Antyterrorystyczne blokowanie stron także na poziomie UE. Przegląd (e)prawny 8.07.2016

08-07-2016, 15:08

Co dalej z unijną dyrektywą antyterrorystyczną? Jaki "historyczny pozew" grozi firmie MasterCard? Czego nie będzie można robić dziennikarzom w Chinach? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Problem z ustawą inwigilacyjną

Ustawy tworzone bez konsultacji zazwyczaj rodzą nieoczekiwane problemy. Tak samo jest z tzw. ustawą inwigilacyjną, która może stworzyć problemy dla przedsiębiorców świadczących e-usługi. Dołożono tym przedsiębiorcom nowe obowiązki, ale nie pomyślano o wskazówkach dotyczących przygotowania infrastruktury. W efekcie ci mali e-usługodawcy odsyłani są przez ministerstwo do tego samego rozporządzenia, które obowiązuje wielkie firmy telekomunikacyjne. O sprawie pisze Gazeta Prawna

Ministerstwo poprawia "otoczenie przedsiębiorców"

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ma on wprowadzić dość dużo różnych zmian, a jedną z nich jest stworzenie podstawy prawnej do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS w związku z realizacją zadań związanych 18 z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Szczegóły w projekcie. 

Śledztwo przeciwko PGT i apel UKE

Pisaliśmy kiedyś o tym, jak to prezes UOKiK ostrzegał przed operatorem PGT

We wtorek inny urząd - UKE - poinformował o wszczęciu śledztwa wobec PGT Prowadzi je prokuratura w Warszawie. Na stronie urzędu czytamy: "Prezes UKE zidentyfikował problem, dotyczący nieetycznego oraz niezgodnego z obowiązującym prawem zachowania przedstawicieli handlowych, działających w imieniu i na rzecz PGT S.A. Proceder ten polega na dzwonieniu przedstawicieli handlowych PGT S.A. do abonentów i sugerowaniu, że rozmowa odbywa się z przedstawicielem dotychczasowego operatora świadczącego usługę rozmówcy. W trakcie rozmowy przedstawiciel handlowy PGT S.A. swoim działaniem wzbudza błędne przekonanie, m.in. jakoby dostawca usług telekomunikacyjnych, który dotychczas świadczył usługi danemu abonentowi, uległ likwidacji, został wykupiony przez inny podmiot lub przygotował nową ofertę na korzystniejszych warunkach (...) W związku z wszczęciem przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa wobec PGT S.A., Prezes UKE zwraca się do wszystkich pokrzywdzonych przez PGT S.A. osób z prośbą o zgłoszenie sprawy do UKE, celem jej przekazania do organów ścigania.".

Informacja przetworzona vs prawo do informacji

HFPC oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyły wspólną opinię przyjaciela sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy zbadania konstytucyjności zawartego w ustawie o dostępie do informacji publicznej wymogu, że informację przetworzoną można uzyskać w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W opinii przyjaciela sądu wskazane zostało jak pojęcie informacji przetworzonej rozumiane jest w doktrynie i orzecznictwie. Zwrócono uwagę, że w praktyce jest to pojęcie rozumiane szeroko, co stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy. Pełna treść opinii dostępna jest na stronie HFPC.

Rewizja dyrektywy o e-prywatności

Fundacja Panoptykon przypomniała, że Komisja Europejska rozpoczyna prace nad rewizją tzw. dyrektywy e-prywatność (ang. e-privacy). Ten ważny akt prawny reguluje kwestie związane z przepływem informacji w Internecie i sieciach teleinformatycznych, m.in. ustala zasady ochrony danych osobowych w tym obszarze. Zdaniem organizacji społecznych (Panoptykon, EDRi) nowy akt prawny powinien przede wszystkim uwzględniać wymogi silnej ochrony prawa do prywatności oraz wolności wypowiedzi. Czy tak się stanie?

Dyrektywa antyterrorystyczna 

W Parlamencie Europejskim komisja LIBE przyjęła projekt kontrowersyjnej dyrektywy antyterrorystycznej. Projekt proponuje m.in. blokowanie stron internetowych. Władze państw UE będą mogły: „podejmować środki służące blokowaniu stron internetowych publicznie nawołujących do popełnienia przestępstwa terrorystycznego wśród użytkowników Internetu na swym terytorium”. Co najgorsze, zainteresowanie dyrektywą wciąż nie jest duże i wiele wskazuje na to, że uda się ją przepchnąć po cichu. Szczegóły na stronie Parlamentu Europejskiego

Historyczny pozew przeciwko MasterCard?

Miliony brytyjskich konsumentów chcą odszkodowania od MasterCard za straty, które mają opiewać na łączną kwotę 19 mld funtów. Przygotowywany jest "historyczny pozew zbiorowy", za którym stoją aktywiści broniący praw konsumentów. Uważają oni, że klienci byli utrzymywani w nieświadomości co do wysokości opłat, jakie musieli ponosić przy użyciu kart. Orzekli także, że to znacznie odbiło się na sprzedawcach detalicznych. Ich koszty zostały przeniesione dalej na klientów, co poskutkowało wyższymi cenami za towary i usługi. O szczegółach piszeTVN24.pl

FBI odpuszcza Hilary Clinton

FBI zakończyło dochodzenie w sprawie prywatnych maili Hillary Clinton. Okazało się, że 110 e-maili znanej polityk zawierało informacje niejawne, a w niektórych znalazły się nawet informacje określone jako "ściśle tajne". Mimo to FBI uznało, że nie trzeba uruchamiać postępowania przeciwko Hillary Clinton. Ta rekomendacja (która nie jest wiążąca dla Departamentu Sprawiedliwości) staje się właśnie tematem różnych internetowych grafik i żartów. O szczegółach pisze The Verge

Social media nie dla dziennikarzy (w Chinach)

Chiński organ odpowiedzialny za nadzór nad cyberprzestrzenią ogłosił, że media nie powinny tworzyć doniesień na podstawie treści w serwisach społecznościowych bez potwierdzenia tych informacji. Cóż... każda władza ma czasem problem z social mediami, ale Chiny przynajmniej mają środki by "niegrzecznych" dziennikarzy przywołać do porządku. O szczegółach pisze South China Morning Post.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy