Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Zaostrzy się prawo dotyczące walut wirtualnych (Bitcoin) i kart przedpłaconych w UE

06-07-2016, 10:54

Bruksela obawia się, że kryptowaluty takie jak Bitcoin mogą służyć terrorystom. Planowane jest zaostrzenie prawa, które zmusi platformy wymiany takich walut do kontrolowania swoich klientów.

Wczoraj Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dalszego zaostrzenia unijnego prawa w celu zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i zwiększenia przejrzystości przedsiębiorstw. Ma to być pierwsza z serii inicjatyw wdrażających szerszy plan na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu (plan z lutego 2016) i wpisujących się w program działań przeciwko unikaniu podatków. 

"Kontrolowanie" wirtualnych walut

Elementem zaproponowanych działań jest zwalczanie ryzyka finansowania terroryzmu związanego z wirtualnymi walutami. Unia Europejska nie może kontrolować wirtualnych walut, ale może wpływać na firmy oferujące ich sprzedaż. czy też wymianę na waluty "tradycyjne. 

W tym celu Komisja proponuje objąć platformy wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej zakresem dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podmioty te będą musiały z należytą starannością kontrolować swoich klientów podczas wymiany waluty wirtualnej na realną. Oznacza to, że w określonych przypadkach sprawdzana będzie tożsamość osób dokonujących wymiany, a poza tym platformy będą zgłaszać transakcje podejrzane.  

Karty przedpłacone

Zaproponowano też przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z anonimowymi instrumentami przedpłaconymi (np. kartami przedpłaconymi). Komisja proponuje ograniczyć anonimowe płatności przy użyciu kart przedpłaconych, obniżając progi wymagające identyfikacji z 250 euro do 150 euro i zwiększając wymogi dotyczące weryfikacji klienta. Uwzględniono zasadę proporcjonalności, zwracając szczególną uwagę na fakt wykorzystywania takich kart przez osoby w trudnej sytuacji finansowej. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że władze Francji udowodniły iż karty prepaid były wykorzystywane przez terrorystów, którzy zaatakowali w Paryżu. 

Zach Copley (lic. CC)
fot. Zach Copley (lic. CC)

Inne zmiany

Poza większą kontrolą walut wirtualnych i kart przedpłaconych, Komisja Europejska zaproponowała następujące środki. 

  • Poszerzenie uprawnień jednostek analityki finansowej UE - zakres informacji dostępnych dla takich jednostek zostanie rozszerzony i uzyskają one dostęp do informacji zawartych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych i kont płatniczych oraz w centralnych systemach wyszukiwania danych, które państwa członkowskie będą musiały utworzyć do celów identyfikacji posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych. 
  • Kontrole państw trzecich - Komisja proponuje ujednolicenie wykazu kontroli stosowanych w odniesieniu do państw wykazujących luki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Banki będą miały obowiązek przeprowadzać dodatkowe kontrole w odniesieniu do przepływów finansowych z tych krajów. Wykaz takich państw, odzwierciedlający wykaz opracowany przez FATF, zostanie formalnie przyjęty w dniu 14 lipca,

Powyższe środki mają zapobiegać terroryzmowi. Poza tym są jeszcze propozycje dotyczące zapobiegania unikaniu podatków i praniu brudnych pieniędzy. 

Przeczytaj:

"Finansowy ninja" - podręcznik finansów osobistych

Książka "Finansowy ninja" to przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole. 544 strony praktycznej wiedzy o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, które pomogą Czytelnikowi zostać prawdziwym finansowym ninja i osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Szczegółowa recepta na to, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, uniknąć pułapek zastawianych przez instytucje finansowe oraz skutecznie zaplanować swoją emeryturę.*

  • Pełny dostęp publiczny do rejestrów beneficjentów rzeczywistych - państwa członkowskie będą upubliczniać niektóre informacje zawarte w rejestrach właścicieli rzeczywistych przedsiębiorstw i trustów biznesowych. Informacje o wszystkich pozostałych trustach będą umieszczane w rejestrach krajowych i udostępniane stronom, które mogą wykazać uzasadniony interes. Do rejestrów tych zostaną wpisani także właściciele rzeczywiści posiadający 10 proc. udział w określonych przedsiębiorstwach, w przypadku których istnieje ryzyko wykorzystywania ich do prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania. W przypadku wszystkich pozostałych przedsiębiorstw próg dotyczący posiadanych udziałów wynosi 25 proc. 
  • Integracja rejestrów - wniosek przewiduje bezpośrednie połączenie rejestrów w celu ułatwienia współpracy między państwami członkowskimi. 
  • Rozszerzenie zakresu informacji dostępnych dla organów - Komisja chce by już istniejące, jak i nowo zakładane rachunki były kontrolowane z należytą starannością. Zapobiegnie to sytuacjom, w których potencjalne wykorzystywanie tych rachunków do nielegalnych celów pozostaje niewykryte. Również pasywne przedsiębiorstwa i trusty, na które zwróciły uwagę tzw. dokumenty panamskie, będą podlegać ściślejszym kontrolom i bardziej rygorystycznym przepisom.

Co dalej?

Proponowana aktualizacja przepisów ma być przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Jeśli kogoś interesują szczegóły, może je znaleźć w dokumencie poniżej. 

Aml Directive En by Dziennik Internautów on Scribd


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca

              *              

Następny artykuł » zamknij

Elektroniczne gadżety do autaOstatnie artykuły:


fot. Huaweifot. DALL-Efot. vecstockfot. Freepikfot. Mike Bird