jakość nauczania

  • NIK wziął pod lupę jakość kształcenia w szkołach wyższych

    Brakuje kompleksowej informacji o jakości kształcenia na polskich uczelniach. Wprawdzie Polska Komisja Akredytacyjna wydawała rocznie kilkaset ocen jakości kształcenia, jednak ich jednostkowy charakter nie pozwalał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na doskonalenie systemu jakości kształcenia. Tymczasem polskie szkoły wyższe plasują się na odległych miejscach w światowych rankingach uczelni.  więcej
    04-10-2018, 15:55, Nika, Internauci

 Zobacz wszystkie tagi (Chmura Tagów)


RSS