Sonda

Czy jesteś zwolennikiem jak najszerszego zbierania danych zdrowotnych do celu badań?
  • tak
  • nie
wyniki  komentarze


Komentarze:

comments powered by Disqus

Inne sondy