Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Rozwiązywanie sporów konsumenckich pozasądowo, przez internet - ustawa wchodzi w życie

10-01-2017, 14:19

O tej ustawie powinni wiedzieć zarówno konsumenci jak i sprzedawcy. Pierwsi dostają nowy tryb rozwiązania sporów. Drudzy mają nowe obowiązki, które wiążą się np. z udzielaniem odpowiedzi na reklamację.

Wczoraj weszła w życie Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wprowadza ona tzw. ADR, czyli alternatywne rozwiązanie sporów, które teoretycznie powinno być szybkim i niedrogim sposobem rozwiązywania nieporozumień ze sprzedawcami. W rozwiązaniu sporu uczestniczy specjalny organ, do którego można zgłosić spór nawet przez internet. Postępowanie przed tym organem wymaga zgody dwóch stron i nie zamyka ono drogi do sprawy sądowej. Po prostu jest to okazja do załatwienia sprawy szybciej, jeśli obie strony mają wystarczająco dużo dobrej woli.

Dla Czytelników DI to nie jest całkiem nowy temat. W lutym ubiegłego roku pisaliśmy o platformie ODR, która ma umożliwić rozwiązywanie sporów w UE. Sporo też pisaliśmy o przepisach unijnych, ale dla Polaków bardzo ważna będzie polska ustawa, właśnie ta wchodząca teraz w życie. 

Kto będzie rozpatrywał spory?

Polska ustawa przewiduje, że podmioty ADR (czyli uprawnione do rozwiązywania sporów) mają prowadzić stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania. Te strony mają też pozwalać na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania. Rejestr podmiotów ADR będzie prowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak odnotował Olgierd Rudak w Czasopiśmie Lege Artis, obecnie rejestr jest pusty i trochę dziwnie to wygląda. 

Podmiatami ADR mogą zostać organizacje reprezentujące konkretne branże albo podmioty publiczne o charakterze sektorowym działające „przy” lub „w” strukturach innych urzędów (np. Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Będą one realizować określone obowiązki i mogę zostać wykreślone z rejestru gdyby nie wykonywały swoich zadań. 

Postępowanie

Wszczęcie postępowania przed podmiotem ADR nastąpi na wniosek konsumenta lub na wniosek przedsiębiorcy jeśli będzie to przewidziane w regulaminie. Obie strony sporu będą mogły przedstawiać dokumenty i dowody oraz będą mogły korzystać z pomocy osób trzecich, również zawodowych prawników. Wynik postępowania ma być przedstawiony stronom w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku o wszczęcie postępowania. Termin może być przedłużony w przypadku sporu szczególnie skomplikowanego. 

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego przerywa bieg przedawnienia roszczenia, które jest przedmiotem sporu.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dla konsumentów nieodpłatne. Regulamin może przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jeżeli ich łączna wysokość nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Zobacz także:

E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań

siążka stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat zachowań e-konsumentów w Europie, pozwala zidentyfikować ich profil demograficzno-psychograficzny oraz wskazać, jak zachowują się dokonując zakupów w Internecie. .*

Obowiązki przedsiębiorców

Dwa przepisy ustawy są bardzo istotne dla przedsiębiorców. Chodzi o art. 31 oraz art. 32.

Art. 31 mówi, że przedsiębiorca, który zobowiązał się (albo jest obowiązany) do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, musi informować konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest właściwy dla rozwiązywania sporów z tym przedsiębiorcą

Art. 32 mówi, że jeśli konsument złożył reklamację i spór nie został rozwiązany to przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze (lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu bądź też o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.

Co ważne, brak odpowiedzi na reklamację będzie traktowany jako zgoda na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Zdaniem Komisji Europejskiej tzw. alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR) jest sposobem szybkim i niedrogim. Według KE 70% Europejczyków korzystających z ADR wyraża zadowolenie ze sposobu rozpatrzenia ich skargi za pomocą tej procedury. Niestety w Polsce takie polubowne załatwianie sprawy jest nadal słabo rozwinięte i mało rozpowszechnione.

Poniżej, dla zainteresowanych, treść całej ustawy.

D2016000182301-ADR by Dziennik Internautów on Scribd


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik