Zmiany na Nowy Rok, ciekawy pomysł Liroya, bezpłatna pomoc prawna rusza - przegląd ciekawostek prawnych cz. 12

31-12-2015, 14:34

Co przyniesie nam Nowy Rok? Co ciekawego zaproponował poseł-raper? Na co powinien uważać sąd zasądzając przeprosiny w sieci? O tym oraz o innych rzeczach piszemy w przeglądzie ciekawostek prawnych z minionego tygodnia.

Poniżej przegląd wydarzeń nieopisanych dotąd w DI, które chcemy wam przynajmniej krótko zasygnalizować.

Co nowego w Nowym Roku?

Dziś pisaliśmy już o tym, że 1 stycznia wiele dzieł przechodzi do domeny publicznej. To jednak nie koniec, bo tradycyjnie dzień 1 stycznia jest dniem wchodzenia w życie różnych ustaw.

Właśnie od stycznia 2016 na terenie całej Polski zacznie funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ten rodzaj pomocy obejmie: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, senioróþw po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, kombatantów, weteranów, zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie także Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Nowa ustawa wprowadza system usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które z jednej strony zachęcają do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku procesu, z drugiej natomiast zapewniają odpowiednią jakość usług mediacyjnych. Celem zmian jest skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów - zarówno po stronie obywateli jak i państwa.

A dzisiaj? Przesunięcie uruchomienia CEPIK

Dziś weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która przesuwa termin uruchomienia zmodernizowanego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zmiana wynika z niedostatecznego przygotowania użytkowników systemu do jego wdrożenia. 

Wejście w życie nowelizacji przesunie o rok m.in. możliwość sprawdzenia przez kierowców liczby punktów karnych. Spowoduje też, że rok później zaczną obowiązywać przepisy dotyczące okresu próbnego dla nowych kierowców i regulacje odnoszące się do nadzoru nad osobami kierującymi pojazdami. Sejm uchwalił ustawę 16 grudnia 2015 r.

W tym temacie zob. także: Okresy próbne dla młodych kierowców? Klapa CEPIK 2.0 może je opóźnić

Ustawa medialna i pomysł Liroya

Pisaliśmy dziś o tym, że na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się ustawą o Policji. Warto wiedzieć, że na tym samym posiedzeniu zajmowano się Ustawą o radiofonii i telewizji. Właśnie tą która ma zmienić zasady wybierania członkówzarządów i rad nadzorczych w spółkach polskich mediów. 

Posłowie uchwali nowelizację ustawy, która teraz trafi do Senatu.

Z tym wydarzeniem związana jest jeszcze jedna ciekawostka. Poseł Piotr Liroy-Marzec podczas obrad komisji ds. energii i skarbu oraz kultury i środków przekazu zgłosił wniosek o "likwidację telewizji". Stwierdził, że dziś telewizja to niepotrzebna "skamielina. Nie było to całkiem głupie biorąc pod uwagę pluralizm mediów, o którym pisaliśmy wczoraj

I jeszcze jedno. Również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała swoje oświadczenie w związku z projektem. 

Rejestr pedofilów, mapa gwałtów

Dziennik Internautów opisywał już projekt ustawy, która ma wprowadzić internetowe rejestry osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Planowane jest stworzenie mapy zagrożeń gwałtami oraz publicznego rejestru osób, które dokonały gwałtu na dzieci ze szczególnym okrucieństwem.  

W ramach przeglądu ciekawostek dodamy, że projekt ten został już przyjęty przez Rząd (na posiedzeniu 29 grudnia 2015 r.). 

Przeprosiny w sieci

Czasopismo Lege Artis poruszyło w tym tygodniu bardzo ciekawy temat przeprosin w internecie. Polskie sądy potrafią żądać opublikowania komunikatów wskazując np. na taki rozmiar komunikatu, którego w internecie po prostu nie da się zapewnić. W pewnym sporze o naruszenie dóbr osobistych sąd nakazał pozwanemu opublikować oświadczenie „w ramce o wielkości 10 cm na 8 cm, na okres 30 dni”. Czasopismo Lege Artis opisuje wyrok Sądu Najwyższego, który może uświadomić sędziom niestosowność takich wymagań. 

Zamówienie publiczne vs prawa autorskie

Oto ciekawostka dla prawnych geeków zainteresowanych prawem autorskim i przetargami IT. Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 26 listopada wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXIII Ga 1603/15. Chodziło o skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpatrywała spór o przetarg związany m.in. z licencjami na system operacyjny. 

Znaczenie dla tej sprawy miało to, że w ocenie Izby, wobec spełnienia wszystkich znamion przepisu art. 51 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych z momentem wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu traci prawo do zezwalania na dalszy obrót z mocy tego przepisu. W skardze na wyrok KIO podważaono rozumowanie Izby, ale Sąd Okręgowy przyznał jej rację. W ogólności ciekawa sprawa. 

Sprawa sygnalistki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała opinię przyjaciela sądu w sprawie pracownicy szpitala (lekarki), która została zwolniona z pracy po tym, jak w wywiadzie opowiedziała o nieprawidłowościach w szpitalu. Chodziło o to, że dzieci w poradni ortodontycznej były przyjmowane przez lekarzy niebędących specjalistami, a w dodatku dyrektorka miała nie wykonywać faktycznie pracy. Mogło też dochodzić do takiego przekładania zabiegów, aby skłonić pacjentów do korzystania z prywatnej kliniki. 

W swojej opinii HFPC pokreśliła, że tzw. sygnaliści (whistleblowerzy) powinni być traktowani przez sądy ze szczególną ostrożnością. 

Zgoda na przejęcie home.pl przez 1&1

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez spółkę 1&1 Internet kontroli nad home.pl. Przeprowadzone postępowanie i badanie rynku wykazały, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

W trakcie postępowania do Urzędu wpłynęły sygnały z rynku wyrażające wątpliwości w sprawie wpływu koncentracji na konkurencję. Dodatkowo, brak było dotychczas publicznie dostępnych i wiarygodnych danych na temat działalności związanej ze świadczeniem usług w chmurze obliczeniowej. Dlatego UOKiK zdecydował o przedłużeniu postępowania o cztery miesiące i przeprowadzeniu badania rynku. Pytania skierowano do ponad 30 podmiotów. Wśród nich była także Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), która wyraziła opinię, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji.

Apple zapłaci podatek we Włoszech

Dawno temu bo jeszcze w 2013 roku Apple znalazła się na celowniku włoskich władz. Podejrzewano wówczas, że firma ukryła 1 mld euro przed fiskusem. 

Wczoraj włoski The Local poinformował, że Apple zgodziła się zapłacić włochom 318 mln euro podatków i jest to efekt tego postępowania z 2013 roku. Przedstawiciele włoskiego fiskusa potwierdzili te informacje choć nie ujawnili zbyt wielu szczegółów.

Pozwani za Star Treka

Paramount i CBS długo tolerowały to, że fani Star Treka tworzą różne materiały fanowskie. Niestety miarka się przebrała gdy pojawił się Axanar. Jest to film zrobiony przez fanów, z akcją rozgrywającą się w świecie ze Star Treka. Został ufundowany m.in. przez internautów w ramach kampanii na Indiegogo. Twórcy filmu początkowo twierdzili, że upewnili się, iż CBS będzie tolerował tę produkcje. Teraz jednak posiadacze praw do Star Treka mają zastrzeżenia do tworzenia w pełni profesjonalnego filmu rozwijającego fantastyczny świat kosmicznej podróży. Więcej na temat tej sprawy pisze The Hollywood Reporter


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy