Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Prawa i obowiązki pracownika przy umowie o pracę - wynagrodzenie

05-06-2022, 10:00

Kodeks Pracy stanowi gwarancję przestrzegania zasad i praw obowiązujących obie strony umowy o pracę. Nie ma on zastosowania w przypadku zatrudniania w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. Dlatego powinieneś bardzo dobrze znać wszystko, co ten kodeks mówi na temat Twojego nowego pracownika.

Prawo do wynagrodzenia 

Każdy, kto chce zatrudnić się w jakimś zakładzie pracy, robi to, by otrzymywać wynagrodzenie. To jeden z powodów, dla których Ty prowadzisz swoją firmę. Dlatego prawo mówi o obowiązku określania wysokości wypłat dla każdej zatrudnionej osoby. Możesz to zrobić indywidualnie, jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, lub określić to w regulaminie pracy w przypadku przekroczenia tej liczby. 

Nałożonym na Ciebie prawem pracownika jest równe traktowanie. Oznacza to w praktyce, że dwie osoby, które są zatrudnione na tym samym stanowisku i wykonują identyczną pracę, muszą otrzymywać jednakowe wynagrodzenie. Każde odstępstwo od tej zasady skutkuje możliwością złożenia anonimowej skargi do Inspekcji Pracy. Tyczy się to również przestrzegania obowiązku płacy minimalnej. Wynagrodzenie za pełny etat nie może być niższe jak 2600zł brutto. 

Ustalanie wynagrodzenia za pracę 

Prawa i obowiązki pracownika przy umowie o pracę - wynagrodzenie 

Są różne możliwości określania wysokości wypłat dla załogi. Najczęściej wykorzystywany jest system czasowy, który polega na określeniu stawki za konkretny okres np. miesiąc. Model akordowy wymaga określenia stawki za wykonanie pojedynczej pracy czy usługi. Tyczy się to zazwyczaj prac sezonowych. System prowizyjny polega na ustaleniu procentów od wykonanej pracy np. sprzedaży produktów czy podpisanych umów. 

Sprawdź: najniższa średnia krajowa 

Na wynagrodzenie w umowie o pracę może składać się kilka czynników. Najczęściej wybieraną opcją jest tak zwana podstawa, czyli wypłata zasadnicza. Może być do niej doliczona premia, której wartość zależy od określonego przez pracodawcę progu. Niektórzy pracodawcy stosują również dodatki np. za znajomość języków obcych. Ostatnim czynnikiem są nagrody. Pracownik nie może ich od Ciebie wymagać. Ustalasz je wg własnych wytycznych.  

Wynagrodzenie za czas nieprzepracowany 

Umowa zlecenie, o której czytałeś wcześniej charakteryzuje się tym, że pracodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za przepracowane godziny. Inaczej jest w przypadku umowy o pracę. W tym przypadku pracownik może skorzystać z przysługujących mu przywilejów określonych w Kodeksie Pracy. Zaliczają się do nich: urlop okolicznościowy, urlop wypoczynkowy, poddanie się okresowym badaniom lekarskim, szkolenie z zakresu BHP, zwolnienie lekarskie spowodowane niezdolnością do wykonywania pracy, urlop szkoleniowy, opieka nad dzieckiem do lat 14. 

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na firmowa.pl

Najważniejszym obowiązkiem pracownika jest wywiązywanie się z zadań służbowych. Jeśli jednak zaistnieją warunki uniemożliwiające wykonywanie pracy i nie jest to wina pracownika, musisz wypłacać mu wynagrodzenie. Dla przykładu kierowca, który z powodu awarii auta wynikającej z Twoich zaniedbań nie może dostarczyć towaru, będzie miał prawo do pobrania wypłaty. Jeśli jego zwolnienie chorobowe nie przekracza 33 dni, również będziesz wypłacał mu świadczenie w wysokości 80% podstawy. Dopiero po przekroczeniu tego czasu, ZUS zapewni mu zasiłek.  

Ostatnie artykuły:

fot. WWF