Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Otwieranie danych publicznych, krok do aut elektrycznych, KNF i e-hazard. Przegląd (e)prawny 23.09.2016

23-09-2016, 15:29

Co zrobił rząd by poprawić dostępność danych publicznych? Przed czym nie może bronić się ZUS? Co mają Strażnicy Teksasu do znaku towarowego producenta alkoholu? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Otwieranie danych publicznych - uchwała rządu

We wtorek Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Program ma poprawić standardy otwierania danych publicznych i ich jakość, umożliwi jak najszersze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz zwiększy liczbę danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Cele szczegółowe programu to m.in.: wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego; poprawa jakości życia obywateli dzięki budowie innowacyjnych usług i aplikacji na podstawie danych gromadzonych przez podmioty publiczne; zwiększenie przejrzystości i skuteczności funkcjonowania organów administracji publicznej, usprawnienie działalności urzędów, umożliwienie obywatelom udziału w sprawowaniu władzy i procesie ponownego wykorzystywania danych publicznych.

Aby ułatwić ponowne wykorzystywanie danych publicznych i metadanych będą one przygotowane tak, aby były zrozumiałe dla odbiorców oraz udostępnione w formacie sprzyjającym ponownemu wykorzystywaniu. Dane publiczne i metadane mają być dostępne także przez interfejsy programowania aplikacji (API).

Oszukuj na całego to się wywiniesz

Forsal.pl pisze o tym, że ZUS okazuje się bezbronny wobec "szarej strefy". Dlaczego? Bo wystarczy nie wpisywać swojej działalności do CEIDG i brak jest podstaw do obejmowania ubezpieczeniami społecznymi osób prowadzących działalność gospodarczą bez dopełnienia rejestracji. Wpis do ewidencji ma przecież charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny. To oznacza, że jedynie potwierdza działalność, a nie decyduje o tym, czy możemy mówić o prowadzeniu biznesu, czy nie. Genialne. 

Krok na drodze do "elektromobilności w Polsce"

Prezes UOKiK wydał zgodę na utworzenie wspólnego podmiotu przez cztery największe polskie spółki energetyczne. Celem wspólnego podmiotu - ElectroMobility Poland - ma być stworzenie podstaw do budowy elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma wpłynąć na rozwój rynku pojazdów elektrycznych i umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie za granicą.

Zdaniem UOKIK zakres działalności uczestników koncentracji i wspólnego podmiotu nie pokrywa się. Nie ma więc zagrożenia, że siła przedsiębiorstw energetycznych zostanie przeniesiona na rynki, na których będzie obecny nowy podmiot.

E-administracja w oczach internautów

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ciekawe wyniki badań na temat e-administracji w Polsce. Wynika z nich, że wśród użytkowników e-administracji można wyróżnić nich 3 typy. W grupie osób z praktyką w załatwianiu spraw urzędowych przez internet mamy użytkowników aktywnych (25%) oraz nieprzekonanych (29%). Pozostałą część stanowią niedoświadczeni (46%), którzy do tej pory nie korzystali z usług publicznych online. 

Tylko 28% NIEPRZEKONANYCH woli załatwiać sprawy urzędowe przez internet, podczas gdy większość (56%) wybiera kontakt osobisty. Ta grupa znacznie rzadziej niż w poprzednia pozytywnie ocenia sposób świadczenia usług e-administracji (53%). Na gorszą ocenę mogą wpływać doświadczenia NIEPRZEKONANYCH internautów: blisko połowa z nich (47%) załatwiła swoją sprawę tylko częściowo, a 18% bez powodzenia.

Nie ma śladu po Krajowej Radzie Prokuratury

Prokuratura Krajowa zdecydowała o zamknięciu strony internetowej zlikwidowanej niedawno Krajowej Rady Prokuratury. Niestety oznacza to, że obywatele nie mają dostępu do archiwalnych uchwał, protokołów czy stanowisk Krajowej Rady Prokuratury. Jest to pewien problem z punktu widzenia polityki informacyjnej państwa. O sprawie pisze Gazeta Prawna

Wyrok TSUE w sprawie opłaty reprograficznej

Pisaliśmy już o wyrokach w sprawie tzw. opłaty reprograficznej, a kolejnym takim wyrokiem jest ten w sprawie C‑110/15. Został wydany wczoraj. 

Trybunał orzekł, że Prawo Unii Europejskiej stoi ono na przeszkodzie uregulowaniom krajowym w których, po pierwsze, uzależniono zwolnienie producentów i importerów urządzeń i nośników przeznaczonych do używania oczywiście innego niż kopiowanie na użytek prywatny z uiszczenia opłaty za kopię na użytek prywatny od zawarcia umów między podmiotem, który ma monopol ustawowy związany z reprezentacją interesów autorów utworów, a podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia rekompensaty lub ich stowarzyszeniami branżowymi, oraz po drugie, przewidziano, że zwrotu takiej opłaty – gdy została nienależnie uiszczona – może żądać wyłącznie użytkownik końcowy wspomnianych urządzeń i nośników.

Sprawa dotyczyła uregulowań zawartych w prawie włoskim. 

KNF kontra e-hazard

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała swoje stanowisko w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie.

Zdaniem KNF dostawcy usług płatniczych mogą przyczyniać się funkcjonowania e-hazardu. Przesłankę świadomego (zamierzonego) pośredniczenia niektórych dostawców usług płatniczych w transferach środków płatniczych pochodzących z przestępstw skarbowych związanych z hazardem mogą stanowić umowy zawierane pomiędzy dostawcami usług płatniczych i urządzającymi gry hazardowe. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż dostawcy usług płatniczych zawierając umowę posiadają wystarczającą wiedzę, która pozwala stwierdzić w płatnościach jakiego rodzaju będą pośredniczyć.

Więcej na stronie KNF.

ZAiKS i VAT - ciąg dalszy

Wspominalismy już, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne ZAiKS dotyczące umorzenia odsetek od zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w latach 2007 oraz 2009 r.

W oświadczeniu na swoim stronie ZAIKS przekonuje, że sprawa nie jest całkiem zamknięta. Jego zdaniem Polska do 2011 r. nie dokonała właściwej implementacji przepisów unijnego prawa podatkowego – w szczególności przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Tym samym brak było w polskiej ustawie o VAT odpowiednich regulacji odpowiadających przepisom wskazanej Dyrektywy, co skutkowało całkowitym niedostosowaniem prawa polskiego do wymagań nałożonych w tej dyrektywie na państwa członkowskie.

Strażnicy Teksasu kontra alkohol z herbaty herbata

Drużyna baseballowa Texas Rangers ma zastrzeżenia do znaku firmy Bacaradi. Znak "Tang" powiązany z napojem alkoholowym otrzymywanym z herbaty wydał się "strażnikom" zbyt podobnym do znaku ich drużyny. Właściwie jedynym  podobnym elementem jest... podobna litera "T". O sprawie pisze Bna.com

Otwarte licencje vs druk 3D

Otwarte licencje zaczynają się pojawiać w świecie druku 3D, ale Michael Weinberg przypomina, że nie wszystko wydrukowane przy pomocy technologii 3D jest chronione przez prawo autorskie. W rzeczywistości więc licencje mogą sugerować istnienie ochrony tam, gdzie jej nie ma. Szczegóły w BoingBoing

Patent na papierową torebkę?

Kto chciałby patentować papierową torebkę? Apple oczywiście. Chodzi rzecz jasna o bardzo konkretny rodzaj toreb i sposób ich wytwarzania. O sprawie pisze The Register


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik