Złoty się umacnia - czy jest się czego bać?

26-08-2020, 09:30

Ceny kursów walut są nieustannie obserwowane przez inwestorów. Dla nich prognozowanie wahań wartości walut jest kwestią kluczową. W ostatnich tygodniach widoczne jest wyraźne umocnienie złotego. Co to oznacza dla konsumentów i inwestorów?

Od czego zależy kurs waluty?

Portale o tematyce finansowej, np. https://kreditai.info/, często poruszają kwestie cen walut. Jakie czynniki wpływają na kursy poszczególnych walut? Jest ich wiele – to m.in.:

  • poziom stóp procentowych,
  • tempo wzrostu gospodarczego,
  • stopa bezrobocia.

Również polityka walutowa danego kraju czy napięcia i nowe sojusze na danym obszarze geograficznym nie pozostają bez wpływu na kursy walut.

Inwestorzy, którzy chcą zarabiać na kursach walut, systematycznie monitorują wiele wskaźników. Na podstawie informacji płynących z rynku mogą oni ocenić, co i w jaki sposób w najbliższym czasie wpłynie na kursy walut. Nieco inaczej jest w przypadku konsumentów, którzy najczęściej zmiany kursów walut odczuwają przy codziennych zakupach – płacą mniej lub więcej za ten sam koszyk produktów.

Złoty należy to tzw. walut wschodzących. Oznacza to, że waluta ta jest podatna na zmiany kursów głównych walut świata. Inaczej mówiąc, złoty może się umacniać lub słabnąć m.in. wobec euro i dolara.

Złoty się umacnia – średnie kursy walut NBP

Na początku sierpnia 2020 r. za 1 euro trzeba było zapłacić 4,4168 zł, a dolar amerykański kosztował 3,7499 zł. W połowie miesiąca euro kosztowało 4,3988 zł, a dolar amerykański 3,7227 zł. Z kolei 19 sierpnia kursy średnie prezentują się następująco:

  • 1 euro – 4,3864 zł,
  • 1 dolar amerykański – 3,6732 zł,
  • 1 frank szwajcarski – 4,0707 zł.

Od początku miesiąca widoczne są zatem wahania, przy czym nie są one znaczne. Czy w najbliższym czasie należy spodziewać się stabilizacji, czy też dalszej zmiany cen? Według specjalistów w najbliższych dniach na zmianę kursów poszczególnych walut może wpłynąć m.in. opublikowanie wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych dla strefy euro oraz publikacja protokołu z posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku.

Umocnienie się złotego – kto zyskuje, kto traci?

Na osłabieniu złotego szczególnie zyskują eksporterzy. Większość z nich rozlicza się z partnerami biznesowymi w walucie obcej. To z kolei powoduje, że mogą oni liczyć na dodatkowy zysk ze sprzedaży (wymiany) waluty. W przypadku umocnienia się rodzimej waluty jest odwrotnie – eksporterzy tracą. Tańszy jest z kolei import towarów. Pośrednio jest to też dobra wiadomość dla konsumentów, gdyż mogą po niższych cenach nabywać produkty sprowadzane z zagranicy.

Kto jeszcze zyskuje na umacnianiu się złotego? Podmiotów, które odbierają taki trend jako pozytywny, jest wiele. Należą do nich m.in.:

  • osoby podróżujące za granicę – dla nich silny złoty oznacza, że zagraniczne waluty mogą kupić po atrakcyjniejszych cenach,
  • zagraniczni inwestorzy, którzy inwestują w Polsce – dla nich silny złoty oznacza wyższe zyski z inwestycji,
  • Skarb Państwa – silny złoty oznacza, że dług zagraniczny państwa jest niższy (niższe są raty zagranicznych kredytów).

W krótkiej perspektywie umocnienie złotego jest korzystne. Z drugiej strony w tym czasie tracą m.in. osoby pracujące za granicą czy polscy przedsiębiorcy inwestujący w innych krajach. Z tego względu dla gospodarki najlepszą sytuacją jest równowaga.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag walutytag nolstag kredytytag finanse
To warto przeczytać
fot. PhotoMIX
fot. BabbelRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: