Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Teletransmisje w sądach, zmiany w Kodeksie cywilnym, ABW vs ePaństwo. Przegląd (e)prawny 9.09.2016

09-09-2016, 15:48

Z jakich nowatorskich narzędzi będą korzystać sądy? Jakie zmiany wprowadzono w Kodeksie cywilnym? Co nowego w ustawie o prawie autorskim? Czego nie chce ujawnić ABW? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Teletransmisja z sądu i inne zmiany w Kodeksie cywilnym

8 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada m.in. odciążenie sędziów poprzez powierzenie części ich dotychczasowych obowiązków referendarzom sądowym. Referendarze będą mogli samodzielnie prowadzić postępowania upominawcze, a w sprawach depozytowych wykonywać wszystkie czynności z wyjątkiem likwidacji depozytu.

Inna nowością jest umożliwienie przeprowadzania posiedzeń sądowych w drodze teletransmisji. Strony takiego postępowania będą mogły uczestniczyć w procesie na odległość, przebywając w budynku innego sądu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednym z liderów unijnego projektu mającego na celu promocję stosowania wideokonferencji w postępowaniach transgranicznych. 

Ustawa rozszerza definicję dokumentu. Zgodnie z nowelizacją, dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, czyli również np. e-mail i sms.

Ustawa dopuszcza możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną oraz dokonywania doręczeń elektronicznych w „tradycyjnych” postępowaniach cywilnych. Korzystanie z tego nowego sposobu komunikowania się z sądem będzie jednak możliwe dopiero po wdrożeniu systemu Elektronicznego Biura Podawczego. Ma to nastąpić w ciągu trzech lat od wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 8 września 2019 r.

Zmiany w prawie autorskim 

9 września 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do dyrektywy UE w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (93/83/EWG z 27 września 1993 r.) w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową (pisaliśmy już o tym).

ABW odmawia dostępu do danych o blokowaniu stron

W reakcji na ustawę antyterrorystyczną fundacja e-państwo zwróciła się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o udostępnienie liczby oraz wskazania adresów publikacji zablokowanych treści na wniosek ABW w ramach uprawnień wynikających z art 32c ustawy z dnia 24 maja 2002 r.  o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Fundacja dostała decyzję odmowną, w której Szef ABW ogranicza dostęp do informacji z uwagi na to, że żądane informacje stanowią informacje niejawne, a ich udostępnienie „może mieć szkodliwy wpływ na dalsze funkcjonowanie ABW. Więcej na ten temat na stronie Fundacji ePaństwo

Fundacja złoży do Szefa ABW wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kara UOKiK za Premium SMS - wyrok w sprawie CT Creative Team 

W grudniu 2014 roku Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzając, że CT Creative Team narusza zbiorowe interesy konsumentów. Operator gier na telefon komórkowy nie informował użytkowników w należyty sposób o kosztach związanych z korzystaniem z dodatkowych usług o podwyższonej opłacie. Na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 31 tys. zł.

W lipcu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki i utrzymał decyzję w mocy. W ustnym uzasadnieniu stwierdził, że użytkownicy nie byli każdorazowo informowani o tym, że korzystając z dodatkowych opcji w grze, wysyłają SMS-y o podwyższonej opłacie (sygn. akt XVII AmA 10/15).

Wyrok w sprawie Euro Net 

We wrześniu 2013 roku UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że Euro Net wprowadzał w błąd klientów sklepu internetowego RTV EURO AGD www.euro.com.pl. Według reklam, klient nie płacił za dostawę, jeśli zdecydował się na zakup do najbliższego piątku. Jednak oferta nie była ograniczona czasowo i w tej samej postaci zaczynała się w każdy poniedziałek. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę ponad pół miliona złotych.

Sąd pierwszej instancji podzielił ustalenia i wnioski dotyczące praktyki. W lipcu 2016 roku Sąd Apelacyjny utrzymał decyzję UOKiK, ale obniżył wysokość kary finansowej do ponad 250 tys. zł. W ustnym uzasadnieniu zwrócono uwagę, że Urząd nie do końca brał pod uwagę fakt, że przewinienia spółki obejmowały jedyne sprzedaż przez sklep internetowy (sygn. akt VI Aca 800/15).

System certyfikacji dla lotniskowej inwigilacji

Komisja Europejska zaproponowała unijny system certyfikacji sprzętu wykorzystywanego do kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. 

Z komunikatu Komisji można się przy okazji dowiedzieć, że sprzęt wykorzystywany do kontroli osób, bagażu kabinowego i towarów w sektorze lotnictwa stanowi istotny rynek: całkowity roczny obrót na tym rynku wynosi 14 mld euro, z czego 4,2 mld euro w samej UE. KE ubolewa jednak, że jest to rynek rozdrobniony ze względu na krajowe procedury certyfikacyjne, które "osłabiają efektywność rynku i utrudniają swobodny przepływ towarów".

Na stronie KE znajdziecie projekt rozporządzenia w sprawie systemu certyfikacji. 

Kierowca w aucie? Niekoniecznie

Jak podaje Associated Press, prawo stanu Michigan nie będzie wkrótce wymagać by ktoś przebywał w autonomicznym samochodzie w czasie testowania go na publicznych drogach. Stanowy Senat uznał, że takie przestarzałe podejście do sprawy mogłoby zablokować rozwój nowych technologii. W USA niejeden stan dopuszcza do ruchu autonomiczne samochody, ale niewymaganie kierowcy to naprawdę nowatorskie podejście. 

Ostrzeżenie: fałszywa korespondencja dot. abonamentu rtv

Dziwny twór o nazwie Centralny Rejestr Radiokomunikacji i Telewizji, rzekomo z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, wystosował pisma wraz z formularzami wpłat na określony rachunek, obligujące do płatności za usługi rtv – kwota do zapłaty to 194,75 zł. Radzimy nie płacić. Obraz "fałszywych faktur" znajdziecie na stronie Poczty Polskiej, która również ostrzega. 


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data