Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Różnica między gwarancją a rękojmią

22-03-2018, 10:29

Zakupione buty nie przetrwały pierwszego deszczu, a może pralka przestała działać po 5 latach? Kupując w krajach UE masz zagwarantowane 2 lata na reklamację zakupionego produktu, w tym celu możesz wybrać podstawę swoich roszczeń - rękojmię lub gwarancję. Nie wiesz, jaka jest między nimi różnica i co jest dla ciebie korzystniejsze? Przeczytaj ten artykuł

Czym różni się gwarancja od rękojmi?

Rękojmia jest gwarantowana przepisami prawa.

Gwarancja jest dobrowolnie wydawana przez gwaranta (producenta, sprzedawcę, dystrybutora lub importera), stanowi tym samym element strategii marketingowej.

 

Do kogo się zwrócić w razie problemu?

Na podstawie rękojmi - odpowiada sprzedawca.

Na podstawie gwarancji (o ile została udzielona) - odpowiada gwarant.

Jak długo możemy reklamować?

Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata.

Jeżeli wykryjesz wadę w ciągu roku od zakupu, uznaje się, że istniała w dniu sprzedaży.

Czas trwania gwarancji zależy od gwaranta, może więc obowiązywać przez rok, 5 lat, a nawet zostać udzielona dożywotnio. Jeżeli karta gwarancyjna nie zawiera takich informacji, przyjmuje się, że okres gwarancji wynosi 2 lata.

Czego możemy się domagać w ramach rękojmi, a czego w ramach gwarancji?

Polski konsument kupił lodówkę u słowackiego przedsiębiorcy. Poza rachunkiem klient otrzymał 3-letnią gwarancję francuskiego producenta w razie problemów z mechanizmem chłodzenia, którą można zrealizować na terytorium UE.

Przykład 1

Po 3 miesiącach użytkowania lodówka przestała działać. Czego w takiej sytuacji może się domagać konsument od sprzedawcy w ramach rękojmi?

 • wymiany lodówki na nową;
 • naprawy;
 • obniżenia ceny lodówki;
 • odstąpienia od umowy, o ile wada lodówki była istotna – czyli np. zepsuł się system chłodzenia.

Wybór uzależniony jest od konsumenta. Jeżeli jego pierwszym żądaniem jest obniżka ceny lub odstąpienie od umowy a sprzedawca nie uwzględni roszczenia, powinien wtedy niezwłocznie wymienić wadliwą rzecz na nową albo usunąć wadę. Warto zaznaczyć, że od umowy można odstąpić jedynie wtedy, gdy niezgodność towaru jest istotna.

Przykład 2

System chłodzenia w lodówce przestał działać po upływie 2 lat, konsument nie może domagać się obniżenia ceny, ani odstąpienia od umowy w ramach rękojmi. Co zatem mu przysługuje w ramach przyznanej gwarancji?

Gwarant powinien określić w karcie gwarancyjnej, jakie uprawnienia przysługują konsumentowi. Jeżeli tego nie zrobi, można domagać się:

 • naprawy lodówki lub;
 • wymiany na nową.

W tym przypadku konsument nie musi wysyłać lodówki do Francji, może skorzystać z serwisu producenta znajdującego się na terenie Polski.

 

UWAGA: Uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi wzajemnie się nie wykluczają. Jeżeli skorzystasz z gwarancji, bieg terminu na zgłoszenie wady w ramach rękojmi zostaje wstrzymany!

 

Co się bardziej opłaca - rękojmia czy gwarancja?

Rękojmię warto wykorzystać, gdy:

 • prawa przyznane przez producenta w karcie gwarancyjnej są bardzo okrojone, np. możesz żądać wymiany aparatu fotograficznego dopiero, gdy pięć razy zepsuje się w nim ta sama część;
 • chcesz uzyskać zwrot pieniędzy, czyli odstąpić od umowy (w przypadku gwarancji możemy oczekiwać najczęściej jedynie naprawy lub wymiany towaru na nowy);
 • termin ważności gwarancji jest krótszy niż 2 lata;
 • nie otrzymaliśmy karty gwarancyjnej.

Gwarancję warto wykorzystać, gdy:

 • kupiłeś towar za granicą, a w kraju możesz skorzystać z naprawy w autoryzowanym serwisie;
 • okres gwarancji jest dłuższy niż 2 lata (wtedy nie masz już prawa do reklamacji produktu w ramach rękojmi, więc warto udać się do gwaranta).

 

Przykłady:

Gwarant, serwisant, sprzedawca…

Pan Arunas z Litwy zakupił mikrofalówkę na stronie internetowej polskiego sklepu. Sprzęt popsuł się i na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta trafił do naprawy, do serwisu na terenie Litwy. Po pewnym czasie konsument poinformował serwis, że mikrofalówka zepsuła się ponownie. Serwis stwierdził jednak brak możliwości naprawy z uwagi na niedostarczenie części zamiennych przez polskiego producenta.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz brakiem możliwości użytkowania zakupionej mikrofalówki Pan Arunas zwrócił się do sprzedawcy z żądaniem wymiany sprzętu na nowy o identycznych parametrach lub o zwrot pieniędzy. W wyniku działań podjętych przez ECK Polska, sprzedawca dokonał zwrotu równowartości wadliwej mikrofalówki (blisko 500 PLN) na rzecz konsumenta.

 

Do trzech razy sztuka

Pani Franziska z Niemiec kupiła pralkę u polskiego przedsiębiorcy. Po kilku miesiącach użytkowania pralka zaczęła wydawać hałaśliwe dźwięki. Klientka zgłosiła wadę, dochodząc swoich roszczeń na podstawie wydanej przez producenta gwarancji. Serwis trzykrotnie próbował naprawić pralkę, jednak bezskutecznie. W gwarancji znajdował się również zapis, że w określonych wypadkach sprzęt będzie wymieniony na nowy.

W związku z zaistniałą sytuacją Pani Franziska zwróciła się do producenta z żądaniem wymiany pralki na nową, niestety nie otrzymała odpowiedzi. W wyniku działań podjętych przez ECK Polska producent wymienił wadliwą pralkę na nową.

 

Autor: Katarzyna Słupek, Specjalista ds. komunikacji w Europejskim Centrum Konsumenckim Polska


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik