Raport MSWiA: Coraz mniej piratów, coraz więcej oszustów

19-07-2011, 17:58

Poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce, a wykrywalność przestępstw wzrasta - tak przynajmniej twierdzi wiceszef MSWiA Adam Rapacki, który w poniedziałek zaprezentował raport roczny nt. bezpieczeństwa w naszym kraju. Wynika z niego m.in. że oszustwa dokonywane za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych stanowią ok. 40% zgłaszanych organom ścigania przestępstw tego typu.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 roku” przedstawiony wczoraj przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji liczy 365 str. Czytelników Dziennika Internautów może zainteresować m.in. podrozdział 7.1 dotyczący przestępstw związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej, czyli - najprościej mówiąc - piractwa.

Spadki na całej linii

Według danych Policji w 2010 r. wszczęto 3577 postępowań przygotowawczych dotyczących tego rodzaju przestępstw, co stanowi spadek o 25% w stosunku do 2009 r. Przyczyn tego spadku autorzy raportu upatrują w procesie przenoszenia przestępczej działalności do internetu. Liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 29.500, co oznacza spadek o 28% w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba przestępstw wykrytych osiągnęła 28.902 (znów spadek o 28%). W takiej sytuacji nie powinno dziwić, że o 12% zmniejszyła się też wartość ujawnionych strat – z 28.540.089 zł do 25.084.551 zł.

Aż 48% ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych stanowiły czyny z art. 278 § 2 k.k. (nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści). Jednocześnie ich liczba w 2010 r. spadła o 18% w stosunku do roku poprzedniego – z 17.168 do 14.140. W sądach rejonowych za przestępstwa z tego artykułu osądzono 740 osób, z czego 571 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 394 osób (w stosunku do 382 – w zawieszeniu). Uniewinniono 22 osoby.

Mimo odnotowanych spadków w raporcie zaznaczono, że obecnie obowiązujące prawo nie zawsze pozwala na interpretację zjawisk sieciowych, uniemożliwiając właściwą ochronę właścicieli praw własności intelektualnej. W związku z powyższym należy dążyć do nowelizacji prawa w tym obszarze, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oszuści panoszą się w cyberprzestrzeni

Przestępstwom w cyberprzestrzeni poświęcono rozdział 14 liczący zaledwie 8 str., chociaż – prezentując raport – wiceszef MSWiA Adam Rapacki podkreślał: Na pewno ten rodzaj przestępczości to przestępczość przyszłości. Mamy tu duże pole do działań.

Z raportu możemy się dowiedzieć, że w ubiegłym roku wszczęto 27.883 postępowania o oszustwa w cyberprzestrzeni i stwierdzono 742 przestępstwa. Ponadto 19.635 wszczętych postępowań dotyczyło dokonanych w sieci oszustw gospodarczych – w tej kategorii stwierdzono 1254 przestępstwa. Wszczęto także 7879 postępowań o oszustwa za pośrednictwem mediów (m.in. z wykorzystaniem publikowanych w internecie ogłoszeń) i stwierdzono 11.646 przestępstw.

Według autorów raportu istotne zagrożenie w 2010 r. stanowiły również czyny z art. 267 § 1–3 (nielegalne uzyskanie dostępu do informacji). Policja wszczęła w tym zakresie 1194 postępowania oraz stwierdziła 160 przestępstw.

Politycy – forsując rozwiązania takie, jak blokowanie stron WWW – chętnie posługują się argumentem, iż wspomoże to zwalczanie pornografii dziecięcej, dlatego warto zwrócić uwagę na skalę tego zjawiska w polskiej cyberprzesteni. Z raportu wynika, że w 2010 r. wszczęto:

  • 281 postępowań z art. 202 § 3 k.k. (rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich, związanej z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem), stwierdzono 19 przestępstw;
  • 218 postępowań z art. 202 § 4 i 4a (utrwalanie i przechowywanie pornografii z udziałem małoletnich poniżej 15 lat), stwierdzono 13 przestępstw;
  • 129 postępowań art. 202 § 2 (udostępnienie pornografii małoletnim poniżej 15 lat), stwierdzono 5 przestępstw.

Omawiając podstawowe trendy w zakresie cyberzagrożeń, autorzy raportu wymieniają: rozpowszechnienie się szkodliwego oprogramowania używanego do kradzieży danych finansowych, komputerowe przestępstwa kryminalne oraz ataki ukierunkowane będące przejawem szpiegostwa komputerowego.

Uważny czytelnik bez trudu zauważy, że ta część raportu MSWiA jest w dużej mierze skróconą wersją „Raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2010 r.” przygotowanego w maju przez Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL (zob. link poniżej). W końcowym akapicie możemy przeczytać, że w celu poprawy sytuacji należy dążyć do stworzenia ram organizacyjno-prawnych oraz systemu skutecznej koordynacji i wymiany informacji w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni poprzez wdrożenie „Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”.

>> Czytaj także: Polska cyberprzestrzeń jest niewystarczająco zabezpieczona

Z kolei w podsumowaniu całego raportu nie ma ani słowa o cyberzagrożeniach i zwalczaniu przestępczości w sieci, co – wbrew słowom wiceszefa MSWiA Adama Rapackiego – może świadczyć o tym, że polskie organy ścigania nie przywiązują zbyt wiele uwagi do tego obszaru swojej działalności.Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


fot. Kaspersky


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.