Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Profesjonalne testy rekrutacyjne - czyli jak sprawiedliwie sprawdzić kandydata

06-10-2021, 07:48

Utrzymujące się zapotrzebowanie na specjalistów, tak w skali lokalnej, jak i globalnej, tworzy potrzebę nowych, lepszych sposobów przeprowadzania rekrutacji. Po pierwsze muszą być one zdalne, po drugie zaś sprawiedliwe i miarodajne. Postanowiliśmy rzucić okiem na to, co oferuje polska platforma dostarczająca testy rekrutacyjne online – HR24.com.pl. Oto nasze spostrzeżenia…

Testy rekrutacyjne online – jak poznać profesjonalne narzędzie dla rekruterów?

Jeśli mowa o miarodajnych i profesjonalnych testach psychometrycznych, są to narzędzia analityczne przeznaczone dla branży HR. Przygotowuje je psycholog, który dba zarówno o konstrukcję takiego kwestionariusza, jak i jego weryfikację oraz analizę wyników. Nie ma tutaj dowolności, test rekrutacyjny nie jest quizem, a amatorsko przygotowane ankiety mogą być jedynie krzywdzące dla kandydatów do pracy. Analityczne testy rekrutacyjne pozwalają ocenić w sposób sprawiedliwy, czy kandydat nadaje się na dane stanowisko. Jest to jednocześnie narzędzie wspierające rekrutację, a nie decydujące o jej wyniku. Warto o tym pamiętać zarówno z perspektywy specjalisty od HR, jak i z perspektywy kandydata do pracy.

Profesjonalne testy rekrutacyjne – czyli jak sprawiedliwie sprawdzić kandydata

Testy rekrutacyjne online to zdalnie prowadzone kwestionariusze, które mają bardzo zróżnicowaną formę, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Czasem są to testy analityczne o profilu ogólny, pozwalają wówczas doprecyzować, czy kandydat nadaje się do pełnienia konkretnej roli, np. lidera zespołu. W serwisach, jak np. polska platforma HR24.com.pl, można zamówić dedykowane testy rekrutacyjne online, które uwzględniają specyficzne wymagania co do stanowiska, profilu firmy, zasad etycznych itp. 

Testy rekrutacyjne w standardzie nowoczesnego modelu rekrutacyjnego?

Jak komentuje psycholog z serwisu HR24.com.pl: jest szansa, że test rekrutacyjny stanie się niejako standardem w branży HR. Miniony rok pandemii pokazał, że zdalne testy analityczne są niezbędne, by efektywnie rekrutować. Obecnie zauważa się, że testy rekrutacji chętnie wykorzystywane są do dwóch konkretnych etapów naboru: to preselekcja kandydatów na stanowiska średniego i wysokiego szczebla oraz wsparcie ostatecznego wyboru kandydata pomiędzy kilkoma finalnie wybranymi zgłoszeniami.

Test rekrutacji warto rozpatrywać w kategorii szybkiego i niezobowiązującego sposobu na zebranie cennych informacji o kandydacie. W dobie niezwykle dynamicznego dnia pracy, wielokrotne spotkania czy rozmowy telefoniczne nie wchodzą w grę. Nie dają one zresztą gwarancji na to, że w ich trakcie poznamy słabe i mocne strony kandydata. Testy rekrutacyjne online pozwalają zatem zaoszczędzić czas i energię – w tym aspekcie istnieje spora szansa, że staną się one standardem w naborach na niektóre stanowiska.

Przykładem bardzo praktycznego testy analitycznego jest test oceniający znajomość danej branży. Zauważamy to w naborach w sektorze managerów i handlowców, gdzie wielu kandydatów posiada udokumentowane sukcesy w sprzedaży lub budowaniu biznesu, ale niekoniecznie istnieje pewność co do ich predyspozycji w pracy z konkretnym produktem lub usługą. Test rekrutacyjny szybko to zweryfikuje i pozwoli postawić kolejne kroki.

Ostatnie artykuły:

fot. WWFTematy pokrewne:  

tag testy rekrutacyjnetag rekrutacjatag ntebimtag nolstag HR