Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Polska wciąż w unijnym ogonie cyfryzacji, ale... są widoczne postępy!

06-03-2017, 10:51

Polska jest na 23. miejscu w UE jeśli chodzi o poziom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. W porównaniu z ubiegłym rokiem poprawiły się wszystkie kluczowe wskaźniki, ale wciąż mamy wiele do zrobienia szczególnie w obszarze używania nowych technologii w biznesie.

Komisja Europejska co roku publikuje statystyki dotyczące informatyzacji krajów UE. Są one wyrażone Indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Przy wyliczaniu tego indeksu bierze się pod uwagę liczne wskaźniki dotyczące m.in. kompetencji społeczeństwa, popularności internetu, cyfrowych usług publicznych i in.

W ubiegłym roku Polska była zaliczona do państw pozostających w tyle. W ubiegłą piątek Komisja opublikowała najnowsze wyniki (DESI 2017) i choć nadal jesteśmy w unijnym ogonie to przynajmniej widać pewną poprawę.

Zacznijmy od omówienia ogólnych wyników Unii po czym przejdziemy do Polski.

Postęp w UE ciągle nierówny

Cała UE poczyniła postępy i poprawiła wyniki w dziedzinie cyfryzacji o 3 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Niestety "przepaść cyfrowa" między wynikami państw z pierwszych i ostatnich pozycji wzrosła do 37 punktów procentowych (jeszcze w roku 2014 wynosiła 36).

Już 76 proc. europejskich gospodarstw domowych ma dostęp do internetu o przepływności 30 Mbps lub więcej. W niektórych z państw członkowskich znaczny odsetek gospodarstw domowych dysponuje internetem 100 Mbps. Więcej niż 1/4 gospodarstw domowych kupiła abonamenty na połączenia, które można określić jako szerokopasmowe.

Wzrasta liczba osób posiadających abonament na mobilne usługi szerokopasmowe. W roku ubiegłym korzystało z nich 84 na 100 osób, podczas gdy w 2013 roku było to tylko 58 na 100 osób.

Poza tym:

 • 79 proc. Europejczyków korzysta z internetu przynajmniej raz w tygodniu, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do 2016 r.;
 • W UE mamy coraz więcej osób wykształconych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (19 absolwentów na 1000 osób w wieku od 20 do 30 lat);
 • Mimo powyższego aż 44 proc. Europejczyków nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, takich jak korzystanie ze skrzynki e-mailowej czy procesora tekstu.
 • Europejskie przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu stosują technologie cyfrowe, wykorzystując np. oprogramowanie dla przedsiębiorstw w celu elektronicznej wymiany informacji lub przesyłania faktur elektronicznych.
 • Nieznacznie wzrósł handel elektroniczny prowadzony przez małe i średnie przedsiębiorstwa (z 14 proc. w 2013 r. do 17 proc. w 2016 r.). Jednak tylko mniej niż połowa tych przedsiębiorstw sprzedaje swoje produkty do innych państw członkowskich UE.
 • Już 34 proc. użytkowników internetu złożyło wnioski do administracji publicznej za pośrednictwem internetu, zamiast składać kopie papierowe (wzrost z 27 proc. w 2013 r.).

Co z Polską?

Wykres poniżej prezentuje wyniki wszystkich państw w odniesieniu do unijnej średniej. Na wykresie zaznaczono nasz kraj. Polska jest wciąż poniżej tej średniej, obecnie na 23 miejscu, co oznacza awans o jedno miejsce w górę.

Kwestia zajętego miejsca oraz awansu wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Czytelnicy mogą wyszukać w DI artykuł, w którym pisaliśmy, że Polska była na 22. miejscu. Później jednak przekalkulowano indeks DESI dla roku 2016 uwzględniając pewne drobne zmiany i po tym przekalkulowaniu spadliśmy na miejsce 24 miejsce (w roku 2016). Teraz jesteśmy na miejscu 23 więc ogólnie rzecz biorąc jest lepiej.

DESI - wykres

Indeks DESI jest badany w odniesieniu do pięciu obszarów:

 • Łączność (Connectivity) - dotyczy rozbudowania infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz jej jakości.
 • Kapitał ludzki (Human Capital) - dotyczy kompetencji społeczeństwa, zarówno tych podstawowych jak i zaawansowanych.
 • Używanie internetu (Use of internet) - dotyczy działań obywateli online, nawet takich jak korzystanie z muzyki czy gier, ale też korzystania z bankowości online itd.
 • Integracja technologii cyfrowych (Integration of Digital Technology) - dotyczy cyfryzacji działań firm.
 • Cyfrowe usługi publiczne (Digital Public Services) - dotyczy e-administracji.

Polska poprawiła swoje wyniki w każdym z tych pięciu obszarów. Odnotowano znaczne postępy we wdrażaniu szybkich połączeń internetowych. Poprawa nastąpiła również w wykorzystaniu mobilnych usług szerokopasmowych i w przydzielaniu częstotliwości na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych. Ogólna ocena łączności w Polsce to 0,52. Średnia unijna to 0,59.

Coraz więcej Polaków czyta wiadomości w internecie, korzysta z bankowości internetowej i robi zakupy przez internet, jednak ciągle nie w tak wysokim stopniu jak inni Europejczycy. Ogólna ocena Kapitału Ludzkiego w Polsce to 0,41. Średnia unijna to 0,53.

 

Zobacz także:

Firma w Internecie. Poradnik subiektywny

Dziś e-rynek ustabilizował się - na pierwszy rzut oka większość biznesów w sposób świadomy i racjonalny korzysta z nowych mediów. Zupełnie co innego widać jednak, gdy problem weźmie się pod lupę. Okazuje się, że wiele firm nie zdaje sobie sprawy z własnego potencjału, który mogą rozwinąć dzięki pomocy nowoczesnych systemów komputerowych.*

Proces digitalizacji polskich przedsiębiorstw postępuje dużo wolniej niż w większości innych państw UE. Poziom wykorzystania handlu elektronicznego przez MŚP jest również znacznie poniżej średniej. Ogólna ocena integracji technologii w Polsce to 0,21. Średnia unijna to 0,35.

Jeśli chodzi o e-administrację to zdaniem KE "choć liczba osób korzystających z usług e-administracji zwiększyła się w ostatnim roku, ogólnie w tej dziedzinie zaobserwowano zastój". Naszym prywatnym zdaniem dość dużym przełomem było oddzielenie Profilu Zaufanego od ePUAP, ale oczywiście z perspektywy unijnej nie musi to wyglądać na coś bardzo wielkiego. Warto zauważyć, że ocena naszych usług administracji publicznej wyniosła w najnowszej edycji 0,53, podczas gdy unijna średnia to 0,55.

Bardziej szczegółowe informacje o Polsce znajdziecie w dokumencie poniżej.

PolandDESIcountryprofile-2 by Dziennik Internautów on Scribd


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik