Outsourcing IT - dlaczego się opłaca?

29-09-2021, 13:20

W ciągu ostatnich lat branża outsourcingu rozwinęła się jako niezwykle skuteczne rozwiązanie pozwalające na znaczne obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług. Outsourcing IT umożliwia firmom skoncentrowanie się na ich podstawowych kompetencjach, bez konieczności inwestowania czasu i pieniędzy w organizację własnych, wewnętrznych procesów informatycznych.

Outsourcing IT w pigułce

Outsourcing jest szeroko stosowaną i niezwykle opłacalną strategią biznesową polegającą na przekazywaniu pracy zewnętrznemu dostawcy. Outsourcować można w zasadzie każde działanie, które pozwala na obsługę z zewnętrznej lokalizacji. W przypadku branży IT są to zazwyczaj usługi programistyczne, obsługa serwerów, administracja bazami danych czy pomoc serwisowa. Jedną z głównych zalet outsourcingu jest możliwość uzyskania wysokiej jakości usług przy niskich kosztach operacyjnych. To właśnie z tego powodu kraje rozwinięte wolą zlecać swoje procesy IT krajom rozwijającym się, takim jak Indie czy Chiny. Coraz częściej jednak wartość outsourcingu mierzy się nie tylko redukcją kosztów, ale także jego potencjałem w strategicznym rozwoju biznesu. Priorytetem dla wielu przedsiębiorców korzystających z outsourcingu jest szybki dostęp do specjalistów, zwiększona elastyczność działania oraz wyższa jakość świadczenia usług. Wśród krajów, które przodują w usługach outsourcingu z zakresu IT wymienić należy Indie, Chiny, Ukrainę, Węgry, Polskę, Argentynę czy Brazylię.

Outsourcing IT - Dlaczego się opłaca?

Niskie koszty

Outsourcing IT Warszawa pozwala przekształcić koszty stałe w koszty zmienne, umożliwiając tym samym uwolnienie kapitału na inwestycje oraz redukcję dużych wydatków na wczesnych etapach rozwoju firmy. Inwestorzy chętnie zwracają się w stronę tego rozwiązania, aby przeznaczyć więcej środków na działania, które generują faktyczne przychody.

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z outsourcingu są niskie koszty pracy. Różnica płac między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się jest ogromna - w zależności od charakterystyki obsługiwanego procesu może sięgać nawet 60%. Outsourcing pozwala także na znaczące oszczędności w zakresie szkoleń i rekrutacji. Dostawcy usług są ekspertami w swojej branży, nie wymagają więc dodatkowego przygotowania do wykonywania zleconych zadań. Outsourcing to rozwiązanie, które pomaga niewielkim firmom zachować konkurencyjność oraz elastyczność. Duże przedsiębiorstwa z kolei decydują się na przekazanie pracy innym podmiotom w celu zaoszczędzenia pieniędzy oraz pozyskania ekspertów dysponujących specjalistyczną wiedzą w danym obszarze.

Outsourcing - to się opłaca

Outsourcing IT pozwala skoncentrować się na głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, umożliwiając przy tym lepszą kontrolę oraz redukcję kosztów. Właśnie z tego powodu stał się on popularnym narzędziem wykorzystywanym przez firmy na całym świecie. Warto w tym miejscu podkreślić, że outsourcing to rozwiązanie pozwalające na maksymalizację zysków niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej ono funkcjonuje.

Istnieją dwa podstawowe modele outsourcingu IT, które należy rozważyć pod kątem indywidualnych potrzeb oraz możliwości danej firmy.

1. Pełny outsourcing IT

Model ten wykorzystywany jest w sytuacji, gdy firma nie posiada własnego, wewnętrznego działu IT. Dostawcy usług zarządzanych (MSP - managed service provider) zapewniają wówczas wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów, monitorowania bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji, etc. Jeśli przedsiębiorstwo z branży edukacyjnej chce stworzyć aplikację ułatwiającą korzystanie z oferowanych przez nie usług i nie zatrudnia na stałe programistów, tworzenie nowych stanowisk tylko na czas trwania projektu będzie całkowicie nieopłacalne. Pełny outsourcing IT pozwala firmom skoncentrować się na działaniach bezpośrednio związanych z ich branżą, pozostawiając obsługę IT w rękach zewnętrznych specjalistów.

2. Współzarządzanie IT

Usługa współzarządzania IT to rozwiązanie przeznaczone dla organizacji, które posiadają dział IT, ale szukają dodatkowego wsparcia w obsłudze informatycznej. Model ten sprawdza się niezależnie od tego, czy firma wymaga odciążenia w zakresie rutynowych prac (wykonywania aktualizacji i kopii zapasowych, monitorowania bezpieczeństwa, etc.), czy też poszukuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów do najbardziej wyrafinowanych zadań. Outsourcing w modelu współzarządzania pozwala osiągnąć zakładane cele biznesowe poprzez efektywną współpracę wewnętrznego zespołu IT oraz dostawcy usług zarządzanych. Uzyskane w ten sposób rozwiązanie można stale modernizować i aktualizować bez naruszania funkcjonujących ram działania. Wracając do wcześniejszego przykładu firmy edukacyjnej - w przypadku istniejącego działu IT, którego moce przerobowe lub umiejętności nie są wystarczające dla realizacji zamierzonego celu - zlecenie części projektu zewnętrznemu dostawcy będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Więcej niż oszczędności

Opłacalność modeli outsourcingowych wiąże się nie tylko z prostą redukcją kosztów. Rosnąca popularność rozwiązań takich jak nearshoring oraz onshoring napędza nowe trendy w wielu projektach outsourcingowych, w których oszczędności nie są już głównym motorem zlecania pracy na zewnątrz. W ostatnim czasie coraz większy nacisk kładzie się na wyszukiwanie talentów oraz zwiększanie elastyczności oferty produktów i usług. Według badań Duke University z International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) aż 80% klientów zleca outsourcing w celu poprawy wyników biznesowych i ogólnego modelu operacyjnego.

Na wartość outsourcingu IT składa się wiele czynników, między innymi:

1. Elastyczność

Outsourcing to możliwość szybkiego odpowiadania na wymagania klientów, nowe możliwości czy aktualne warunki rynkowe. Dostęp do szerszej puli zewnętrznych zasobów i talentów pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się stosunków gospodarczych.

2. Efektywność

Oparcie się na zewnętrznych specjalistach posiadających wypracowane narzędzia pracy jest znacznie bardziej efektywne niż opracowywanie od podstaw własnych systemów wewnętrznych.

3. Szybkość działania

Korzystanie z usług outsourcingowych pozwala na skokowe zwiększenie mocy przerobowych zespołu.

Outsourcing dla małych i średnich przedsiębiorstw

W obliczu rozkwitu rynku BPO (Business Process Outsourcing) oraz ciągłego rozwoju modeli świadczenia usług outsourcingowych zlecanie obsługi IT podmiotom zewnętrznym staje się coraz bardziej opłacalne dla mniejszych przedsiębiorstw. Dla wielu firm małej i średniej wielkości organizacja procesów od podstaw wiąże się ze zbyt dużymi kosztami. Taki model biznesowy jest nie tylko kosztowny i czasochłonny, ale również obarczony sporym ryzykiem niepowodzenia. "Importowanie" wiedzy funkcjonalnej od sprawdzonych dostawów usług umożliwia szybki rozwój przedsiębiorstwa, bez wyzwań związanych z równoważeniem kosztów czy konkurowaniem o wyspecjalizowanych fachowców. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać na outsourcingu IT na szereg różnych sposobów.

1. Zwiększenie siły roboczej

Zwiększenie liczby pracowników może być pierwszym krokiem do wdrożenia nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz prześcignięcia konkurencji. Outsourcing zapewnia znaczne oszczędności w porównaniu z kosztami usług wewnętrznych.

2. Dostęp do specjalistów w branży

Korzystanie z usługi outsourcingu umożliwia dostęp do najbardziej doświadczonych i utalentowanych pracowników na całym świecie.

3.Poprawa jakości usług

Pracownicy z innych stref czasowych umożliwiają budowanie efektywnych zespołów 24/7. Całodobowa obsługa procesów IT poprawia wydajność oraz jakość świadczonych usług.

4. Przewaga konkurencyjna i strategiczna

Do niedawna z usługi outsourcingu korzystały przede wszystkim duże firmy o bogatym, międzynarodowym doświadczeniu. Aktualnie, z możliwości oferowanych przez rynek BPO czerpie coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw. Outsourcing IT pozwala więc zyskać przewagę nad podmiotami, które opierają się tylko i wyłącznie na wewnętrznych zasobach.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
Tematy pokrewne:  

tag outsourcing ITtag nowptag nols
pit 37
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.