Jak założyć firmę w Norwegii - rejestracja, ubezpieczenie, podatki

19-04-2021, 12:02

Norwegia okazuje się być krajem przyjaznym nie tyko pracownikom, ale również pracodawcom. Z tego  powodu, pomimo różnic kulturowych i częstej bariery językowej, już kilkadziesiąt tysięcy Polaków zdecydowało się założyć własną działalność gospodarczą w Norwegii – głównie w branży budowlanej i sprzątającej. System rejestracji firmy, formalności i zobowiązania podatkowe są uproszczone i przyjazne przedsiębiorcy, jednak procedury urzędowe w obcym kraju zawsze mogą budzić konsternację. Wszystkim, którzy chcą dołączyć do grona przedsiębiorców podpowiadamy, jak założyć firmę w Norwegii.

Zakładanie firmy w Norwegii – dokąd skierować pierwsze kroki?

Rejestracja firmy w Norwegii niemal w każdym przypadku zaczyna się i kończy na… Internecie. Rządowy portal www.altinn.no jest platformą administracyjną służącą rejestracji działalności gospodarczej, składaniu deklaracji VAT, podatkowych i innych, a także pomaga wszystkim poszukującym pracy. Ten sprawny, zdalny kanał komunikacji ogranicza kontakt z norweskimi urzędnikami do minimum.

Jak założyć firmę w Norwegii – rejestracja, ubezpieczenie, podatki

#1. Rodzaj firmy a procedura rejestracji

W Norwegii są trzy rodzaje działalności, a ich rejestracja jest bezpłatna. Przedstawiamy je w kolejności od tych najczęściej wybieranych.

Działalność jednoosobowa (EPF)

Właściciel takiej firmy w pełni samodzielnie nią zarządza i ponosi całkowite ryzyko związane z działalnością. 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Norwegii ogranicza się do wypełnienia formularza na stronie altinn.no i odesłanie go. Po kilku dniach – w odpowiedzi na formularz – przedsiębiorca otrzymuje odpowiednik polskiego numeru NIP (organisasjonsnummer). To najkrótsza procedura dotycząca osób, które wcześniej już pracowały na terenie Norwegii. A jak założyć działalność jednoosobową w Norwegii, jeśli przedsiębiorca jest w kraju po raz pierwszy? Rejestracja firmy poprzedzona jest uzyskaniem nr PESEL. Proces wydłuży się do 3-4 tygodni, ze względu na konieczność wysłania dokumentów w wersji papierowej, między innymi wraz z kserokopią paszportu potwierdzoną przez norweski urząd (rett kopi). 

Spółka akcyjna (AS)

Spółka kapitałowa może posiadać jednego właściciela lub kilku wspólników. Odpowiedzialność zawsze ponosi zarząd firmy, a nie jedna osoba. W przypadku tego rodzaju działalności istnieje wymóg prawny posiadania kapitału założycielskiego – minimum 30 tys. koron. W przeciwieństwie do działalności jednoosobowej właściciele spółki akcyjnej mogą być również zatrudnieni we własnej firmie i w związku z tym przysługują im prawa pracownicze, jak choćby zasiłek dla bezrobotnych w razie konieczności zamknięcia działalności.

Formalności zawiązane z rejestracją takiej firmy w Norwegii  wymagają potwierdzenia (wydawanego przez bank) posiadania kapitału założycielskiego oraz powołania rady nadzorczej. Spółkę kapitałową można również założyć przez Internet w ciągu 1-3 tygodni.

Norweskie przedsiębiorstwo zagraniczne (NUF)

Firma tego rodzaju nie jest samodzielnym podmiotem prawnym, a rodzajem oddziału zagranicznej firmy zarejestrowanym w Norwegii. Za jego funkcjonowanie odpowiada zagraniczna firma macierzysta. 

Rejestracja zagranicznego oddziału firmy w Norwegii trwa od tygodnia do kilku tygodni. Formularz rejestracyjny można pobrać na stronie www.brreg.no. Rejestracja jest obowiązkowa każdorazowo w sytuacji, kiedy nawet jednorazowe zlecenie, usługi czy obowiązujący kontrakt będą wykonywane na terenie Norwegii.  

#2. ZUS dla firm w Norwegii

Rejestracja działalności jest pierwszym krokiem. Pozostaje jeszcze kwestia rozliczeń i podatków. Niezależnie od rodzaju firmy, składka ZUS (Trygdeavgift) wynosi 11,4% dochodu. W praktyce opłacanie tej składki jest zawieszone, jeżeli firma nie ma dochodu (okresowe przestoje, problemy finansowe etc.). 

ZUS płacony jest „z dołu”, czyli składka ustalana jest na podstawie zysku w roku poprzedzającym. Czas na jego zapłatę (wyrównanie), to kolejnych 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Przy kwartalnych opłatach, składka ZUS zawarta jest w zaliczce na podatek dochodowy, co oznacza, że jego wysokość jest uzależniona od zadeklarowanego dochodu.  

Ten sposób rozliczenia jest przyjazny nowym przedsiębiorcom, którzy deklarując niewielkie spodziewane zyski, mają przez pierwszy rok działalności również niską składkę ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy, do czasu aż firma się rozwinie i zacznie lepiej zarabiać.  

#3. Zakładanie firmy w Norwegii a podatki 

Najważniejszym (oprócz ZUS) jest podatek dochodowy wysokości 22% zadeklarowanego dochodu. Składka obliczana jest na podstawie zadeklarowanych, spodziewanych dochodów. W przypadku jednoosobowej działalności wpłat należy dokonywać kwartalnie: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia. Spółki akcyjne rozliczają się inaczej. Wpłat dokonują dwukrotnie: 15 lutego i 15 kwietnia zgodnie z informacją przesłana przez urząd, odnośnie do wysokości podatku, obliczonego na podstawie deklaracji dochodu w poprzednim roku podatkowym.

 

Wysokość podatku jest płacona zgodnie z tabelą progów podatkowych, których ustalona wysokość na 2021 rok to...

  • 22% - do kwoty 184.000 NOK
  • nadwyżka dochodu od kwoty 184.000 NOK do 260.000 NOK mnożona jest x 1,7%
  • nadwyżka dochodu od kwoty 260.000 NOK do 651.250 NOK mnożona jest x 4%
  • nadwyżka dochodu od kwoty 651.250 NOK do 1.021.550 NOK mnożona jest x 13,2%
  • kwota dochodu powyżej 1.021.550 NOK mnożona jest x 16,2%

 

Podatek VAT

Po przekroczeniu 50.000 NOK obrotu w ciągu kolejnych 12 miesięcy, firma w Norwegii staje się płatnikiem VAT. DO wystawianych faktur dodaje skrót MVA, a do każdego towaru doliczana jest właściwa stawka podatku. Deklarację podatkową składa się droga elektroniczną za pośrednictwem www.altinn.no. Obowiązujące stawki podatku VAT w Norwegii:

  • podstawowa – 25%,
  • zredukowana – 15%,
  • niska – 12%.

Stawka zredukowana dotyczy sprzedaży artykułów spożywczych i napojów, natomiast najniższym podatkiem VAT objęty jest transport osobowy oraz działalność kulturalna: telewizja, radio i działalność kin. Płatnicy VAT maja obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Chcesz założyć działalność gospodarczą w Norwegii, ale nie wiesz jak zacząć? Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy wyborze optymalnej formy prawnej firmy i pomocy przy procedurach rejestracyjnych.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


Tematy pokrewne:  

tag Norwegiatag nolstag nolhtag firmatag biznes


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.