Jak wygląda system e-usług w Korei Południowej

30-03-2016, 09:21

Korea Południowa jest obecnie najbardziej zaawansowanym na świecie państwem pod względem wykorzystania technologii informatycznych w administracji publicznej – wyprzedza pod tym względem takie kraje, jak Stany Zjednoczone czy Kanadę. Zajmuje pierwszą pozycję w rankingu indeksu EGDI (E-Government Development Index) oceniającym poziom rozwoju e-adminstracji przez ONZ.

Koncepcja indeksu bazuje na holistycznym podejściu do e-usług publicznych. Ogólnie wskaźnik EGDI przyjmuje wartości w przedziale (0,1). W 2014 roku Korea ze wskaźnikiem 0,9462 zajmowała w tym rankingu 1 miejsce (podobnie jak w 2012 roku - Wskaźnik EDPI wyniósł wówczas 0,9283). Dla porównania Polska uzyskała 42 miejsce z wynikiem 0,6482.

E-Government Development Index (EGDI) 2014

Źródło: UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014

 

Początków obecnych sukcesów należy szukać w decyzjach podjętych w połowie lat 80. XX wieku, kiedy to przesądzono o budowie narodowego systemu informacyjnego, składającego się z pięciu sieci krajowych (administracja, finanse, edukacja i badania, obrona i bezpieczeństwo), a także przyjęto ustawę o ochronie programu komputerowego (Computer Program Protection Act). W 1993 r. po raz pierwszy pojawił się termin „Elektroniczna administracja”, używany w oficjalnych dokumentach, w roku 1998 zgodnie z decyzją prezydenta Korei Południowej, Kim Dae-Junga, oficjalna strona rządu i strony służb cywilnych stały się powszechnie dostępne. W latach 1999-2002 realizowano program ”Cyber Korea 21”, a w 2001-2002 podjęto inicjatywę wprowadzenia e-governmentu, tworząc w 2007 r. mapę drogową e-administracji wraz z siatką poszczególnych dziedzin, które mają zostać objęte cyfryzacją i informatyzacją. Dzisiaj technologie informatyczne obejmują wszystkie dziedziny działania administracji. Większość transakcji między obywatelami a państwem, jak również między biznesem a państwem jest realizowanych za pośrednictwem sieci informatycznych.

Główny portal koreańskiego systemu elektronicznego to korea.go.kr. Każdy zainteresowany obywatel może tam znaleźć informacje dotyczące e-rządu, oraz dowiedzieć się, jak działa system. Strona zawiera także spis wszystkich samorządów lokalnych na terenie kraju wraz z podanymi stronami internetowymi do każdego z nich, plan rozwoju systemu i wiele innych informacji.

Ciekawe rozwiązania oferuje Korea.net – strona, na której można znaleźć: aktualności związane z kulturą, sportem, społeczeństwem, biznesem, podróżami; wydarzeniami (np. występy, festiwale, wystawy); zasoby (publikacje, multimedia) oraz informacje na temat rządu (administracja, Konstytucja). Warto także wspomnieć o stronie Korea Immigration Service, gdzie każdy zainteresowany może znaleźć informacje na temat spraw związanych z pobytem w Korei, uchodźcami, wizami, obywatelstwem i narodowościami oraz obywatelami koreańskimi za granicą.

Wszystkie przetargi organizowane w tym kraju są nie tylko ogłaszane w Internecie, lecz każdy przedsiębiorca może składać swoje oferty przez Internet. Co ważniejsze, jednorazowa rejestracja w systemie przetargowym pozwala przedsiębiorcom monitorować przetargi ogłaszane przez administrację centralną, lokalną i przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz brać w nich udział. Takie rozwiązanie z jednej strony zwiększa konkurencję między dostawcami i obniża koszty zamówień, a z drugiej – zmniejsza koszty uczestnictwa w przetargach. Raz złożonych dokumentów (zaświadczeń) nie trzeba składać w kolejnych przetargach, ponieważ są one już w systemie, spada również koszt poszukiwania informacji o przetargach.

Koreańska służba celna także szeroko wykorzystuje technologie informatyczne, co pozwoliło znacznie skrócić czas załatwiania formalności związanych z międzynarodową wymianą handlową. Z danych rządowych wynika, że czas trwania czynności formalnych koniecznych do wyeksportowania produktów, została zredukowana z jednego dnia do dwóch minut. Czas załatwiania formalności związanych z importem skrócono z ponad dwóch dni do dwóch godzin. Podobnymi wynikami pochwalić mogą się inne koreańskie instytucje, np. urząd skarbowy czy organizacje zapewniające wsparcie dla biznesu.

Stworzony został również portal, poprzez który obywatele mogą zgłaszać zażalenia na naruszanie swoich praw przez państwo, a także wyrażać swoje zdanie wobec planowanych zmian prawa czy sposobu funkcjonowania instytucji państwowych. Wszystkie organizacje administracji publicznej są podłączone do jednego systemu informatycznego, a obywatel może sprawdzić na jakim etapie jest obecnie zgłoszona przez niego sprawa i która instytucja się nią zajmuje.

Koreańczycy coraz chętniej korzystają z e-usług. Z danych publikowanych przez OECD wynika, że Korea zajmuje 7 miejsce wśród państw pod względem korzystania z e-usług przez osoby fizyczne. Około 78% korzysta z tych usług, podczas gdy średnia dla OECD wynosi 56%.

Odsetek osób fizycznych korzystających z e-usług w 2014 roku

Odsetek osób fizycznych korzystających z e-usług w 2014 roku

Źródło: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 Innovation for growth and society

 

Mniejsze wykorzystanie e-usług cechuje przedsiębiorstwa. Jest mniejsze niż średnia w EOCD (88%) i wynosi 85%. Należy jednak podkreślić, że wśród dużych firm wykorzystywanie e-usług wynosi 99%.

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-usług w 2012 roku

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-usług w 2012 roku

Źródło: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 Innovation for growth and society

 

Poza wykorzystaniem technologii informatycznych do interakcji między interesantem a administracją rządową, są one wykorzystywane także do usprawnienia pracy wewnątrz urzędów. Stworzono zintegrowany system zarządzania procesami On-nara, za pomocą którego koreańscy urzędnicy prowadzą trafiające do nich sprawy. System ten nie tylko pozwala skrócić czas przetwarzania zadań, lecz również zwiększa transparentność rządu i umożliwia śledzenie losów każdej sprawy trafiającej do urzędów.

Podsumowując, wykorzystanie technologii informatycznych umożliwiło w Korei Południowej nie tyko podniesienie poziomu wydajności administracji, lecz doprowadziło także do większej przejrzystości procesów decyzyjnych i stworzyło warunki prowadzenia konsultacji projektów rządowych ze społeczeństwem.

 Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, pracownik Ministerstwa Cyfryzacji

 

Źródła:

1. Baran M., Flankowski M., Przegląd systemów e-government w wybranych krajach, Humanities and Social Sciences 2014, 19 (XIX) | nr 21 (2).

2. http://www.korea.go.kr/eng/

3. http://www.korea.net/

4. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu : organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. nauk. B. Glinka, M. Kostera, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

5. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 Innovation for growth and society, Published on October 19, 2015

6. UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014

 

Czytaj także:


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy