Jak wygląda system e-usług w Hiszpanii

23-03-2016, 08:07

Rozwój hiszpańskiego systemu elektronicznego rozpoczął się w 2003 r., kiedy wprowadzono strategię Plan de Choque para El impulso de la Administación electrónica en España, której celem było budowanie systemu e-government w Hiszpanii oraz ułatwienie zainteresowanym dostępu do jednostek administracji publicznej.

Jeszcze w 2003 r. zaledwie około 13% obywateli hiszpańskich kontaktowało się z instytucjami administracji publicznej poprzez formę elektroniczną, w związku z czym rząd wprowadził plan technologicznej modernizacji administracji publicznej – Plan Conecta, ogłoszony w 2004 roku. Plan ten miał za zadanie ułatwienie realizacji usług między obywatelem a instytucją administracji publicznej przez ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur.

Kolejnym planem był wprowadzony przez Radę Ministrów 4 listopada 2005 r. Plan Avanza, należący do Krajowego Programu Reform przeznaczonego do spełnienia celów Strategii Lizbońskiej 2000. Plan określał kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Hiszpanii, a także odnosił się do poprawy sytuacji gospodarczej Hiszpanii oraz zwiększenia dobrobytu obywateli poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

16 lipca 2010 roku przyjęto Plan Avanza 2 na lata 2011–2015, którego głównym celem było zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zwiększenia konkurencyjności i produktywności, ożywienia gospodarki i wzrostu gospodarczego. Plan Avanza 2 składa się z pięciu obszarów działania: infrastruktura, zaufanie i bezpieczeństwo, szkolenie technologiczne, usługi i treści cyfrowe, sektor rozwoju ICT.

Głównym portalem hiszpańskiej e-administracji jest obecnie portal 060.es, stworzony przez Porozumienie Rady Ministrów 15 czerwca 2005 r., zawierający informacje i usługi dla obywateli i przedsiębiorców, które są uporządkowane w kategorii tematycznej, a także według węższych grup docelowych, mający w większości charakter odsyłający. Cel głównego portalu jest dwojaki – po pierwsze ułatwienie zainteresowanym dostępu do informacji o działalności, organizacji i funkcjonowaniu administracji, po drugie przedstawienie wskazówek dotyczących korzystania z usług elektronicznej administracji. Portal 060.es zawiera informacje o dostępnych usługach administracji publicznej, zatrudnieniach, stypendiach, dotacjach, działaniach administracji ogólnej, regionalnej oraz lokalnej i wiele innych. Portal zapewnia rozwój stosunków między obywatelami a administracją publiczną.

Hiszpański system e-government charakteryzuje się brakiem serwisów skierowanych do konkretnych odbiorców. Oprócz głównych stron różnych instytucji istnieje wiele mniejszych serwisów udostępniających określone usługi, na przykład strona Permiso por puntos, ministerstwa transportu publicznego, z której można dowiedzieć się, jak zarejestrować samochód.

E-usługi dostępne dla obywateli

E-usługi dla obywateli Hiszpania

 

E-usługi dostępne dla przedsiębiorstw

E-usługi dla biznesu Hiszpania

 

Wysoką dostępność e-usług obrazuje pozycja Hiszpanii w rankingu indeksu EGDI (E-Government Development Index) oceniającym poziom rozwoju e-adminstracji przez ONZ. W 2014 roku Hiszpania plasowała się na 12 miejscu osiągając wartość 0,8410. W 2012 roku wskaźnik ten wynosił 0,7770, co świadczy o jego ciągłym udoskonalaniu.

E-Government Development Index 2014

 

Źródło: UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014

 

Hiszpanie dość ostrożnie podchodzą do korzystania z e-usług. Odsetek osób korzystających z tych usług w 2014 wynosił 28%, czyli znacznie mniej niż średnia unijna.

 

Odsetek osób korzystających z e-usług w Hiszpanii

 wykorzystanie e-usług Hiszpania vs EU

Źródło: eGovernment in Spain, January 2015, Edition 17.0

 

W Hiszpanii jednym z kluczowych celów jest promowanie skutecznej administracji oraz wspieranie integracji społecznej, co może przynieść znaczące korzyści w postaci nowych i stanowiących wyzwanie dla pracowników miejsc pracy oraz wpłynąć na polepszenie funkcjonowania sektora zdrowia oraz edukacji. Wszystko to nastąpi dzięki transformacji i modernizacji społeczeństwa i gospodarki za pomocą intensywnego, efektywnego oraz inteligentnego wykorzystania technologii cyfrowych oraz wdrażania coraz bardziej zaawansowanej szeroko pojętej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, pracownik Ministerstwa Cyfryzacji

 

Źródła:

  1. Baran M., Flankowski M., Przegląd systemów e-government w wybranych krajach, Humanities and Social Sciences 2014, 19 (XIX) | nr 21 (2)
  2. eGovernment in Spain, January 2015, Edition 17.0
  3. Eurostat
  4. http://administracion.gob.es
  5. Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach państw Unii Europejskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Kraków 2015.
  6. UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014

Czytaj także:


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy