Jak wygląda system e-usług w Holandii

08-03-2016, 12:22

Historia rozwoju informatyzacji sektora publicznego w Holandii sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, wtedy to pojawiły się pierwsze komputery ułatwiające pracę. Były niezwykle kosztownym instrumentem do przetwarzania danych, to jednak zaczęły się coraz częściej pojawiać w urzędach administracji centralnej, później lokalnej w celu wykonywania pojedynczych zadań.

W latach dziewięćdziesiątych, kiedy komputery stały się powszechne, wzrosła liczba osób zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w administracji. Dzięki temu zaczęto tworzyć platformy wymiany informacji oraz bazy danych, powstały między innymi gminne rejestry publiczne (ang. Municipal Public Records, hol. GBA, Gemeentelijke Basisadministratie).

Aktualnie Holandia kładzie szczególny nacisk na wdrażanie skutecznej struktury ICT i powiązanych z nią usług. Ma to na celu usprawnienie działania administracji publicznej, ułatwienie dostępu do usług obywatelom i przedsiębiorcom oraz wymianę danych pomiędzy poszczególnymi urzędami. Strategia eGovernment określona jest w dokumencie i-NUP – the government-wide implementation agenda for eGovernment services until 2015. Obszary strategicznego działania rządu w sferze eGov obejmują sferę aktywności w kontaktach z obywatelami i przedsiębiorcami.

Strategia informatyzacji Holandii, opisana w Narodowym Programie Wdrożeń (NUP), koncentruje się na realizacji wizji dotyczącej świadczenia usług przez jeden otwarty i dostępny dla obywateli oraz przedsiębiorstw rząd. Oznacza to, że w coraz większym stopniu społeczeństwo będzie mogło korzystać z kanału cyfrowego, który pozwoli na łatwą i skuteczną elektroniczną wymianę informacji między rządem a obywatelami oraz firmami. Efektywne wykorzystanie IT może przyczynić się w dłuższej perspektywie do znacznych oszczędności –szacuje się, że rząd centralny będzie w stanie zaoszczędzić nawet 123 mln euro rocznie.

Świadczenie usług online jest wspierane przez szereg aktów prawnych w tym: Informację Rządową (publiczny dostęp), Ustawę o ochronie danych osobowych (2000r.), Ustawę o handlu elektronicznym (2004r.), Ustawę telekomunikacyjną(2004r.) oraz Ustawę o podpisie elektronicznym (2003r.).

W Holandii nie wyodrębniono głównego portalu krajowego. Poszczególne usługi świadczone przez administrację znajdują się w witrynach tematycznych. Jednakże ogólne informacje o systemie e-government funkcjonującym w Holandii oraz odnośniki do konkretnych witryn znajdują się na stronie www.overheid.nl.

E-usługi dostępne dla obywateli

holandia e-uslugi dla obywateli

 

E-usługi dostępne dla przedsiębiorstw

holandia e-uslugi dla biznesu

 

Wysoką dostępność e-usług obrazuje pozycja Holandii w rankingu indeksu EGDI (E-Government Development Index) oceniającym poziom rozwoju e-adminstracji przez ONZ. Koncepcja indeksu bazuje na holistycznym podejściu do e-usług publicznych w 2014 roku Holandia zajmowała w nim 5 miejsce (drugie wśród krajów UE). Dla porównania Polska uzyskała w tym rankingu 42 miejsce z wynikiem 0.6482.

agdi 2014 holandia polska

 

Źródło: UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2014

Punktem docelowym Holandii jest utworzenie do 2017 roku cyfrowej sieci komunikacji pomiędzy obywatelami a wszystkimi organami państwa. Holandia udostępnia obywatelom portal internetowy www.mijnoverheid.nl (Mój Rząd) pozwalający na dostęp do rejestrów prowadzonych przez agencje rządowe, komunikowanie się z władzami administracyjnymi oraz śledzenie aktualności załatwianych spraw. Portal posiada możliwość pojedynczego logowania (SSO) do e-usług świadczonych przez władze krajowe, regionalne i lokalne.

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie Internetu przez obywateli w komunikacji z administracją publiczną. Jak widać na wykresie wykorzystanie Internetu w interakcji z administracją publiczną w Holandii jest bardzo wysokie, średnio ok. dwa razy wyższe niż średnia unijna.

holandia używanie internetu w komunikacji z administracją publiczną

 

Źródło: eGovernment in Nederlands, January 2015, Edition 17.0.

 

Holandia zdaje sobie sprawę z potencjału sektora technologii teleinformatycznych, dlatego też nieustannie i w sposób dynamiczny rozwija go. Z nim wiążą się działania niezbędne do poprawy funkcjonowania administracji publicznej, wzrostu gospodarczego, rozkwitu innowacji, prowadzenia przełomowych badań. Koszty użycia technologii teleinformatycznych są wysokie, jednak koszty nie rozwijania tych technologii są znacznie większe. Ogromny rozwój sektora ICT Holandii na pewno nie byłby możliwy bez dodatkowego wsparcia - środki z różnorodnych funduszy europejskich.

 

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, pracownik Ministerstwa Cyfryzacji

 

Źródła:

Czytaj także:


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy