Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Google nie jest wyszukiwarką, a rejestr pedofilów coraz bliżej. Przegląd (e)prawny 1.04.2016

01-04-2016, 15:44

Dlaczego Google w UE nie jest wyszukiwarką? Kto i jak ucieka do sieci przed podatkiem? Czy coś się zmieni w przepisach o znieważeniu Prezydenta? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Wracają e-bransoletki dla skazanych

29 marca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy istotne dla resortu sprawiedliwości. Pierwszą jest nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, która przywraca możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Zdaniem ministrestwa System Dozoru Elektronicznego zapewnia wysoką skuteczność, bowiem efektywność systemu mierzona brakiem uchyleń przez sądy wykonywania kary w tym systemie wynosi 94% (na 49 301 skazanych, którzy odbywali kary w SDE). 

Druga podpisana ustawa to nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która przywraca bardziej aktywną rolę sądu w procesie oraz pierwszeństwo zasady prawdy materialnej.

Sejm za rejestrem pedofilów

Sejm uchwalił Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Pisaliśmy już o tej ustawie, która ma wprowadzić rejestr pedofilów i mapy zagrożeń gwałtami

Rejestr będzie składał z dwóch oddzielnych baz danych, zwanych odpowiednio: „Rejestrem z dostępem ograniczonym” i „Rejestrem publicznym”. Do pierwszej bazy dostęp będą miały w szczególności organy ścigania, organy administracji rządowej i samorządowej, a także placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Drugi z rejestrów będzie dostępny powszechnie i bez ograniczeń, a jego publikacja nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestr ten obejmie sprawców, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem lub na szkodę małoletniego poniżej 15 roku życia oraz ci, którzy dopuścili się przestępstw na tle seksualnym w warunkach recydywy.

Zastrzeżenia do takiego prawa wyrażała Fundacja Panoptykon, powątpiewająca w oczekiwane skutki przepisów. 

Memorandum na rzecz świadomych wyborów internautów

29 marca 2016 r. zostało zawarte Memorandum pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi: Cyfrowym Polsatem S.A., Orange Polska S.A., P4 Sp. z o. o., Polkomtel Sp. z o. o., T-Mobile Polska S.A.

Memorandum ma sprzyjać działaniom, które ułatwią świadomy wybór dostępu do internetu. Przedsiębiorcy podpisujący dokument zadeklarowali:

  • posiadanie w bieżącej sprzedaży co najmniej jednej oferty „na próbę” w zakresie usługi dostępu do Internetu, umożliwiającej użytkownikom sprawdzenie jakości świadczonej usługi dostępu do Internetu i ewentualne rozwiązanie przez użytkownika umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie 14 dni kalendarzowych; 
  • komunikowanie powyższych ofert przez przedsiębiorców po to, by każdy użytkownik mógł zapoznać się z proponowanymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych rozwiązaniami; 
  • w bieżącej sprzedaży przystępnych cenowo zestawów startowych przedpłaconych, w celu skorzystania z usługi dostępu do Internetu bez konieczności podpisywania umowy, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.  

Ustawa medialna do Trybunału

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy medialnej, która zmieniła sposób powoływania rad nadzorczych i zarządów mediów publicznych. Rzecznik podkreślił w uzasadnieniu wniosku, że wolność słowa i powiązana z nią wolność mediów mają charakter zasady ustrojowej. Oznacza to, że media, zarówno prywatne, jak i publiczne, mają być, wedle woli ustrojodawcy, wolne, tj. niepodporządkowane bezpośrednio władzy, a zwłaszcza władzy wykonawczej.

Sieci uciekają do sieci... przed podatkiem

Forsal.pl pisze, że sieci sklepów spożywczych chcą przenieść część sprzedaży do świata wirtualnego. Dlaczego? Zgodnie z ostatnią wersją ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej handel internetowy ma być z tego podatku zwolniony. Najwyraźniej sklepy uciekają przed podatkiem do sieci. Więcej na ten temat w tekście pt. Sklepy uciekają przed podatkiem. Do internetu

Znieważenie Prezydenta wyleci z Kodeksu karnego

W porządku ostatnich obrad Sejmu było też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Zakłada on depenalizację takich czynów jak: publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów). W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., że w obecnych realiach przepisy te prowadzą do niesymetrycznej ochrony dobrego imienia Prezydenta RP i organów konstytucyjnych w stosunku do pozostałych funkcjonariuszy publicznych. Ponadto zdaniem wnioskodawców istnieje uzasadniona obawa, że przepisy te mogą być wykorzystywane do ograniczania wolności wypowiedzi w zakresie krytyki władzy państwowej. 

Google nie jest wyszukiwarką w UE

Organizacja European Digital Rights (EDRI) donosi, że w Unii Europejskiej wyszukiwarka Google właściwie nie będzie wyszukiwarką. To wydaje się primaaprilisowym żartem, ale to nie jest żart. W unijnej dyrektywie dotyczącej cyberbezpieczeństwa zaproponowano definicję wyszukiwarki, która ma być usługą pozwalającą na przeszukiwanie "w zasadzie wszystkich stron". Niestety wyszukiwarki nie są takimi usługami więc... Google nie jest wyszukiwarką. Szczegóły na stronie EDRi.   


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik