Finansowanie firmy w czasach kryzysu

20-12-2019, 10:26

Rozpoczęło się już nieuniknione spowolnienie gospodarcze. Dane GUS jednoznacznie wskazują na to, że w III kwartale 2019 roku wzrost gospodarczy zmalał o 0,7%. Proces ten prawdopodobnie będzie postępować i większość przedsiębiorstw musi stawić czoła np. zaostrzeniu warunków kredytowych przez banki. Jak w takim razie rozwijać firmę? Należy szukać alternatywnych źródeł finansowania.

finansowanie firmy

Dane zebrane przez GUS informują, że wzrost PKB w II kwartale 2019 r. wyniósł 4,6%. W III kwartale było to już jedynie 3,9%. Spowolnienie wzrostu gospodarczego, a także pogarszające się dane ekonomiczne mogą utrudniać rozwój przedsiębiorstwa. Jak podaje Polska Agencja prasowa, w pierwszej połowie 2019 r. banki zaostrzyły warunki kredytowe i odmówiły kredytu co piątej firmie.

Spowolnienie gospodarcze ma wpływ na pogłębiający się problem firm z regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów. Według raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Związek Przedsiębiorstw Finansowych już 88% firm spotyka się z takimi sytuacjami. Niesprzyjające warunki ekonomiczne zmuszają przedsiębiorców do zabezpieczania się przed problemami. Konieczne jest szukanie innych niż kredyt źródeł finansowania. Które z nich stanowią najpopularniejsze rozwiązanie?

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców
Korzystanie z dotacji z Unii Europejskiej to dobre źródło finansowania nie tylko dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą. Mogą skorzystać z nich już prosperujące firmy, których właściciele planują dalszy rozwój. W tym celu powstał m.in. program STEP, czyli „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł”. Został on dedykowany przedsiębiorcom myślącym o inwestowaniu w nowe technologie oraz powiązane z nimi produkty i urządzenia.

Jednak nie tylko zainteresowani innowacjami właściciele firm mogą liczyć na wsparcie Unii Europejskiej. Jak podają funduszeeuropejskie.gov.pl, dofinansowanie mogą otrzymać także przedsiębiorcy, którzy:
• poparli jakość lub opłacalność swoich produktów badaniami naukowymi,
• korzystają z odnawialnych źródeł energii lub wprowadzają w firmie inne, proekologiczne działania,
• chcą otworzyć się na rynek zagraniczny,
• planują rozwój działalności poprzez zakup sprzętu lub oprogramowania.

Faktoring
Jeśli posiadamy ograniczony kapitał, a prowadzona przez nas sprzedaż ma odroczony termin płatności, możemy skorzystać z usługi faktoringu. Na rynku istnieje duża liczba firm faktoringowych, które oferują szybkie przekazanie środków finansowych wynikających z zawartej przez przedsiębiorstwo transakcji sprzedaży. Firma może w ten sposób otrzymać nawet 90% wartości faktury, skracając dotychczasowy cykl rotacji należności.

W Sieci znajdziemy liczne porównywarki ofert przedsiębiorstw faktoringowych w Polsce. Choć początkowo tego rodzaju usługi były kierowane przede wszystkim do dużych firm o wielomilionowych obrotach, coraz więcej ofert dedykuje się także mniejszym przedsiębiorstwom z sektora MŚP czy nawet startupom. Na przykład firma AOW Faktoring S.A. to niezależna od żadnego banku lub innej instytucji finansowej firma faktoringowa działająca na rynku od 1993 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w usługach faktoringowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ofertę firmy wyróżniają: daleko idąca elastyczność w kształtowaniu umowy oraz czytelny i łatwy do skalkulowania system naliczania prowizji.

Faktoring jest regulowany Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r., którą znajdziemy w Kodeksie cywilnym (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Umowa faktoringowa nie jest jednak umową nazwaną przez polskie prawo. Z tego powodu faktor może ustalić różne wymagania m.in. minimalny okres prowadzenia działalności, pełną księgowość, minimalną wielkość obrotów, konkretną branżę i wiele innych.

Odpisy amortyzacyjne
Popularne źródło finansowania firmy to również amortyzacja środków trwałych. Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców biznes.gov.pl przedstawia ogólne zasady amortyzacji. Podlegać może jej własność lub współwłasność podatnika, środki używane w ramach leasingu lub środki wytworzone we własnym zakresie. Amortyzować możemy także wartości niematerialne, które można uznać za aktywa trwałe. Wyceniamy koszt związany z ich stopniowym zużywaniem się.

Stawki amortyzacyjne możemy znaleźć w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Dwa najczęściej stosowane sposoby amortyzacji to metoda liniowa i degresywna. Pierwsza z nich polega na równych odpisach amortyzacyjnych – przez cały okres amortyzowania stosujemy tę samą stawkę. Wyznacznikiem jest dla nas wartość początkowa środka trwałego. Metoda degresywna przewiduje wyższe odpisy w pierwszych latach – stawki są wówczas mnożone przez współczynnik 2,0 lub 3,0. Z czasem maleją one do wartości naliczanych metodą liniową.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy