Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Będzie rejestr pedofilów, prokuratura bierze się za cyberprzestępczość. Przegląd (e)prawny 13.05.2016

13-05-2016, 15:59

Co z ustawą wprowadzającą publiczny rejestr pedofilów? Czy obowiązkowe pośrednictwo OZZ może zostać ograniczone? Co ciekawego wymyślił Uber? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Będzie rejestr pedofilów

Na zakończonym dziś posiedzeniu Sejm zajmował się poprawkami Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Pisaliśmy już o tej ustawie, która ma wprowadzić rejestry osób skazanych za przestępstwa o charakterze seksualnym. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić.

Rejestr będzie się składał z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Zgodnie z ustawą powstanie też m.in. policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. 

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Sejm: prawo zamówień publicznych

Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie od kwietnia 2018 r. obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ustawa trafi teraz do Senatu. 

Prokuratura bierze się za cyberprzestępczość

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski ustalił nowe zadania Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Do zadań tej komórki organizacyjnej Prokuratury Krajowej należy miedzy innymi prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej w tym transgranicznej, przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (cyberprzestępczości zorganizowanej).

Szczegóły w komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej

Rada Ministrów: prawo autorskie

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa autorskiego. Wprowadza ona przepis, który umożliwi nadawcy radiowemu lub telewizyjnemu samodzielne udzielanie licencji na reemisję kablową swoich programów. Skorzystanie z tego prawa nie będzie obligatoryjne. W praktyce oznacza to, że nadawca dysponujący prawami do reemisji kablowej oraz operator telewizji kablowej będą mogli zawrzeć umowę licencyjną na reemisję bez pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Dziennik Internautów pisał o tym projekcie w tekście pt. Przymusowe pośrednictwo ZAiKS i innych OZZ zostanie ograniczone?

Sejm i EETS

Posłowie uchwalili w końcowym brzmieniu nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Nowelizacja wykonuje decyzję Komisji Europejskiej 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service - EETS. Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat na drogach krajów UE, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym w Polsce, zostanie uproszczony, ale nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce. Użytkownik drogi będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. Teraz nowelizacja trafi do podpisu głowy państwa.

Rada Ministrów: Prawo o aktach stanu cywilnego

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.Jedna z najważniejszych zmian zakłada, że kierownik urzędu stanu cywilnego będzie mógł upoważnić pracownika urzędu stanu cywilnego do przenoszenia do centralnego rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego. Rozwiązanie to ma przyspieszyć nie tylko sam proces przenoszenia aktów, ale także wydawanie odpisów z nich. Miesięcznie ok. 360 tys. aktów stanu cywilnego jest przenoszonych do centralnego rejestru.

Rejestracja pre-paidów

Gazeta Prawna opisała problemy, jakie mogą się wiązać z rejestracją prepaidów. Taki obowiązek ma wprowadzić tzw. ustawa antyterrorystyczna. Nie wiadomo jak teraz organizować sprzedaż kart sim u partnerów. Nie wiadomo jak osoby niepełnoletnie mają dokonać rejestracji. Słowem - problemy znów się mnożą, a rządowi nie zależy na konsultowaniu projektu. 

Biznes nadzoru

Fundacja Panoptykon zakończyła ciekawy projekt Państwo a biznes nadzoru”. Przez 20 miesięcy zbierała i analizowała informacje o narzędziach nadzoru wykorzystywanych przez różne instytucje publiczne. W ramach projektu złożono 219 wniosków o dostęp do informacji publicznej. Jeśli chcecie przejrzeć te wnioski, zajrzyjcie do biblioteki Panoptykonu. To ciekawe. 

VAT na e-Booki przed TSUE

14 czerwca odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności unijnej dyrektywy o wyższym w stosunku do tradycyjnych wydawnictw, opodatkowaniu podatkiem VAT ebooków.

Sprawa została wszczęta wnioskiem polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wysokość VAT na e-booki uregulowana jest na poziomie europejskim – w dyrektywie dotyczącej VAT. Książki elektroniczne uznaje się za usługę świadczoną elektronicznie, a papierową jako sprzedaż towaru, stąd zróżnicowanie stawki. Dlatego w Polsce książki papierowe oraz audiobooki obłożone są stawką VAT wynoszącą 5%, a książki elektroniczne (e-booki) stawką 23%. Problem był wielokrotnie opisywany w DI.

Ochrona dla whitleblowerów?

Frakcja Zielonych z Parlamentu Europejskiego zaprezentowała projekt unijnej dyrektywy, która miałaby chronić tzw. sygnalistów (whistleblowerów) - osoby ujawniające tajne informacje istotne dla społeczeństwa. Projekt dyrektywy można znaleźć na stronie Zielonych

Zieloni przypomnieli o niedawnym wycieku Panama Papers. Jak na ironię, Parlament Europejski przyjął niedawno przepisy wzmacniające ochronę tajemnic handlowych, co może szkodzić whistleblowerom. 

Kierowcy Ubera! Jednoczcie się!

Jak pisze New York Times, Uber dogadał się z wpływowym związkiem w celu stworzenia stowarzyszenia niezależnych kierowców, które mogłoby ustanowić platformę dialogu na temat ich interesów. Stowarzyszenie będzie nosiło nazwę Independent Drivers Guild i będzie powiązane z regionalnymi oddziałami związku Association of Machinists and Aerospace Workers. W ten sposób Uber - atakowany przez różne grupy interesów - sam tworzy nową grupę reprezentującą swoich użytkowników.

Fani Star Treka do sądu!

Dziennik Internautów już pisał o tym, że Paramount i CBS długo tolerowały to, że fani Star Treka tworzą różne materiały fanowskie. Niestety miarka się przebrała gdy pojawił się Axanar. Jest to film zrobiony przez fanów, z akcją rozgrywającą się w świecie ze Star Treka. Został ufundowany m.in. przez internautów w ramach kampanii na Indiegogo. Twórcy filmu początkowo twierdzili, że upewnili się, iż CBS będzie tolerował tę produkcje. Teraz jednak posiadacze praw do Star Treka mają zastrzeżenia do tworzenia w pełni profesjonalnego filmu rozwijającego fantastyczny świat kosmicznej podróży.

Jak donosi ArsTechnica, sąd okręgowy z Los Angeles otworzył drogę do procesu. Wygląda więc na to, że twórcy fanowskiego filmu mają przed sobą trudny spór. Proces ma się rozpocząć dopiero w przyszłym roku i jest szansa, że film zostanie ukończony zanim zapadnie jakiś wyrok. 

(Nie)wynalazca pozywa gazetę

Rzekomy wynalazca e-maila Shiva Ayyadurai pozwał Gawker Media za to, że został nazwany oszustem i kłamcą. Gazety podważyły bowiem jego prawo do nazywania się "wynalazcą e-maila". Rzecz w tym, że tak naprawdę ten naukowiec stworzył jedną z pierwszych implementacji e-maila, co nie jest tożsame z wynalezieniem samej technologii. Sprawa sądowa może być w tym przypadku bardzo interesująca.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik