Idą zmiany w zamówieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna, partnerstwa innowacyjne i co jeszcze?

20-01-2016, 15:07

Prawo zamówień publicznych to taka nudna ustawa, która znacząco wpływa na funkcjonowanie państwa. Warto więc poinformować, że pojawił się obszerny projekt zmian wprowadzający takie nowości jak np. tryb ustanowienia partnerstwa innowacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dziś projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, którego zdaniem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. Projekt z datą 19 stycznia jest dostępny w RCL oraz pod tym tekstem. 

e-Komunikacja z zamawiającym

Projekt dotyczy m.in. komunikacji zamawiającego z wykonawcami i to jest dla nas szczególnie ciekawe. Projekt ma dodać do ustawy cały rozdział poświęcony komunikacji z wykonawcami (rozdział 2a - zob. str 13 projektu). Założenie jest takie, że komunikacja będzie odbywała się przy użyciu tzw. profilu nabywcy.

Profil nabywcy będzie rozwiązaniem umożliwiającym publikację ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia, przesyłanie pytań przez wykonawców i udzielanie odpowiedzi przez zamawiających, a także przesyłanie innych informacji. Strona internetowa zamawiającego przestanie być miejscem zamieszczania informacji o zamówieniach publicznych. Ogłoszenia i dokumenty zamówienia zamieszczane na profilu nabywcy będą dostępne  dla każdego podmiotu, zaś pozostałe usługi profilu (w tym: przesyłanie pytań, udzielanie odpowiedzi itd.) będą dostępne po zarejestrowaniu się.

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne profilu nabywcy, wzory dokumentów i inne szczegóły będą uregulowane w przepisach wykonawczych do projektowanej ustawy.

Projekt ustawy dopuszcza sytuacje, w których zamawiający będzie mógł odstąpić od wymogu użycia profilu nabywcy. Sytuacje tę reguluje projektowany art. 10d. Będzie tak przy zamówieniach o charakterze wyspecjalizowanym, gdy zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego lub próbki, albo gdy użycie profilu nabywcy wymagałoby użycia specjalistycznego sprzętu biurowego, do którego zamawiający nie ma dostępu. W takich przypadkach części oferty będą przekazywane pocztą, za pośrednictwem posłańca lub osobiście. 

Zmiany w zakresie komunikacji weszłyby w życie w roku 2018.

Partnerstwo innowacyjne i inne zmiany 

Projekt ustawy dotyczy wielu innych kwestii, nie tylko komunikacji. Przykładowo zawiera zasady dotyczące publikowania ogłoszeń, co oczywiście jest związane z elektronizacją zamówień publicznych oraz utworzeniem profilu nabywcy. Zaproponowano też dodatkowe regulacje dotyczące szacowania wartości zamówień, warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotów zamówienia, podziału zamówień na części i in.

Istotną zmianą wydaje się  propozycja wprowadzenia dodatkowego trybu tj. ustanowienia partnerstwa innowacyjnego. Celem takiego partnerstwa ma być opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na dostawę produktu, usługi lub robót będących wynikiem tych prac. Wszystko pod warunkiem, że zamówione produkty lub usługi odpowiadają poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym i partnerami.

Zaproponowano też przepisy, które mają ograniczyć obciążenia administracyjnych dla małych i średnich firm. Przykładowo wykonawcy nie będą zobowiązani do składania dowodów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału z chwilą przystępowania do postępowania.

Poniżej projekt ustawy. Warto się zapoznać także z uzasadnieniem. Konsultacje publiczne projektu potrwają do 2 lutego. 

Do Ku Ment 205288


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Wrzesień 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930