Znak CE - na jakie wyroby należy go nanieść?

17-10-2019, 06:36

Znak CE – oznaczający zgodność europejską (jest to skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE) dotyczy ponad 40% wyrobów produkowanych na Europejskim Obszarze Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy - /EOG/ - to kraje Unii Europejskiej oraz kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu /EFTA/ z wyłączeniem Szwajcarii). Zgodność europejska to nic innego jak spełnianie wymogów przepisów zasadniczych, którymi są dyrektywy i rozporządzenia, oraz przepisów szczegółowych, którymi są normy zharmonizowane. Proces nadania oznaczenia CE i wystawienia odpowiedniej deklaracji (deklaracja zgodności WE, deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE/UE, deklaracja właściwości użytkowych) nazywany procesem oceny zgodności, jest działaniem obowiązkowym.

Jeśli Twój wyrób podlega pod przepis zasadniczy, masz obowiązek nadania znaku CE i wystawienia odpowiedniej deklaracji. Nie ma tu żadnej dowolności.

 

znak CE

Rysunek 1 Znak CE – grafika znajdująca się na wyrobach. Znak CE nie musi być czarny. Znak CE ma być proporcjonalny i mieć co najmniej 5 mm wysokości. Znak CE ma być naniesiony w sposób trwały.

Jakie wyroby wymagają zatem nadania znaku CE?

Dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy CE) dotyczą następujących grup wyrobów: wyrobów niskonapięciowych LVD, elektronicznych EMC, prostych zbiorników ciśnieniowych SPV, urządzeń podlegających pod ekoprojekt (eco design), zabawek, wyrobów budowlanych CPR, maszyn, środków ochrony indywidualnej PPE, wyrobów medycznych, wyrobów in vitro, wyrobów medycznych aktywnego osadzenia, RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI, urządzeń emitujących hałas emitowany na zewnątrz pomieszczeń, środków wybuchowych do użytku cywilnego, ATEX (urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu), łodzi i jachtów rekreacyjnych, wind (dźwigi), urządzeń ciśnieniowych PED, urządzeń radiowych RED, kolei linowych, przyrządów pomiarowych MID, sprawności wodnych kotłów grzewczych, urządzeń spalających paliwa gazowe, wyrobów pirotechnicznych / fajerwerków.

Gdzie znaleźć wspomniane wyżej przepisy dotyczące znaku CE? Gdzie dowiedzieć się więcej na temat znaku CE?

  • Przepisy można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej - https://ec.europa.eu/growth/

  • Przepisy zasadnicze (dyrektywy i rozporządzenia), wraz z przepisami transponującymi i wykazami norm zharmonizowanych oraz grafikami znaku CE, można znaleźć na polskiej stronie prowadzonej przez Centrum Certyfikacji CECE - Polska w menu DYREKTYWY - https://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce (strona bardzo często aktualizowana).

  • Więcej informacji o znaku CE udzieli również Europejski Punkt Konsultacyjny ds. znaku CE. EPK prowadzi także bezpłatną infolinie w sprawach znaku CE – numer infolinii +48 735 790 790.

  • Dużo wiedzy tematycznej można znaleźć na blogach dotyczących znaku CE: www.CE-budownictwo.pl blog w sprawach znaku CE i znaku B dla wyrobów budowlanych, www.CE-maszyny.pl blog w sprawie oznakowania CE dla maszyn i urządzeń, www.CE-poradnik.pl blog w sprawie dyrektyw Nowego Podejścia.

  • Dużo wyjaśnień pojęć można znaleźć w SŁOWNIKU na stronie: www.cece-polska.pl/slownik-znak-ce

Artykuł przygotowała:

Magdalena Wojtczak - 8 października 2019

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
Tematy pokrewne:  

tag znak CEtag komunikat firmytag ce


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.