Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Wymogi dla urządzeń wykorzystywanych do pracy w sferze zagrożenia wybuchu

19-11-2021, 16:00

Niezwykle ważnym dokumentem, zgodnie z którym użytkownik ocenia dane urządzenie pod kątem możliwości zastosowania go w środowisku atmosfery wybuchowej, jest Deklaracja Zgodności UE. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, jakie są kluczowe elementy dokumentu i na które z nich należy zwrócić uwagę, dobierając urządzenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Wszystkie te informacje znajdziesz w dalszej części artykułu.

Co warto wiedzieć o ocenie zgodności produktów?

Produkt, który trafia na rynek Unii Europejskiej, musi spełniać podstawowe wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia, wliczając w to także dyrektywę ATEX 114. Osobą odpowiedzialną za rozpoznanie, które dyrektywy odnoszą się do konkretnego produktu, jest producent bądź upoważniony przez niego przedstawiciel. Również na producencie spoczywa obowiązek przeprowadzenia oceny zgodności produktu z poszczególnymi dyrektywami. Przy ocenie zgodności dopuszcza się stosowanie innych specyfikacji niż zharmonizowane z nią normy, jeśli tylko dyrektywa nie podaje inaczej. 

Wymogi dla urządzeń wykorzystywanych do pracy w sferze zagrożenia wybuchu

Istnieją przypadki, w których przeprowadzenie procesu oceny zgodności wymaga udziału Jednostki Notyfikowanej. Jednostka ta wykonuje Badania Typu UE, które polegają na weryfikacji reprezentatywnej próbki produktów pod względem zgodności z normami zawartymi w odpowiednich ustawach. Po ukończeniu procesu zostaje wydany certyfikat badania typu, który zawiera takie dane jak nazwa i adres twórcy, wnioski z badań, warunki ważności oraz dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu.

Działania jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności

Jaki udział ma jednostka notyfikowana w ocenie zgodności? Jednostka m.in. zajmuje się:

  • przeprowadzeniem badań, oceną dokumentacji i weryfikacji, czy typ został wyprodukowany zgodnie z dokumentacją; 
  • oceną elementów, które zostały zaprojektowane zgodnie z właściwymi wymaganiami norm zharmonizowanych;
  • oceną elementów zaprojektowanych niezgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych;
  • weryfikacją, czy przyjęte przez wytwórcę rozwiązania spełniają zasadnicze wymagania w przypadku, w których normy zharmonizowane nie zostały zastosowane;
  • przeprowadzeniem badań, które są niezbędne do ocenienia, czy wytwórca wybrał do zastosowania odpowiednie normy i czy zostały one wdrożone;
  • uzgodnieniem z wnioskodawcą miejsc przeprowadzenia obowiązkowych kontroli i badań.

Kiedy powyższe procedury zostaną zrealizowane, producent wydaje dla urządzenia Deklarację Zgodność UE oraz umieszcza znak CE.

Ocena zgodności produktów - zagadnienia związane z bezpieczeństwem wybuchowym

Ocenę zgodności produktów warto też rozpatrzyć w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. W tym temacie dobrze wiedzieć, że:

  • urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą przejść ocenę zgodności - według dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) pełna odpowiedzialność za zgodność produktu spoczywa na jego producencie. Więcej o certyfikacji ATEX przeczytasz na stronie: 

https://ibt.org.pl/urzadzenia-i-systemy-ochronne

  • Jeśli ocena zgodności została przeprowadzona przy udziale Jednostki Notyfikowanej, to w Deklaracji Zgodności UE powinna znaleźć się nazwa, adres i numer jednostki.
  • W Deklaracji Zgodności UE powinny znaleźć się przepisy, z którymi urządzenie jest zgodne, oraz normy lub inne dokumenty normatywne, jakie zostały zastosowane w trakcie produkcji.

Następny artykuł » zamknij

Milion na białko z konopi

Ostatnie artykuły:


fot. Sean Do


fot. Matryx


« Sierpień 2022»
PoWtŚrCzwPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031