Ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów - porady adwokata

25-10-2021, 14:06

Pozew o alimenty na rzecz dziecka jest możliwy tylko w przypadku, gdy nie ma wątpliwości kto jest jego ojcem. Co istotne, do sądu można złożyć jednocześnie pozew o ustalenie ojcostwa oraz pozew o alimenty. Uzyskanie alimentów jest możliwe nie tylko na drodze sądowej, ale również w wyniku zawarcia stosownej umowy w formie aktu notarialnego.

Wysokość alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości majątkowych i zarobkowych ojca. Warto wiedzieć, że tata dziecka na obowiązek dokładać się do wydatków związanych z ciążą i porodem. Poniesione koszty matka musi oczywiście udowodnić. 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, ojcostwo  ustala się na 3 sposoby: na podstawie domniemania, w wyniku uznania albo poprzez przeprowadzenie postępowania przed sądem. Metoda ustalenia kto jest ojcem, jest uzależniona od danej sytuacji. Więcej o ustaleniu ojcostwa dowiesz się w poniższym artykule. Jeżeli jednak chcesz uzyskać profesjonalne porady i wyjaśnienia to zapraszamy na stronę krakowskiego adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Więcej znajdziesz pod linkiem.

Na czym polega domniemanie ojcostwa?

Zakłada się, że mąż matki jest zawsze ojcem jej dziecka. Zasadę tę stosuje się również do potomstwa urodzonego do 300 dni od dnia ustania albo unieważnienia związku małżeńskiego. W przypadku rozwodu, te 300 dni liczy się od daty uprawomocnienia się wyroku.

Domniemanie ojcostwa można podważyć. W tym celu składa się do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa. W trakcie postępowania sądowego trzeba udowodnić , że nie jest możliwe, aby konkretny mężczyzna był ojcem danego dziecka. Pozew ma prawo wnieść domniemany ojciec, pełnoletnie dziecko, matka oraz prokurator. Mężczyzna ma na to czas do 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu potomstwa. Matce ta możliwość przysługuje do 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Dorosłe dziecko może to zrobić do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności. Prokurator pozew może wnieść zawsze. 

Na czym polega uznanie ojcostwa? 

Ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów - porady adwokata

Uznanie ojcostwa polega na dobrowolnej deklaracji mężczyzny, że jest on ojcem dziecka. Aby oświadczenie to miało moc prawną, musi zostać poparte przez matkę w okresie 3 miesięcy od daty jego złożenia. Co istotne, tata może uznać dziecko jeszcze przed jego pojawieniem się na świecie. Aby to uczynić, powinien pójść do urzędu stanu cywilnego, konsulatu lub sądu opiekuńczego. W przypadku zgodnego oświadczenia zarówno ojca jak i matki dziecka sporządza się akt uznania dziecka. Następnie ojciec zostaje wpisany do aktu urodzenia i staje się jednym z jego opiekunów prawnych.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Ma miejsce jeśli ojciec nie chce uznać dziecka bądź gdy matka nie wyraża na to zgody. Prawo do złożenia pozwu o ustalenie ojcostwa mają :

  • matka oraz prawdopodobny ojciec - do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, 
  • dziecko - jeśli jest niepełnoletnie w jego imieniu występuje przedstawiciel ustawowy 
  • prokurator (tylko w ściśle określonych przypadkach).

Z uwagi na specyfikę sprawy, osoba domagająca się ustalenia ojcostwa jest zwolniona z kosztów sądowych. Jeżeli jednak przegra sprawę, może być obciążona kosztami, które poniósł pozwany. 

Mężczyzna, który zostanie przez sąd uznany za ojca dziecka, zostaje wpisany do jego aktu urodzenia. Dziecko (lub w jego imieniu opiekun prawny) może domagać się alimentów nie tylko od daty ustalenia ojcostwa, ale również wstecz.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytaćRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.