Umowy o roboty budowlane

30-06-2020, 22:02

Czego najczęściej żałujemy, gdy dochodzi do sporu po zakończeniu inwestycji? Braku porządnie skonstruowanej umowy o roboty budowlane. Tak, są kancelarie prawne – takie jak nasza – które specjalizują się między innymi w tej dziedzinie. Sprawy budowlane są szczególnie częste, dlatego że mało kto zabezpiecza prawidłowo swój interes, oczekiwania stron się rozmijają, a koszty rosną. Da się tego uniknąć.

Właściwie przygotowana umowa o roboty budowlane zawiera dokładne określenie tego, kto odpowiada za: 

 1. projekt;
 2. błędy zawarte w projekcie i w jakim zakresie – kto powinien przewidzieć ich wystąpienie i w jakim zakresie; 
 3. parametry, jakie ma spełniać budynek po budowie lub remoncie;
 4. termin ukończenia prac budowlanych; 
 5. ewentualne okoliczności, jakich wystąpienie strony przewidują już na etapie zawierania umowy oraz jak one mogą wpłynąć na termin ukończenia prac (są już wkalkulowane czy też można je sparametryzować);
 6. odbiór prac po ich zakończeniu, w jakim terminie i według jakich kryteriów;
 7. uporządkowanie terenu budowy i w jakim stopniu oraz czy uporządkowanie jest konieczne przed odbiorem, czy dopiero po nim;
 8. gwarancję na wykonane elementy budynku i jego wyposażenia – w jakim terminie każdy z tych elementów będzie serwisowany (tzw. umowy typu SLA), kto będzie płacić przez okres gwarancji, za konserwację budynku i jego wyposażenia oraz za przeglądy gwarancyjne;
 9. okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę ceny;
 10. kaucje, depozyty, gwarancje;
 11. dobór odpowiednich materiałów oraz ich akceptację 

etc. 

Możliwości jest zatem naprawdę wiele i są one uzależnione od ustaleń pomiędzy stronami. Zaniechanie ich prowadzi do sporów. Nasze zadanie polega na sporządzeniu takiej umowy o roboty budowlane, która przewidywać będzie jak najwięcej ewentualności. Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, że blisko 30% inwestycji kończy się wystąpieniem sytuacji spornej pomiędzy stronami. Dokładamy wszelkich starań, aby tego uniknąć. Dobrze skonstruowany kontrakt to bezpieczeństwo Państwa inwestycji, Państwa pieniędzy, a  przede wszystkim spokojny sen. 

Mamy doświadczenie w konstruowaniu, egzekwowaniu i nadzorze wykonywania umów dotyczących wykonania projektów i prac budowlanych dla: 

- nieruchomości komercyjnych: centrów handlowych, obiektów biurowych, zakładów produkcyjnych, punktów usługowych, lokali gastronomicznych; 

- inwestycji mieszkaniowych: osiedli bloków, apartamentowców, domów jednorodzinnych, a także  remontów mieszkań;

- obiektów użyteczności publicznej: obiektów sportowych, inwestycji samorządowych, szkół oraz obiektów infrastruktury. 

Przygotowujemy także umowy w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych (z uwzględnieniem wymogów i wytycznych UZP) oraz FIDIC i świadczymy kompleksowe usługi nadzoru nad wykonaniem umowy, a także na bieżąco udzielamy porad i konsultacji w sytuacjach spornych. 

Już kilkanaście firm budowlanych posługuje się przygotowanymi przez nas zindywidualizowanymi wzorami umów. Takie umowy przygotowujemy rozmawiając nie tylko z Państwem, ale także z Państwa pracownikami z pierwszej linii. Podstawowym celem naszych umów jest wygaszenie sporów, zanim one powstaną poprzez jasne wyznaczenie zakresów obowiązków, zakresów odpowiedzialności i sposobu ustalania cen. 

Wzory umów o roboty budowlane powinno charakteryzować coś jeszcze – muszą być proste, przejrzyste i zrozumiałe dla każdego z ich użytkowników – inwestorów, wykonawców, podwykonawców, kierowników budów, inspektorów nadzoru. Niezbędne informacje muszą być w nich łatwe do znalezienia, a przewidziane sytuacje czy okoliczności opisane w sposób budzący jak najmniej sporów.

Te przygotowywane przez nas właśnie takie są: proste, jasne i maksymalnie przejrzyste. Wbrew powszechnemu przekonaniu – spełnienie tych warunków to najlepsza droga do tego, żeby zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa obu stronom umowy o roboty budowlane.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag umowytag roboty budowlane
To warto przeczytać
fot. PhotoMIX
fot. BabbelRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: