Umowa deweloperska - wszystko, co warto wiedzieć przed podpisaniem

27-07-2020, 12:09

Umowa deweloperska jest wielostronicowym dokumentem, który warto bardzo dokładnie sprawdzić przed podpisaniem, aby zyskać pewność bezpieczeństwa zawieranej transakcji. Pewny Lokal oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie podpisywania umów z deweloperem.

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy deweloperskiej.

umowa deweloperska

Ustawa deweloperska - podstawowe informacje

Ustawa deweloperska, obowiązująca od 2011 roku, wprowadziła wiele regulacji, służących między innymi ochronie interesów kupującego. Zgodnie z jej zapisami umowa zawierana z deweloperem (tzw. umowa deweloperska) musi mieć bezwzględnie formę aktu notarialnego. Podstawowe elementy umowy, według ustawy deweloperskiej, to:

1. Środki ochrony nabywców - najpowszechniejszym jest rachunek powierniczy (otwarty lub zamknięty). To właśnie na rachunek powierniczy trafiają pieniądze, wpłacane w transzach przez kupujących. Bank wypłaca deweloperowi środki po zakończeniu kolejnych etapów budowy (rachunek otwarty) lub po podpisaniu umowy przenoszącej własność mieszkania lub domu (rachunek zamknięty).

2. Szczegółowy opis nieruchomości - deweloper jest zobowiązany do wskazania dokładnego metrażu mieszkania lub domu, określenia przynależności (piwnica, komórka lokatorska, boks) oraz podania precyzyjnego opisu standardu technicznego nabywanej nieruchomości. Obowiązkowym załącznikiem do umowy deweloperskiej jest Standard wykończenia- dokument dokładnie opisujący najważniejsze elementy techniczne projektowanego mieszkania lub domu (m.in. klasa tynków, rodzaj wylewki, materiał stolarki okiennej etc.).

3. Prospekt informacyjny - jego wzór zawarty jest w ustawie deweloperskiej. Jest to dokument składający się z części ogólnej i indywidualnej. W części ogólnej muszą znaleźć się  m. in. najważniejsze informacje na temat dewelopera i przedmiotowej inwestycji, a w części indywidualnej- dane dotyczące nabywanego lokalu lub domu (jego opis oraz cena za metr kwadratowy).

Umowa deweloperska w formie aktu notarialnego

Ustawa deweloperska nakłada na strony obowiązek zawarcia umowy deweloperskiej u notariusza, dzięki czemu interesy nabywcy są lepiej zabezpieczone- w przypadku niewywiązania się dewelopera z umowy, kupujący swoich praw może dochodzić przed sądem. Koszty zawarcia takiej umowy dzielone są po równo pomiędzy dewelopera i nabywcę.

Zdarza się, iż deweloperzy podpisują z kupującymi umowy rezerwacyjne, które zawierane są w zwykłej pisemnej formie, a służą zobowiązaniu stron do zawarcia umowy deweloperskiej w określonym terminie.

Najważniejsze elementy umowy deweloperskiej

W umowie warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

- opis przedmiotu

- standard wykończenia,

- przynależności,

- metraż i norma jego pomiaru,

- promesa na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu (w przypadku obciążenia hipoteki inwestycji kredytem dewelopera),

- kary umowne i odsetki,

- warunki odstąpienia,

- terminy, głównie odbioru i podpisania umowy przyrzeczonej,

- harmonogram płatności.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy na stronę Pewny Lokal.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag umowa deweloperskatag nols
To warto przeczytać


fot. Geraltfot. Geralt


RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: