Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

UE: Konsumenci wybiorą dostawcę usług w roamingu

07-07-2011, 13:18

Propozycję "długoterminowego rozwiązania problemu" wysokich kosztów roamingu w UE przedstawiła wczoraj Komisja Europejska. Chce ona, aby od 1 lipca 2014 r. konsumenci mogli podpisywać tańsze umowy na świadczenie usług roamingu, odrębne od umowy na krajowe usługi komórkowe, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego numeru telefonu.

W przyjętym wczoraj sprawozdaniu dotyczącym funkcjonowania obecnego rozporządzenia roamingowego Komisja Europejska stwierdziła, że rozporządzenie to doprowadziło do czasowej obniżki cen połączeń i wiadomości tekstowych w roamingu, ale nie rozwiązało problemu braku konkurencji na rynku usług roamingu

Zgodnie z wnioskiem Komisji problem braku konkurencji i wyboru dla klientów zostanie rozwiązany poprzez:

  • ułatwienie wchodzenia na rynek usług roamingu operatorom alternatywnym, takim jak wirtualni operatorzy sieci łączności ruchomej, dzięki wprowadzeniu wymogu, zgodnie z którym operatorzy sieci w innych państwach członkowskich zobowiązani będą do zapewnienia im dostępu do swoich sieci po regulowanych cenach hurtowych. Działanie to ma zapewnić większą konkurencję między operatorami na rynkach usług roamingu i tym samym zachęcić ich do oferowania klientom bardziej atrakcyjnych cen i usług;
  • umożliwienie konsumentom wybierania alternatywnego dostawcy usług roamingu, bez względu na ich dostawcę krajowego. Po każdorazowym przekroczeniu granicy klienci będą automatycznie przełączani na usługi wybranego przez nich dostawcy usług roamingu, bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań i zachowując przy tym ten sam numer telefonu i tę samą kartę SIM.

Zanim powyższe środki przyniosą efekty, na mocy wniosku wprowadza się nową maksymalną wysokość stawki dla usług transmisji danych w roamingu, która będzie obowiązywała do połowy 2016 r.

>>> Czytaj: Roaming znowu w dół

Komisja proponuje, by od 1 lipca 2012 r. konsumenci nie płacili więcej niż 90 eurocentów za megabajt pobranych danych, a od 1 lipca 2014 r. stawka ta ma zostać znacznie obniżona do 50 eurocentów za megabajt (opłaty te będą naliczane według kilobajtów i z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania usługi). Obowiązujące rozporządzenie nie ustanawia maksymalnej wysokości stawek za usługi transmisji danych. Ograniczenie wysokości stawek hurtowych dla transmisji danych w roamingu obowiązuje od lipca 2009 r., ale obniżki cen nie przełożyły się na poziom konsumenta.

Utrzymane zostaną także ograniczenia wysokości stawek dla usług głosowych i usług wiadomości tekstowych (SMS) świadczonych w roamingu. Limity te będą stopniowo obniżane w odniesieniu do wszystkich usług roamingu i pozostaną w mocy do połowy 2016 r.

Ponadto utrzymana będzie ochrona przed „szokująco wysokimi rachunkami”, czyli ograniczenie rachunków do 50 euro, chyba że klient wyraźnie zwróci się o ustalenie innego limitu. Do 2022 r. utrzymane zostanie ograniczenie wysokości stawek hurtowych obowiązujące w rozliczeniach między operatorami w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych w roamingu. Ograniczenia zostaną zniesione, jeżeli dane rynkowe będą potwierdzać wystarczający rozwój konkurencji.

Celem przedstawionego wniosku jest realizacja celu określonego w Europejskiej agendzie cyfrowej, zgodnie z którym różnice między cenami usług w roamingu a krajowymi taryfami usług telekomunikacyjnych powinny być bliskie zeru w 2015 r.

>>> Czytaj: UE: 22 mln euro na badania nad szybkim internetem


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *