Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Toczenie a frezowanie - czym się różnią te rodzaje obróbki CNC?

10-03-2022, 06:47

Frezowanie i toczenie CNC to dwie ważne metody obróbki, wykorzystywane w przemysłowych procesach technologicznych. Każda z nich ma swoje zalety oraz wady. Kluczem do efektywnego obrabiania materiału za pomocą CNC jest dostosowanie wybranej techniki do zamierzonych efektów. Między wspomnianymi metodami istnieją oczywiście podobieństwa - zarówno toczenie, jak i frezowanie to ubytkowa obróbka CNC. W czasie pracy usuwany jest nadmiar materiału. Jakie są różnice każdego z procesów?

Frezowanie i toczenie CNC to dwie ważne metody obróbki, wykorzystywane w przemysłowych procesach technologicznych. Każda z nich ma swoje zalety oraz wady. Kluczem do efektywnego obrabiania materiału za pomocą CNC jest dostosowanie wybranej techniki do zamierzonych efektów. Między wspomnianymi metodami istnieją oczywiście podobieństwa - zarówno toczenie, jak i frezowanie to ubytkowa obróbka CNC. W czasie pracy usuwany jest nadmiar materiału. Jakie są różnice każdego z procesów?

Toczenie a frezowanie - czym się różnią te rodzaje obróbki CNC?

Jak przebiega toczenie CNC?

Toczenie CNC to proces technologiczny, w którym wykorzystywana jest specjalna maszyna - tokarka. Materiał w niej umieszczony obraca się, chociaż samo urządzenie pozostaje nieruchome. Obróbka CNC polega na umieszczeniu materiału w obrotowym wrzecionie. W zależności od modelu urządzenia, wrzeciono wykorzystuje zacisk mechaniczny lub hydrauliczny. Głowica tokarki jest wyposażona w narzędzie skrawające. Ponieważ wrzeciono się obraca, nadmiar materiału jest skrawany przez głowicę i w ten sposób powstaje zaprojektowana część.

Jak funkcjonuje frezowanie CNC?

Inaczej przebiega proces frezowania. Chociaż istnieją różne maszyny, najczęściej to obróbka CNC, w której materiał pozostaje nieruchomy. Porusza się jedynie narzędzie skrawające. Zwykle po prostu głowica przesuwa się po to, by nadać części zadany kształt. Jako narzędzia skrawające występują frezy lub wiertła, które obracają się z dużą prędkością. Samo frezowanie można podzielić na kształtowe i walcowe. Kryterium podziału jest rozmieszczenie ostrzy w narzędziu skrawającym. Jeżeli chodzi o sposób poruszania się ostrzy, frezowanie można podzielić na współbieżne i przeciwbieżne. Różnorodne techniki sprawiają, że obróbka CNC za pomocą frezarki jest jedną z najpopularniejszych technik.

Frezowanie czy toczenie CNC?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: frezowanie czy toczenie? Jak widać, obie metody są funkcjonalne, ale pozwalają na uzyskanie części o innym kształcie i profilu. Obróbka CNC za pomocą tokarki jest najlepszą opcją, gdy chcemy uzyskać bryłę obrotową. Toczenie CNC to dobry sposób na wyprofilowanie podkładek, tulejek, wałków, sworzni, pierścieni, stożków, itp. Z drugiej strony obróbka CNC za pomocą frezowania sprawdzi się w częściach nieokrągłych. Kiedy chcemy uzyskać konkretne płaszczyzny, uskoki i kieszenie, frezowanie pozwoli na dokładną realizację projektu.

Obróbka CNC za pomocą odpowiedniej metody

Ponieważ każda z technik - frezowanie i toczenie - ma swoje cechy charakterystyczne, najważniejsze jest dostosowanie procesu do zamierzonych efektów. Frezarki CNC są zwykle droższe, ale pozwalają uzyskać praktycznie dowolny kształt. Dzięki temu uważa się je za maszyny uniwersalne i wykorzystuje w wielu gałęziach przemysłu. Z drugiej strony, bryłę obrotową można tanio i szybko stworzyć na tokarce. Niekiedy podział procesu produkcyjnego na omawiane dwie metody jest niewykonalny. Wiele zakładów łączy toczenie i frezowanie, aby maksymalnie wykorzystać możliwości każdego z urządzeń.

Ostatnie artykuły:

fot. WWFTematy pokrewne:  

tag nolstag frezowanietag CNCtag AWPtag Amin12