Sprawozdania finansowe: kogo dotyczą i dlaczego warto zlecić je profesjonalnemu biuru rachunkowemu?

24-11-2021, 11:17

Prawo podatkowe wymusza na niektórych podmiotach, by sporządzały sprawozdania finansowe. Obowiązek ich przygotowania nie zawsze ciąży tylko na skomplikowanych spółkach, lecz także na osobach fizycznych lub spółkach cywilnych. Opracowania te powinny być najbardziej dokładne i zgodne z przepisami.

Co to jest sprawozdanie finansowe i kto jest zobowiązany do jego tworzenia?

Sprawozdaniem finansowym nazywamy informacje dotyczące wyniku finansowego zebrane z całego roku. Dokument ten służy nie tylko własnym i wewnętrznym potrzebom, ale również jest kluczowy w kontaktach z KRS lub fiskusem, jako podstawa zgłaszanych danych. Zobligowane do tworzenia sprawozdań są podmioty prowadzące księgi rachunkowe (zgodnie z UoR) zarówno te, które samodzielnie wybrały taką formę ewidencjonowania, jak i te zobowiązane na mocy prawa. Wynika z tego, iż sprawozdania finansowe mogą obejmować spółki jako osoby prawne, spółki osób fizycznych, ale także jednoosobowe firmy.

Jakie elementy wchodzą na sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu odznaczającego się pewnymi cechami, do których zalicza się m.in. zupełność, rzetelność, ciągłość, sprawdzalność, przejrzystość. Drugim elementem jest rachunek zysków i strat, podstawowy po bilansie moduł sprawozdania, a trzecim informacja zawierająca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe objaśnienia i informacje. Niektóre firmy (np. banki) zobowiązane są do dołączenia do raportu zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepływów pieniężnych. Oprócz tego do dokumentu dołącza się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, sprawozdanie z działalności (spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne), a także opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlega badaniu (bez raportu).

Kto sporządza sprawozdanie i dlaczego warto by było to profesjonalne biuro rachunkowe?

Według ustawy o rachunkowości sprawozdanie powinien sporządzać kierownik jednostki, czyli członek zarządu, właściciel, wspólnik. Jeśli żadna osoba decyzyjna nie jest odpowiednio przeszkolona do realizacji tego zadania podejmuje się go wydelegowana osoba, która prowadzi księgi rachunkowe. Najlepiej, jeśli byłoby to biuro rachunkowe, specjalizujące się w tego typu zadaniach. Dzięki korzystaniu z takiej opcji zyskuje się pewność, iż raport jest właściwie przygotowany oraz odpowiednio przedstawiony, gdyż jednostki te mają adekwatne uprawnienia i duże doświadczenie.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytaćRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.