Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Rozwód to słowo, które zawsze wzbudza spore emocje. Dla niektórych osób jest to wybawienie z toksycznej relacji, dla innych trauma i poczucie porażki. Sam proces rozwodowy może się ciągnąć całymi latami, czemu towarzyszą kolejne konflikty związane z podziałem majątku czy opieką nad dziećmi. Dlatego też w takiej sytuacji zaleca się skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Sprawa rozwodowa - ulga czy przykra sytuacja?

Rozwód to czasami konieczność

Niektórych kryzysów małżeńskich nie da się zażegnać, co prędzej czy później prowadzi do rozpoczęcia procesu rozwodowego. W zależności od sytuacji takie rozwiązanie może być swoistą ulgą lub traumatycznym przeżyciem, ale bez względu na emocje, rozwód prowadzi też do wielu istotnych zmian w obszarze prawnym. Zmienia się wówczas sposób rozliczania podatków, następuje podział majątku wspólnego, zostaje rozdzielona opieka nad dziećmi.  

Nie można również ignorować aspektów praktycznych związanych z rozwodem. Wiele osób doświadcza pogorszenia swojej sytuacji finansowej, zwłaszcza jeśli byli uzależnieni od partnera lub partnerki pod względem zarobków. Dodatkowo, rozwód często oznacza konieczność zmiany wielu aspektów życia codziennego, takich jak miejsce zamieszkania, kontakty społeczne czy nawet sytuacja zawodowa.

Skomplikowane jest również samo przygotowanie niezbędnych dokumentów i korzystne przedstawienie swojej sytuacji przed obliczem sądu. Warto w takiej sytuacji skorzystać z usług doświadczonego prawnika, który pomoże we wszelkich kwestiach formalnych — od przygotowania dokumentów, po reprezentację interesów klienta przed sądem, po bieżące wsparcie i konsultacje w ciągu całego procesu, czasem przez kilka lat. 

Sprawy rozwodowe w Gdańsku

Decyzja o rozwodzie opiera się na stwierdzeniu, że małżeństwo przestało istnieć, co objawia się w zaniku więzi emocjonalnych, fizycznych oraz wspólnego gospodarstwa domowego. 

Sąd podejmuje wówczas decyzje dotyczące winy za rozpad małżeństwa, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, obowiązków finansowych związanych z jego wychowaniem oraz sposobu korzystania z mieszkania wspólnego po rozwodzie.

Na wniosek jednej ze stron Sąd może zdecydować m.in. o:

  • Eksmisji z lokalu, jeśli zachowanie jednego z małżonków, który zajmuje wspólne mieszkanie, jest rażąco naganne i uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
  • Przyznaniu prawa do za mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi wyraża zgodę na opuszczenie lokalu bez zapewnienia mu alternatywnego mieszkania. Trzeba zastrzec, że nie pozbawia to drugiego małżonka prawa własności mieszkania, kwestia ta może być uregulowana później.
  • Podziale majątku wspólnego, pod warunkiem że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w toku postępowania.
  • Podziale wspólnego mieszkania, jeżeli oboje małżonkowie wyrażają na to zgodę.
  • Nakazaniu drugiego małżonka do wpłacania środków na utrzymanie (alimentów). 

Sprawy rozwodowe Gdańsk warto powierzyć osobie, która zapewni profesjonalną pomoc na każdym etapie procesu rozwodowego.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że rozwód nie zawsze jest tożsamy z rodzinną tragedią. Dla wielu osób jest to szansa na nowy początek, na odnalezienie siebie i realizację swoich potrzeb i marzeń. Poprawnie przeprowadzony proces rozwodowy, oparty na szacunku i współpracy, może przynieść ulgę obu stronom i umożliwić im skupienie się na budowaniu lepszej przyszłości, zarówno dla siebie, jak i dla dzieci.

Foto: Freepik, treść: materiał partnera


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *