Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Spory konsumenckie będzie można rozwiązać online, w całej Unii

13-07-2012, 13:14

W przyszłości spór z firmą będziemy mogli rozstrzygnąć online, a jeśli będzie to firma z innego kraju UE, platforma rozstrzygania sporów zadba o tłumaczenia. W tym tygodniu Komisja Rynku Wewnętrznego PE (IMCO) przyjęła sprawozdania służące realizacji tzw. platformy ODR.

Dziś bez problemu możemy kupić towary i usługi online, ale jeśli coś pójdzie nie tak i powstanie spór, czeka nas przeprawa z pismami. Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym roku zmianę tego stanu rzecz poprzez:

  • wzmocnienie alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania sporów (in. ADR), przy czym metody te nie powinny ograniczać dostępu do rozwiązywania sporów przed sądem;
  • umożliwienie rozwiązywania sporów online (in. ODR). Mówiąc najogólniej ODR ma być wspólnym punktem dostępu, który będzie ułatwiał przesyłanie informacji do krajowego podmiotu ADR. 

W tym tygodniu Komisja Rynku Wewnętrznego PE (IMCO) przyjęła projekt sprawozdania dotyczącego alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz właśnie projekt dotyczący rozwiązywania sporów online (ODR).

Czytaj: Pobieraczek.pl - szykuje się pozew zbiorowy

W tym drugim dokumencie czytamy, że ODR posłuży do rozwiązywania sporów wyłącznie między przedsiębiorcami a konsumentami z UE. System powstałby z myślą a transakcjach transgranicznych, ale mógłby być wykorzystywany także w sporach krajowych.

Z punktu widzenia konsumenta byłaby to po prostu interaktywna strona internetowa umożliwiająca wypełnienie formularza opisującego spór i przesłanie go do odpowiedniej instytucji ADR. Skarga zostanie rozpatrzona, jeśli formularz będzie w całości wypełniony.

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i prowadzący transgraniczną internetową sprzedaż towarów lub usług będą musieli informować o swoim adresie e-mail. Jeśli zostanie wszczęty dotyczący ich spór, otrzymają o tym wiadomość e-mail w języku, w jakim zawarta została umowa.

Projekt sprawozdania wspomina o stworzeniu sieci doradców ds. internetowego rozstrzygania sporów, która składałaby się z punktów kontaktowych w państwach członkowskich. Te punkty mogłyby być wyznaczone przez państwa członkowskie, ewentualnie Komisja wyznaczy taki punkt dla każdego państwa. Doradcy ODR będą ponadto spotykać się pod patronatem Komisji, aby wymieniać się doświadczeniami.

Platforma ODR może zapewniać wszystkim stronom odpowiednie tłumaczenia, co będzie miało znaczenie przy sporach transgranicznych.

Sonda
Spory konsumenckie uda się rozwiązywać online?
  • tak
  • tylko małą część sporów
  • nie
wyniki  komentarze

Jeśli sporu nie uda się rozstrzygnąć (przedsiębiorca może odmówić współpracy z ADR), e-platforma poinformuje konsumenta o tym, jakie inne środki prawne może podjąć. Dane osobowe konsumentów będą przechowywane w bazie ODR tylko do czasu zakończenia sporu. Termin rozstrzygania sporu może wynieść nawet 90 dni (wcześniej proponowano 30 dni).

Komisja IMCO będzie się teraz starać o porozumienie z Radą UE, aby nowe propozycje przyjąć szybko. Trzeba mieć na uwadze, że w projekcie mogą być wprowadzane zmiany, tak więc zaproponowane ostatecznie rozwiązania mogą w szczegółach różnić się od tego, co powyżej opisano.

Czytaj: Jak szybciej, taniej i skuteczniej rozwiązywać spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami?


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły: