Rzecznik patentowy - czym się zajmuje?

31-05-2019, 07:37

Zastrzeżenie znaku towarowego i ochrona marki firmy wiążą się z przejściem skomplikowanej, trudnej i kosztownej procedury w Urzędzie Patentowym. Według art. 236 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. 2001 nr 49 poz.508), jednym z niewielu pełnomocników strony, która występuje z wnioskiem do tego urzędu, może być rzecznik patentowy.

mat partnera

  1. Rzecznik patentowy a zastrzeżenie znaku towarowego
  2. Ochrona marki firmy i wzory patentowe

 

Rzecznik patentowy nie tylko reprezentuje przedsiębiorców w Urzędzie Patentowym, ale jest uprawniony także do pełnienia funkcji pełnomocnika w sporach sądowych, które dotyczą własności przemysłowej lub zwalczania nieuczciwej konkurencji. To jeden z zawodów zaufania publicznego, o czym świadczy chociażby fakt, że rzecznik patentowy może uwierzytelniać dokumenty. Zawód rzecznika patentowego wykonują prawnicy lub inżynierowie, którzy pomyślnie u aplikację rzecznikowską, zdali egzamin końcowy oraz uzyskali wpis na listę rzeczników patentowych.

 

Rzecznik patentowy a zastrzeżenie znaku towarowego

Sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej i nadanie firmie nazwy, logo i innych znaków identyfikacyjnych nie oznacza, że przedsiębiorca jest pełnoprawnym właścicielem swojej marki. Ustawodawstwo daje jedynie minimalny stopień ochrony, dlatego, aby móc korzystać z pełni praw do marki, warto zdecydować się na zastrzeżenie znaku towarowego. Wśród korzyści, jakie przynosi takie działanie wymienia się m.in.

  • uniemożliwienie kradzieży marki,
  • kontrola nad zagranicznymi partnerami,
  • możliwość dokonania optymalizacji podatkowej,
  • ułatwienie dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia znaku towarowego,
  • możliwość bezpiecznego budowania franczyzy.

 

Zarejestrowany znak towarowy może tez stanowić zabezpieczenie kredytu firmowego, podnosi prestiż przedsiębiorstwa i pomaga walczyć z konkurencją.

 

Ochrona marki firmy i wzory patentowe

Ochrona marki firmy to jedna z kompetencji rzecznika patentowego, do jego zadań należy więc przeprowadzenie pełnej procedury, której efektem jest zastrzeżenie znaku towarowego. Doświadczony rzecznik patentowy może pomóc w badaniu zdolności rejestrowej znaku, zgłoszeniu logo do Urzędu Patentowego lub utrzymaniu ochrony na już zastrzeżony znak. W zależności od umowy, rzecznik patentowy może również:

  • poinformować swojego klienta, kiedy konkurencja naruszy wzory patentowe i wystąpić do sądu z pozwem,
  • udzielić konsultacji specjalistycznej,
  • wycenić wartość znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub użytkowego, czy tez patentu na wynalazki.

Źródło: Komunikat firmy. Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami w DI: kf@di24.pl


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytaćfot. Devirefot. Fortinet
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: