Rozwód a separacja - różnice. Co jest lepszym wyjściem?

23-12-2020, 11:10

Rozwód jest dopuszczalny wtedy gdy, sąd orzeka, że pożycie małżeńskie uległo trwałemu i zupełnemu rozkładowi. Małżonkowie nie odczuwają do siebie, żadnej więzi fizycznej, psychicznej i gospodarczej. Dla orzeczenia separacji wystarczy udowodnić, że rozkład pożycia małżeńskiego uległ rozkładowi, nie jest wymagane natomiast, aby rozkład pożycia, był zupełny i trwały. Sąd orzeka czas, na zastanowienie się nad swoim małżeństwem i przemyśleniem dalszych kroków działania.

Rozwód krok po kroku

 • Wystąpienie o rozwód

Pozew o rozwód, sporządzamy pisemnie i składamy do sądu okręgowego wydziału cywilnego. Jeśli nie mamy możliwości, dostarczyć go osobiście wysyłamy pocztą. Tutaj warto wysłać pozew listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania. Składając pozew osobiście, poprośmy urzędnika przejmującego dokumenty, o potwierdzenie dostarczenia pisma.

Ważne!

Zrób dodatkową kopię pozwu dla siebie.

 • Co umieścić w pozwie rozwodowym?

W pozwie należy dokładnie umieścić swoje żądania oraz poinformować o tym, czy posiadamy dzieci. Jeśli tak to podać ich dane osobowe. Jakie mamy stosunki majątkowe i zarobkowe z partnerem oraz, czy zawieraliśmy jakąś umowę przedmałżeńską, jeśli tak to jaką.

W pozwie powód, określa również, o co prosi sąd, może to być, sprawa dotycząca alimentów, oraz opieki nad wspólnymi dziećmi, bądź może prosić o wyłączne prawa do wychowywania potomstwa.

 Powinni również, być wskazani świadkowie w celu potwierdzenia konkretnych wskazywanych w pozwie okoliczności. Świadkowie zostaną powołani na konkretne sprawy rozwodowe w celu złożenia zeznań w sądzie. 

 • Załączniki i opłaty za rozwód

Wraz z pozwem należy złożyć odpowiednie załączniki, są to:

 • akt małżeństwa,
 • akty urodzenia wspólnych dzieci,
 • zaświadczenie o zarobkach.

Jeśli chodzi o pełnomocnika, sytuacja jest tutaj zależna od tego, w jakim mieście mieszkamy oraz do jakiej kancelarii pójdziemy po pomoc.

Opłata sądowa jest stała i wynosi 600 zł, tę opłatę należy uiścić razem z pozwem rozwodowym. Wpłacamy ją na odpowiedni rachunek bankowy bądź w kasie sądu.

Ważne!

Art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku informuje nas o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o podział majątku po ustaniu małżeństwa. Jeżeli natomiast wniosek zawiera zgodny podział majątku, opłata wynosi 300 zł.

konflikt, nieporozumienie, rozwód

Separacja krok po kroku

 • Wystąpienie o separację.

Pozew o separację, należy złożyć w sądzie okręgowym, (wydział cywilny). Dokument należy przesłać pocztą, za potwierdzeniem bądź dostarczyć osobiście. Pamiętajmy o zrobieniu kopii dla siebie.

 • Co umieścić w pozwie o separację?

W pozwie należy napisać dokładne dane osobowe dotyczące stron (imię, nazwisko, pesel, wykonywany zawód, adres zamieszkania).

W piśmie o separację musimy, dokładnie zawrzeć czego żądamy od sądu oraz z czyjej winy powinna zostać orzeczona separacja. Powinniśmy umieścić również, informację dotycząca alimentów oraz opieki nad małoletnimi dziećmi na czas separacji.

Jeśli chcemy umieścić listę świadków, to musimy podać ich imiona, nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania.

 • Załączniki i opłaty

W załącznikach powinniśmy, dodać dokumenty potwierdzające nasze uzasadnienie, dlaczego chcemy otrzymać separację. Mogą to być:

 • akt urodzenia wspólnych dzieci,
 • akt małżeństwa,
 • zaświadczenie o zarobkach.

Opłata sądowa za separację, różni się w zależności od pozwu. Jeśli strony wnoszą, o separację wspólnie wtedy opłata stała od wniosku wynosi 100 zł. W przypadku wniosku o separację sporną opłata stała wynosi 600 zł.

Jeśli sprawa o orzeczenie separacji zawiera dodatkowe wnioski, koszty sądowe mogą dodatkowo wzrosnąć:

 • orzeczenie eksmisji małżonka- 200 zł,
 • podział mieszkania do użytkowania- 100 zł,
 • podział majątku - 1000 zł.

Ważne!

Art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku informuje nas o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

separacja, samotność, rozwód

Separacja a rozwód różnice

Odwracalność

Pierwszą zasadniczą różnicą między rozwodem a separacją jest odwracalność, chodzi o to, że jeżeli osoby zdecydują się, na rozwód to nie mogą do siebie już wrócić, chyba że powtórnie się pobiorą. 

Separacja jest przerwą w małżeństwie, nie powoduje ustania małżeństwa jako formalnego związku.

Nazwisko

Małżonek, który w wyniku zawarciu związku małżeńskiego, zmienił swoje nazwisko w trakcie rozwodu, może powrócić do swojego poprzedniego. Separacja nie daje takiej możliwości.

Majątek

Majątek małżeński jest to wszystko, co posiadamy i zdobyliśmy w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli coś wnieśliśmy do wspólnoty małżeńskiej, np.spadek jest to nasza własność i nie musimy się rozliczać z tego przed sądem.

 Jeśli natomiast wraz z drugą połówką, posiadamy wspólny majątek (może to być mieszkanie, dom, działalność gospodarcza) musimy dojść do porozumienia, albo sprzedać mieszkanie i podzielić się pieniędzmi. Jest też drugie wyjście, że jeden współmałżonek zostaje i gospodaruje całe lokum, ale musi za to spłacić drugiej połówce część wkładu. 

Jest wiele rozwiązań, lecz to zależy od porozumienia małżonków oraz orzeczenia sądu. 

Warto również zwrócić uwagę, na kwestię intercyzy, czyli podziału majątku przed ślubem, w dzisiejszych czasach, znów zajmuje miejsce czołowe, gdyż zarabiamy więcej i cenimy sobie niezależność finansową, dlatego chcemy mieć przejrzyste finanse. 

Alimenty

Jeżeli dziecko, zostaje z jednym rodzicem, to drugi jest zobowiązany płacić alimenty, gdyż musi zaspokoić potrzeby swojego dziecka. 

Potrzeby są zależne od wieku i płci dziecka, stanu zdrowia. Przyznanie alimentów, wiąże się również z możliwościami zarobkowymi rodziców.

Alimenty powinny być płacone na dziecko do 18 roku życia, chyba że osoba uczy się w szkole wyższej to do 25 roku życia.

Do pozwu o alimenty warto załączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie ze szkoły bądź przedszkola,
 • zaświadczenie o wysokości zarobków składającego pozew,
 • wszystkie dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka: -rachunki, zaświadczenia lekarskie, koszty dodatkowych lekcji itp.

W prawie polskim o alimenty mogą starać się również takie osoby jak:

 • małżonek od drugiego małżonka,
 • rodzice od dzieci,
 • rodzeństwo młodsze od rodzeństwa starszego,
 • dzieci od niebędącego rodzicem współmałżonka ojca lub matki.

smutek, separacja, rozwód

Podsumowanie

Orzeczenie separacji, jest stosunkowo prostsze oraz krótsze. Koszty również są niższe niż w przypadku rozwodu. 

Rozwód wymaga już od nas dużej dawki wiedzy merytorycznej oraz wysiłku związanego z formalnościami, jeśli chodzi, o koszty finansowe również są znacznie wyższe, gdyż musimy sięgnąć po porady ekspertów i opłacić koszty stałe w sądzie. 

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
Tematy pokrewne:  

tag separacjatag rozwódtag nols

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.