Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 - informacje

29-08-2021, 09:05

Stoimy w obliczu największego wyzwania cywilizacyjnego – musimy minimalizować skutki naszej działalności, które bezpowrotnie niszczą naszą planetę. W programach polityki ekologicznej ważne miejsce zajmuje gospodarka odpadowa. Szczególnym wyzwaniem są zaś odpady przemysłowe, a wśród nich opakowania z tworzyw sztucznych. Możliwy jest ich sprawny recykling oraz przetwarzanie odpadów metodą R5 – co to takiego?

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – cel i zakres?

Wśród wielu problematycznych grup odpadów przemysłowych, istotną rolę odgrywają opakowania z tworzyw sztucznych. Spotykamy się z nimi w przemyśle pod postacią kanistrów, beczek, zbiorników i wszelakich wielkogabarytowych opakowań. To tysiące kilogramów odpadów, które nie nadają się do zmieszania ze strumieniem odpadów komunalnych. Nadają się za to do odzysku, choć wiele z nich zanieczyszczonych jest substancjami niebezpiecznymi lub zawierają ich resztki. Tutaj do gry wchodzi profesjonalna firma odpadowa, np. EKOSERWIS. Oferuje recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 w sposób kompleksowy, zaczynając od odbioru odpadów z zakładu przemysłowego, przez bezpieczny transport i składowanie, następnie oczyszczanie odpadów i ich recykling, by finalnie sporą część surowca zawrócić do cyklu produkcyjnego.

Współpraca z firmami odpadowymi, jak EKOSERWIS (OdbieramyOdpady.com) pozwala na efektywne odzyskiwanie tworzyw sztucznych ze zużytych opakowań. To świetny krok w kierunku zamykania cyklu obiegu tworzyw syntetycznych w naszym środowisku. Miejmy nadzieję, że ten trend szybko się rozwinie, a problem związany z odpadami z tworzyw sztucznych będzie bardziej kontrolowany i mniej erozyjny dla naszego ekosystemu.Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – informacje

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – szczegóły

Zacznijmy od tego, że odbiór, oczyszczanie i odzysk odpadów niebezpiecznych może prowadzić tylko firma, która uzyskała stosowne zezwolenia na szczeblu regionalnym oraz wykazuje związane z tym aktualne dokumenty. W Polsce za odbiór odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju odpowiada wspomniane przedsiębiorstwo EKOSERWIS. 

Z definicji, recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 jest określony jako recykling lub regeneracja materiałów nieorganicznych. Mogą do nich należeć wspomniane wcześniej opakowania z tworzyw sztucznych, jako duża grupa odpadów poprodukcyjnych (szacuje się, że w Polsce odpady pochodzenia produkcyjnego stanowią 90% wszystkich produkowanych odpadów rocznie).

Kompleksową usługę na odbiór odpadów niebezpiecznych oraz ich przekazanie do firmy zajmującej się ich przetwarzaniem organizuje się prywatnie po stronie przedsiębiorcy. Dzięki dobrze zorganizowanym łańcuchom i systemom logistycznym zwykle to długofalowa i regularna współpraca z zakładami przemysłowymi. Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 skierowane jest do szerokiej grupy odbiorców, między innymi fabryk automotive, producentów farb i lakierów, kosmetyków, lekarstw, ale także cały sektor produkcji spożywczej i rolniczej. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie OdbieramyOdpady.com.