Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Profesjonalne doradztwo księgowe i podatkowe - Jak wybrać dobre biuro?

29-11-2023, 12:15

Profesjonalne doradztwo księgowe i podatkowe dla przedsiębiorców. Jak wybrać dobre biuro księgowe? Na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii oferującej usługi księgowości.

Profesjonalne doradztwo księgowe i podatkowe - Jak wybrać dobre biuro

Jak znaleźć odpowiednie biuro doradztwa księgowego w 2023 / 2024 roku?

Kryteria w wyborze biura doradczego księgowego na najwyższym poziomie

 1. Doświadczenie, m.in w obszarze księgowości i podatków - Biuro doradcze powinno mieć wieloletnie doświadczenie w obszarze księgowym i podatkowym oraz specjalizować się w konkretnych branżach lub rodzajach firm, takich jak sp. z o.o. 

 2. Dobra reputacja i referencje - Ważne jest, aby biuro doradztwa finansowo-księgowego było kompetentne, miało dobrą reputację i pozytywne referencje od obecnych i byłych klientów.

 3. Aktualizacja wiedzy i technologii - Biuro powinno być świadome najnowszych przepisów podatkowych i zmian w prawie oraz korzystać z nowoczesnych technologii księgowych, w tym wdrożyć efektywne polityki rachunkowości.

 4. Dostępność i komunikacja - Biuro powinno być łatwo dostępne oraz zapewniać regularną komunikację z klientem, w tym odpowiadać na wszelkie zapytania. 

 5. Spersonalizowana obsługa - Ważne jest, aby biuro doradcze oferowało spersonalizowane porady księgowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

 6. Koszty usług - Koszty usług biura doradczego, w tym doradztwa finansowo-księgowego, powinny być transparentne i adekwatne do świadczonych usług.

 7. Obszar działalności - Biuro doradcze powinno mieć doświadczenie w obszarze działalności klienta, czyli w jego branży oraz na terenie, na którym prowadzi biznes, w tym firm sp. z o.o.

 8. Etyka i uczciwość - Ważne jest, aby biuro doradcze, oferujące m.in doradztwo finansowo-księgowe, działało zgodnie z obowiązującymi standardami etycznymi i były uczciwe w swoich praktykach.

Specjalizacje podatkowe dostępne w biurach doradztwa księgowego

 1. Obsługa podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw
 2. Pomoc w rozliczaniu podatków dochodowych - Biuro doradcze powinno skontaktować się z klientem, aby zapewnić niezbędne doradztwo finansowo-księgowe. 

 3. Doradztwo podatkowe dla spółek i przedsiębiorstw

 4. Opracowywanie strategii podatkowych

 5. Doradztwo w zakresie podatku VAT

 6. Doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych 

 7. Konsultacje w zakresie podatków lokalnych i regionalnych

 8. Planowanie podatkowe

 9. Zarządzanie ryzykiem podatkowym

 10. Pomoc w sporządzaniu deklaracji podatkowych

Jakie usługi podatkowe oferują księgowi doradcy?

Księgowi doradcy oferują szeroki zakres usług podatkowych, w tym:


 1. Przygotowywanie i składanie zeznań podatkowych dla osób fizycznych i firm

 2. Pomoc w optymalizacji obciążeń podatkowych
 3. Doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych 

 4. Pomoc w interpretacji przepisów podatkowych i ich zastosowaniu w praktyce 

 5. Przygotowywanie dokumentacji podatkowej 

 6. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi

 7. Doradztwo w zakresie rozliczeń międzynarodowych

 8. Pomoc w sporządzaniu deklaracji VAT i innych obowiązkowych dokumentów podatkowych


Księgowi doradcy mogą również oferować inne usługi związane z obsługą rachunkowo-podatkową firm i osób fizycznych, w zależności od ich specjalizacji i doświadczenia.

Czy warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Czym różni się biuro rachunkowe od biura księgowego?

Biuro rachunkowe i biuro księgowe różnią się głównie zakresem świadczonych usług. 


Biuro rachunkowe zajmuje się szeroko pojętym doradztwem finansowym, podatkowym, czy też ekonomicznym. Świadczy usługi z zakresu rachunkowości, księgowości oraz kadrowo-płacowej dla różnych rodzajów klientów, w tym firm, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 


Natomiast biuro księgowe skupia się głównie na prowadzeniu rachunkowości oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Świadczy usługi związane z księgowością, tj. prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczanie podatków, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz prowadzenie rozrachunków i ksiąg handlowych. Biura księgowe mogą specjalizować się w obsłudze konkretnych branż lub rodzajów przedsiębiorstw.


Podsumowując, biuro rachunkowe oferuje szerszy zakres usług doradczych, podatkowych i ekonomicznych, podczas gdy biuro księgowe skupia się głównie na prowadzeniu księgowości i sporządzaniu dokumentacji finansowej.

Jakie są kryteria wyboru dobrego doradcy podatkowego?

 1. Wykształcenie i doświadczenie: Dobry doradca powinien mieć solidne wykształcenie związane z podatkami oraz znaczące doświadczenie w pracy w branży podatkowej. 
 2. Certyfikacja i licencje: Ważne jest, aby doradca podatkowy był certyfikowany przez odpowiednie instytucje oraz posiadał aktualne licencje do wykonywania pracy doradcy.

 3. Specjalizacja: Dobry doradca powinien mieć specjalizację w konkretnych obszarach podatkowych, takich jak podatki dochodowe, VAT, podatek od nieruchomości czy podatek od spadków i darowizn.

 4. Znajomość aktualnych przepisów podatkowych: Doradca powinien być zawsze na bieżąco z aktualnymi przepisami podatkowymi, aby móc doradzać klientom zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzić kompleksową obsługę państwa przedsiębiorstwa i być w stanie zagwarantować profesjonalną obsługę oraz wspierać nas na każdym etapie sprawozdawczości finansowej oraz zakresu doradztwa księgowego. 
 5. Metodyka pracy: Ważne jest, aby doradca podatkowy stosował sprawdzone metodyki pracy, które pozwalają na efektywne rozwiązywanie problemów klientów.

 6. Reputacja i referencje: Przed wyborem doradcy warto zbadać jego reputację oraz sprawdzić referencje od innych klientów, aby upewnić się, że jest godny zaufania.
 7. Umiejętności komunikacyjne: Dobry doradca powinien posiadać dobre umiejętności komunikacyjne, które pozwalają na jasne przekazywanie informacji klientom oraz efektywną współpracę z nimi.

Jakie dokumenty należy przekazać doradcy podatkowemu?

 1. Wyciągi bankowe 

 2. Rozliczenia podatkowe z poprzednich lat 

 3. Faktury VAT 

 4. Umowy i kontrakty dotyczące przychodów i wydatków

 5. Dowody zakupu i sprzedaży 

 6. Deklaracje podatkowe

 7. Wyciągi z konta i dokumenty dotyczące inwestycji

 8. Dokumenty związane z nieruchomościami (np. umowy najmu, sprzedaży)

 9. Dokumenty związane z otrzymanymi ulgami i zwolnieniami podatkowymi

Jakie usługi doradców podatkowych oferują przedsiębiorcom?

Doradcy podatkowi oferują przedsiębiorcom szeroki zakres usług, w tym:


 1. Doradztwo podatkowe - polega na udzielaniu informacji i rad dotyczących przepisów podatkowych oraz optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorstwa. 

 2. Planowanie podatkowe - doradcy pomagają przedsiębiorcom w opracowaniu strategii podatkowej, która minimalizuje obciążenia podatkowe i maksymalizuje korzyści podatkowe.

 3. Pomoc przy rozliczeniach podatkowych - doradcy pomagają przedsiębiorcom w prawidłowym sporządzeniu i złożeniu deklaracji podatkowych, aby uniknąć błędów i konsekwencji prawnych.

 4. Reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami podatkowymi - doradcy mogą reprezentować przedsiębiorstwo w kontaktach z organami podatkowymi w przypadku kontroli podatkowej czy sporu podatkowego. 
 5. Szkolenia i szkolenia wewnętrzne - doradcy mogą prowadzić szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa w zakresie zasad podatkowych i obowiązków podatkowych.
 6. Wsparcie w zakresie interpretacji przepisów - doradcy pomagają przedsiębiorcom zrozumieć i zastosować skomplikowane przepisy podatkowe w praktyce. 
 7. Analiza konsekwencji podatkowych - doradcy pomagają przedsiębiorcom ocenić konsekwencje podatkowe planowanych transakcji i decyzji biznesowych. 
 8. Pomoc w pozyskiwaniu ulg i zwolnień podatkowych - doradcy mogą pomóc przedsiębiorcom w identyfikacji i skorzystaniu z dostępnych ulg podatkowych i zwolnień.
 

Usługi doradców podatkowych są zazwyczaj dostosowywane indywidualnie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa oraz specyfiki jego działalności.

Jakie informacje warto przekazać przed pierwszą wizytą u doradcy księgowego?

Co powinien wiedzieć księgowy doradca na temat działalności przedsiębiorstwa?

Księgowy doradca powinien być dobrze poinformowany na temat wszystkich aspektów finansowych działalności przedsiębiorstwa, włączając w to:

 1. 
Struktura firmy i jej działalność - jakie są rodzaje usług lub produktów oferowanych przez firmę, a także jakie są cele i strategia firmy.

 2. Obroty finansowe - księgowy doradca powinien znać przychody i koszty firmy, oraz zrozumieć, jakie są główne źródła dochodów i wydatków.

 3. Zasoby finansowe - w tym aktywa, pasywa, zobowiązania i kapitał. Księgowy doradca powinien mieć również pełne zrozumienie finansowania firmy, włączając kredyty, leasingi, inwestycje oraz inne formy finansowania.

 4. Podatki i zobowiązania podatkowe - księgowy doradca powinien znać obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa, włączając w to raportowanie, płatności i rozliczenia podatkowe.
 5. Zasady rachunkowości - znajomość zasad rachunkowości i standardów międzynarodowych oraz przepisów ustawowych dotyczących rachunkowości jest kluczowym elementem w pracy księgowego doradcy.

 6. Planowanie finansowe - księgowy doradca powinien być w stanie pomóc w tworzeniu planu finansowego, prognozowaniu przepływu pieniężnego oraz analizie rentowności inwestycji. 

 7. Ryzyko finansowe - księgowy doradca powinien być świadomy ryzyk i potencjalnych zagrożeń finansowych, a także umieć zaproponować strategie zarządzania ryzykiem.
 

Ogólnie rzecz biorąc, księgowy doradca powinien być na bieżąco z wszystkimi aspektami finansowymi działalności przedsiębiorstwa i umieć dostarczyć kompleksowych porad finansowych, która pomoże firmie osiągnąć swoje cele biznesowe.

Jakie czynniki zwiększają wartość dodaną usług doradczych w zakresie księgowości i rachunkowości?

W jaki sposób doradztwo księgowe wpływa na zgodność z obowiązującymi przepisami?

Doradztwo księgowe może wpływać na zgodność z obowiązującymi przepisami poprzez:


 1. Pomoc w interpretacji i zrozumieniu przepisów - Doradcy księgowi mogą pomóc firmom zrozumieć skomplikowane przepisy podatkowe i księgowe, co pozwala uniknąć nieścisłości i błędów w prowadzeniu ksiąg. 

 2. Identyfikacja potencjalnych ryzyk - Doradcy księgowi mogą pomóc firmom zidentyfikować obszary, w których mogą wystąpić problematyczne kwestie związane z przepisami i podatkami. 
 3. Optymalizacja podatkowa - Poprzez dostosowywanie strategii podatkowych do obowiązujących przepisów, doradcy księgowi mogą pomóc firmom uniknąć kar i nieprawidłowości podatkowych. 
 4. Monitorowanie i dostosowanie zmian przepisów - Doradcy księgowi śledzą zmiany w przepisach podatkowych i księgowych oraz pomagają firmom dostosować się do nowych wymagań. 

 5. Audyt księgowy - Doradcy księgowi mogą przeprowadzać audyty, aby sprawdzić zgodność księgową i podatkową firmy z obowiązującymi przepisami.
 

Doradztwo księgowe może więc znacząco wpłynąć na zgodność z obowiązującymi przepisami, poprzez zapewnienie właściwego prowadzenia ksiąg i podatków oraz dostosowywanie działań firmy do dynamicznie zmieniającego się środowiska regulacyjnego.

Jakie korzyści przynosi outsourcing usług księgowych dla przedsiębiorstwa?

Outsourcing usług księgowych przynosi liczne korzyści dla przedsiębiorstwa, włączając w to:


 1. Oszczędność czasu i pieniędzy - Outsourcing księgowości pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności, zamiast tracić czas na obsługę finansową.

 2. Dostęp do ekspertów - Firmy zewnętrzne specjalizujące się in księgowości zazwyczaj dysponują doświadczonym zespołem specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat aktualnych przepisów i praktyk księgowych. 

 3. Elastyczność - Outsourcing usług księgowych pozwala przedsiębiorstwu dostosować poziom usług do aktualnych potrzeb, bez konieczności zatrudniania stałego personelu. 

 4. Unikanie błędów - Profesjonalne firmy księgowe są zazwyczaj bardziej skuteczne w zapobieganiu błędom i nadużyciom finansowym, co może pomóc w uniknięciu potencjalnych problemów prawnych i finansowych. 

 5. Dostęp do nowoczesnych technologii - Firma zewnętrzna może zapewnić dostęp do zaawansowanych narzędzi księgowych i systemów raportowania, które mogą poprawić efektywność i transparentność procesów finansowych. 

 6. Zwiększenie produktywności - Poprzez oddanie zadań księgowych profesjonalnej firmie, przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją produktywność i skoncentrować się na strategicznych celach rozwoju. 

 7. Minimalizacja ryzyka - Outsourcing księgowości może pomóc przedsiębiorstwu uniknąć ryzyka związanego z brakiem aktualnej wiedzy na temat przepisów podatkowych i rachunkowych.

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca

              *