Pełna księgowość - zasady, obowiązki, korzyści

30-07-2021, 09:53

Pełna księgowość to jeden ze sposobów prowadzenia księgowości w firmie. Z uwagi na ilość obowiązków wielu przedsiębiorców przekazuje jej prowadzenie do biura rachunkowego.

Pełna księgowość jako jeden ze sposobów prowadzenia ewidencji

Ewidencjonowanie podejmowanych działań gospodarczych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Na gruncie polskiego prawa wyróżnić można kilka sposobów prowadzenia ewidencji. Najczęściej wybieraną formą jest książka przychodów i rozchodów, której prowadzenie, mimo że należy ona do tzw. uproszczonej księgowości, powierzane jest na ogół księgowej lub zlecane do biura rachunkowego. Największe obawy wśród przedsiębiorców budzi tzw. pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Dlaczego tak się dzieje? Związane jest to zapewne z dużą ilością obowiązków, które wynikają wprost z przepisów prawa. Co jednak ciekawe, zdaniem wielu biur rachunkowych oraz księgowych, ta forma ewidencjonowania jest najbardziej dokładnym i precyzyjnym modelem, który pozwala na szybką ocenę stanu finansowego przedsiębiorstwa.

Pełna księgowość – dla kogo?

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku w sposób jasny określa na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości. Uzależniony jest on od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz od wartości przychodów, które określone podmioty uzyskały w poprzedzającym roku obrotowym. Co istotne, wartość ta ulega zmianie, stąd jeśli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca obraca coraz większymi kwotami warto skonsultować się z biurem rachunkowym, które pomoże określić, czy przedsiębiorca przekroczył określony przepisami próg kwotowy.

Biura rachunkowe, które zajmują się obsługą księgową firmy, z pewnością zasygnalizują z odpowiednim wyprzedzeniem konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Pamiętać należy bowiem, że nie prowadzenie ksiąg rachunkowych mimo takiego obowiązku, pociąga za sobą określone konsekwencje. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym ten, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi takich ksiąg podlega karze grzywny.

Podstawowe zasady pełnej księgowości

Pełna księgowość przez wielu przedsiębiorców postrzegana jest przede wszystkim jako większa ilość obowiązków. Wszelkie operacje gospodarcze muszą być ujmowane w księgach rachunkowych, na które składa się wiele dokumentów. Dlatego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości powszechnie zalecane jest jej przekazanie do biura rachunkowego. Księgowa poprowadzi wówczas:

  • dzienniki,
  • księgę główną,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Co więcej, warto zwrócić uwagę, że biura rachunkowe powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jest ono bowiem gwarantem prawidłowo prowadzonej dokumentacji. Wiedzą taką dysponują księgowi Biura rachunkowego 5+ Consulting https://www.5-plus.com.pl/biuro-rachunkowe-bielsko-biala/.

Korzyści pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości i opracowywanie przez księgową szeregu wymaganych sprawozdań finansowych, w tym bilansów, rachunków zysków i strat, czy objaśnień, skutkuje większą przejrzystością. Wymóg dokładności i dbałości o szczegóły nałożony na biuro rachunkowe pozwala też łatwiej przeanalizować obrót pieniędzy w firmie, co w efekcie daje przedsiębiorcy większą kontrolę nad jej finansami. Bieżące monitorowanie i analizowanie ewentualnych zmian daje też możliwość szybszej reakcji i wdrażania rozwiązań, które mogą poprawić funkcjonowanie firmy.

Jakie są wady pełnej księgowości? Jest to mocno rozbudowana i dość czasochłonna forma ewidencjonowania. Ponadto wymaga ona dokładnej znajomości i właściwej interpretacji przepisów ustawy o rachunkowości. Warto zauważyć jednak, że największe obawy przedsiębiorców związane z ilością dokumentów oraz ich dokładnością, najskuteczniej rozwieją dobrze przygotowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych biura rachunkowe.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać

fot. Xsolla


fot. Geraltfot. HypnoArt


Tematy pokrewne:  

tag pełna księgowośćtag nowptag nols


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.