Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu - jak to załatwić przez internet? Oswajamy e-administrację

04-01-2017, 12:33

Nie musisz chodzić do urzędu by otrzymać odpis aktu stanu cywilnego. Wniosek o wydanie dokumentu możesz złożyć przez internet. Są też różne opcje jeśli chodzi o odbieranie dokumentu.

Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu - informacje ogólne

Prędzej czy później każdy z nas musi zetknąć się z urzędem stanu cywilnego, by uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Jeszcze kilka lat temu uzyskanie tego dokumentu oznaczało wzięcie dnia wolnego z pracy i nierzadko długą podróż. Dziś wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć przez internet, a dokument można otrzymać pocztą lub odebrać w dowolnym urzędzie.  

Każdy może dostać odpis aktu, który go dotyczy. Dodatkowo możemy dostać odpis dotyczący osoby bliskiej lub innej, jeśli tylko wykażemy interes prawny. Kosztuje to 22 lub 33 złote w zależności od tego, czy życzymy sobie odpis skrócony czy zupełny. Opłatę trzeba przelać na konto gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, do którego składamy wniosek. 

Do przeprowadzenia operacji składania wniosku będziemy musieli użyć platformy ePUAP. Poniżej opisujemy jak wygląda procedura krok po kroku. 

Składanie wniosku przez internet krok po kroku

Wchodzimy na stronę ePUAP i logujemy się jedną z dostępnych metod. Przechodzimy do katalogu spraw, gdzie znajdziemy kategorię "Sprawy obywatelskie" a w niej pozycję "Akty stanu cywilnego". 

Akty stanu cywilnego

Po kliknięciu w tę pozycję rozwinie się menu. Znajdziemy w nim pozycję "Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego". 

ePUAP

Po kliknięciu w tę pozycję przejdziemy do karty usługi. Dowiemy się z niej jaka jest podstawa prawna, ile wynoszą opłaty itd. Jeśli wszystko już wiemy, klikamy w przycisk "Załatw sprawę". 

Akty stanu cywilnego w ePUAP

Przejdziemy do formularza usługi.

Najlepiej zacząć od zaadresowania dokumentu. W tym celu w części ADRESAT wpisujemy część nazwy urzędu, do którego chcemy skierować wniosek (strzałka 1). Następnie wybieramy odpowiedni urząd z podpowiedzi (strzałka 2) i klikamy mało widoczne słowo "Zaadresuj" (które pojawi się po wybraniu uzędu - strzałka 3).

Akty stanu cywilnego

Jeśli dokument został poprawnie zaadresowany, powinno się to uwidocznić w polu "Do:", które znajduje się  nad formularzem. 

Akty SC w ePUAP

Uzupełniamy inne pola formularza. Musimy wpisać swoje dane jako wnioskodawcy, podać typ odpisu o jaki się ubiegamy, wpisać cel ubiegania się o odpis itd.

Nie zapomnijmy o dwóch ostatnich częściach formularza. Musimy określić jak chcemy odebrać odpis aktu (osobiście, pocztą lub w formie e-dokumentu). Musimy też dodać załącznik np. kan dowodu wniesienia opłaty skarbowej.

Gdy wszystko już uzupełnimy, klikamy "Dalej".

 Akty stanu cywilnego - formularz

Po kliknięciu "Dalej" przejdziemy do podglądu wniosku. Na tym etapie możemy podpisać dokument Profilem Zaufanym. W tym celu klikamy w przycisk "Podpisz". 

Akty stanu cywilnego - ePUAP

System spyta, czy chcemy podpisać certyfikatem zaufanym czy też podpisem kwalifikowanym. Wybieramy Profil Zaufany. 

Podpisywanie dokuimentu - ePUAP

Musimy znów zalogować się do ePUAP, a po tym logowaniu zobaczymy stronę z naszymi danymi oraz z podglądem wniosku. Aby podpisać dokument klikamy w przycisk "Podpisz profilem zaufanym". 

Podpisz profilem zaufanym

System z niewiadomego mi powodu jeszcze raz spyta, czy chcemy podpisać. Musimy kliknąć "Autoryzuj i podpisz dokument".

Autoryzuj i podpisz

Zostaniemy poproszeni o kod jednorazowy. Jeśli korzystamy z uwierzytelniania przez bank to będziemy przeniesieni na stronę banku by się zalogować (i następnie będziemy musieli podać kod autoryzacyjny). Kiedy podamy kod, zostaniemy przeniesieni z powrotem na stronę ePUAP z podglądem formularza. Na tej stronie powinniśmy zobaczyć informację o prawidłowym podpisaniu dokumentu (strzałka 1).

Akty stanu cywilnego w ePUAP

Teraz pozostaje tylko kliknąć "Wyślij" (strzałka 2).

Załatwione! Wydanie dokumentu powinno nastąpić "niezwłocznie" jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w rejestrze stanu cywilnego. Jeżeli akt istnieje w postaci papierowej to czas oczekiwania będzie różny w zależności od tego, czy wniosek był złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o załatwianiu spraw urzędowych, przeczytaj także: