Norma ISO 28000 - wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

27-09-2019, 11:13

Rozszerzone łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej powszechne na rynku. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak kontrolować transport swoich towarów. Istnieje rosnąca potrzeba podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa transportu towarowego.

certyfikacja ISO

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw pozwala przedsiębiorstwu mieć pewność, że jej łańcuch dostaw działa w bezpiecznym środowisku, a także przedstawić dowody osiągniętego poziomu bezpieczeństwa wszystkim zainteresowanym stronom, w tym potencjalnym klientom. W tym celu powstała norma ISO 28000.

Łańcuch dostaw cały czas się powiększa

    Udział innych przewoźników w transporcie towarów stał się powszechną praktyką wśród kontrahentów. Wpływ na to ma między innymi brak samochodów w firmach transportowych: z powodu braku transportu przewoźnik zmuszony jest znaleźć innego podwykonawcę do przewozu towarów. W rezultacie produkt może przejść przez kilkanaście różnych firm. W tej sytuacji nic nie budzi niepokoju, jeśli kolejni podwykonawcy odpowiednio dbają o produkt. Jak zdobyć pewność, że tak będzie? Jak zabezpieczyć ładunek?

   Przedsiębiorca musi chronić swoje interesy już na etapie zamawiania pojazdów. Nie ma fizycznej możliwości kontrolowania wszystkich kontrahentów osobiście, ale może próbować zapobiegać powstawaniu problemów. Jako spedytor ma kilka sposobów na uszczelnienie łańcucha dostaw. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • Dokładna weryfikacja dokumentów i certyfikatów przewoźników
  • Właściwa konstrukcja umów z operatorami logistycznymi
  • Ubezpieczenie wykonawcy
  • Audyt łańcucha dostaw i wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Czym jest norma ISO 28000?

    Jest to międzynarodowy standard stosowany do oceny i certyfikacji spełnienia wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Głównym celem ISO 28000 jest zwiększenie bezpieczeństwa transportu i standaryzacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem. Kto to może zdobyć? Każda firma może uzyskać certyfikat ISO 28000, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności, jeśli uczestniczy w łańcuchu dostaw i chce wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem.

    Przed wdrożeniem normy ISO 28000 warto skorzystać z profesjonalnego szkolenia, które proponuje firma konsultingowa Pakuła Consulting. W jego trakcie nastąpi omówienie wymagań normy oraz wymagań prawnych. Konsultant przedstawi metody wdrażania ISO 28000 i rozwiązania, z jakich można skorzystać.

Jakie korzyści może dać ISO 28000?

    Po przejściu certyfikacji zgodnie z ISO 28000 przedsiębiorca ma możliwość wykazania klientom i partnerom wysokiego poziomu bezpieczeństwa na każdym etapie łańcucha dostaw, eliminując możliwość uszkodzenia ładunku lub jego kradzieży.

Inne korzyści:

  • Ograniczenie kradzieży
  • Kontrola i zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa
  • Zwiększenie poziomu zaufania klientów i partnerów usprawnienie kosztów utrzymania
  • Zwiększonego bezpieczeństwa łańcucha dostaw
  • Kreowanie wizerunku organizacji, jako wiarygodnego dostawcy usług transportowych
  • Świadomość przy wyborze wykonawcy lub dostawcy.

Podsumowanie

     Podsumowując wszystko, co zostało napisane, można stwierdzić, że posiadanie certyfikatu daje jego posiadaczowi wiele korzyści, takich jak pewność, że łańcuch dostaw (lub ta część łańcucha dostaw, która jest pod kontrolą) funkcjonuje w bezpiecznych warunkach, możliwość udziału w przetargach. Jest to często jeden z wymogów i oczywiście przewaga nad innymi uczestnikami rynku, którzy jeszcze nie zadali sobie trudu, aby go otrzymać. Wszystko to pokazuje, że obecność takich międzynarodowych certyfikatów nie jest już kaprysem i kawałkiem papieru, ale logicznym wymogiem rynku, który warto spełnić.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag komunikat firmytag certyfikacja ISO
To warto przeczytać

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: