Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Natura jest lepsza

11-05-2016, 16:02

Jednym z najchętniej i najdłużej wykorzystywanym materiałem budowlanym jest drewno. Drewno można tak naprawdę wykorzystać do wszystkiego. Z bali oraz belek można konstruować domy, do konstrukcji dachów używa się krokwi, łaty, a niekiedy również gonty.

Z kolei do ścian, można używać deski. Nawet odpady z obróbki drewna można wykorzystać, tworząc płyty wiórowe, pilśniowe. Jeśli drewno nie nadaje się już do niczego, zawsze można je użyć, jako opału. Drewno było niegdyś bardziej powszechnie używane. Obecnie używa się go głównie do budowania konstrukcji dachu, a w krajach Ameryki Północnej również do tworzenia konstrukcji domów.

W ostatnich czasach można zauważyć zmniejszenie się zainteresowania drewnem lity, na rzecz nowości, jaką jest drewno klejone.

Drewno klejone ma niesamowite własności mechaniczne. Posiada wysoki stopień wytrzymałości oraz sztywności, jednocześnie charakteryzując się niewielkim ciężarem. Tą właściwością pobija beton, żelbeton, czy nawet stal. Dzięki temu można wykonywać konstrukcje dachu, o wielkiej rozpiętości, bez konieczności budowania dodatkowych podpór. Wyrobom z drewna klejonego można nadawać wymyślne kształty, przy czym te kształty są bardzo trwałe. Jest to wykorzystywane do budowania szkieletów budynków, konstrukcji dachowych itp. Drewno klejone ma bardzo niską podatność na uszkodzenia. Jest to drewno o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne. Dzięki temu można budować z drewna klejonego konstrukcje dachów czy nawet budynków basenów, magazynów na kwasy, sole i inne żrące środki chemiczne. Jest to materiał tańszy niż beton, czy też stal. Wielu zarzuca konstrukcjom drewnianym, że są podatne na ogień. Jeśli chodzi o konstrukcje wykonane z drewna klejonego, to ich odporność na ogień jest bardzo wysoka. Określa się, że przewyższa nawet konstrukcje z betonu. Najważniejszą zaletą elementów wykonanych z drewna klejonego jest fakt, iż jest to materiał na wskroś ekologiczny.

Drewno klejone wykonuje się ze specjalnie przygotowanego drewna. Drewno zanim zostanie pocięte na lamele, jest suszone komorowo. Dzięki uzyskanej w komorze suszenia wysokiej temperaturze. Drewno takie nie potrzebuje dodatkowego impregnowania i zabezpieczania przed chorobami. Jednakże, w niektórych sytuacjach, drewno, które jest przygotowywane do produkcji drewna klejonego poddawane jest dodatkowemu ciśnieniowemu impregnowaniu. Po wysuszeniu i impregnacji, drewno jest cięte na wąskie lamele, pomiędzy które wkładane są mikrowczepy. Poszczególne lamele mogą być wcześniej krawędziowane, co pomaga w dokładniejszym ich klejeniu.

Ostatnie artykuły:

fot. WWF