Mieszkanie po rozwodzie - w jaki sposób sąd je podzieli? Poradnik prawnika

25-10-2021, 14:01

Małżonkowie decydujący się na rozwód muszą liczyć się z tym, że zmuszeni będą podzielić się nie tylko opieką nad dziećmi, ale także majątkiem nabytym w trakcie trwania małżeństwa. Największym problem okazuje się podział mieszkania, w którym małżonkowie do tej pory zamieszkiwali wspólnie. Jeśli nie potrafią dojść do porozumienia, to mieszkanie może podzielić sąd w trakcie trwania rozprawy rozwodowej lub podczas odrębnego postępowania. Sprawa o podział majątku rzadko jest praktykowana w czasie rozwodu, by nie przedłużać procesu rozwodowego.

Możliwe podziały nieruchomości

Sąd ustalając jaka część majątku wspólnego należy się każdemu z małżonków, może podjąć jedną z trzech możliwych opcji.

Fizyczny podział mieszkania

W Polskim prawie podział fizyczny mieszkania może mieć miejsce wtedy, kiedy w praktyce jest to możliwe do wykonania. Fizyczny podział nieruchomości polega na wyodrębnieniu dwóch części lokalu, po jednej dla każdego z małżonków. W przypadku niewielkiego mieszkania jest to więc praktycznie niemożliwe. Co innego, jeśli do majątku wspólnego należy duży dom, który można podzielić. Wszystko jednak wygląda dobrze tylko w teorii, ponieważ przearanżowanie domu na dwa odrębne lokale może generować spore koszty.
Co więcej, mieszkanie tak blisko byłego małżonka nie będzie dobrze wpływać na żadną ze stron.

Przyznanie mieszkania na wyłączną własność jednemu z małżonków i obciążenie go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego

Mieszkanie po rozwodzie - w jaki sposób sąd je podzieli? Poradnik prawnika

W przypadku gdy sąd przyzna mieszkanie jednemu z małżonków, to tym samym zobowiązuje go do wypłacenia kwoty, która będzie stanowiła równowartość włożonego wkładu. W praktyce oznacza to, że trzeba ustalić jaki udział finansowy drugi z małżonków miał podczas kupowania, remontowania i wyposażania mieszkania.

W tej sytuacji sąd bierze pod uwagę głównie zarobki stron, by ustalić, która z nich ma większe możliwości na szybką spłatę wkładu. Nie bez znaczenia jest również to, który z małżonków sprawuje główną pieczę nad dziećmi.

Sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej z tego tytułu sumy pomiędzy małżonków stosownie do wysokości przypadających im udziałów w majątku wspólnym.

Jest to jedna z najprostszych metod na podział wspólnego majątku. Po sprzedaży mieszkania małżonkowie otrzymają kwoty adekwatne do tych, które włożyli do dotychczasowego lokalu. Pozwoli im to szybko i ostatecznie rozwikłać wszelkie sprawy majątkowe i rozpocząć nowe życie.

O każdej z 3 opcji podziału mieszkania po rozwodzie, możesz dowiedzieć się więcej z internetowej strony specjalisty od podziału majątkuadwokata Tomasza Gizińskiego.

Czy można podzielić mieszkania bez udziału sądu?

Zarówno podział mieszkania, jak i całego majątku małżonkowie mogą ustalić między sobą, pod warunkiem, że są w stanie dojść do porozumienia. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, kiedy nie chcą, by ich dzieci jeszcze bardziej cierpiały przez rozwód rodziców. Należy jednak pamiętać, że podział majątku jest poważną sprawę i nie można go przeprowadzić na zasadzie umowy ustnej. By wszystko odbyło się zgodnie z prawem, niezbędna będzie wizyta u notariusza, który sporządzi odpowiedni akt. Zawarte w nim będą wszelkie informacje dotyczące tego, co przypadło danemu małżonkowi podczas podziału. Oprócz podstawy prawnej obie strony mają gwarancję, że żadna z nich nie wycofa się z dotychczasowych ustaleń.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytaćRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.