Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Logistyka z zaawansowanymi systemami IT

18-03-2015, 10:31

Logistyka bez systemów IT? Obecnie jest to nie do wyobrażenia! Dachser, działający globalnie operator logistyczny, od lat korzysta z własnego oprogramowania i systemów, indywidualnie dostosowując je do realizowanych projektów. Firma zapewnia idealnie dopasowane i zawsze aktualne rozwiązania IT w zakresie zarządzania procesami logistycznymi.

Nigdy wcześniej w naszej historii nie transportowano tak dużej ilości towarów. Powodem jest globalizacja oraz dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego. Naukowcy z Oksfordu w opublikowanym niedawno raporcie dotyczącym handlu światowego obliczyli, że globalna suma PKB w 2013 roku wyniosła 78 bilionów dolarów, a wartość międzynarodowej wymiany handlowej – prawie 19 bilionów dolarów. Biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju rynków azjatyckich oraz potrzebę poprawy infrastruktury oszacowali także, że do 2030 roku światowy handel wzrośnie 4-krotnie.

Według autorów raportu, sam niemiecki eksport od 2016 roku będzie rósł minimum 4 proc. rocznie. To pokazuje, jak ogromne wyzwania stoją przed branżą logistyczną: transport towarów przez tysiące kilometrów w ramach globalnych łańcuchów dostaw i zamówień, drogą morską, powietrzną i lądową, w dodatku w bardzo krótkich oknach czasowych. Tempo dostaw, w zależności od potrzeb klienta, narzucają systemy Just in Time oraz Just in Sequence. 

- Współcześnie realizowana logistyka nie istniałaby bez inteligentnych systemów IT. Kompleksowość i duża presja czasu w łańcuchach dostaw determinują wysoką wydajność – mówi Wojciech Cipiur, kierownik logistyki kontraktowej Dachser w Polsce. Dlatego dział logistyki kontraktowej musi ściśle współpracować ze specjalistami z działu IT. We wstępnym etapie każdego projektu najważniejsze jest, aby dokładnie zrozumieć potrzeby klienta związane z łańcuchami dostaw, interfejsem czy systemem.

Jeden system, wiele rozwiązań 

System modułowy pozwala na sprawne dostosowywanie rozwiązań do potrzeb indywidualnego projektu. Producent może przechowywać materiały produkcyjne w magazynie Dachser, skąd realizowane są dostawy, np. w w systemie Just in Time, do zakładu produkcyjnego, a następnie zająć się dystrybucją wyrobów gotowych na cały świat. Wszystko w ramach jednego systemu IT zapewniającego wysoką jakość, niezawodność oraz maksymalną przejrzystość poszczególnych procesów.

System WMS (warehouse management system) w Dachser, czyli Mikado służy do zarządzania operacjami w magazynie i kontroli wszystkich procesów tam zachodzących. Ponadto przekazuje on wszystkie istotne dane dotyczące zamówień, kompletacji oraz stanów magazynowych do EDI, centrum konwersji i transmisji danych do systemu informatycznego klienta. Natomiast system TMS (transport management system) w Dachser, czyli Domino wykorzystywany jest do obsługi transportu drogowego. W przypadku transportu morskiego i lotniczego operator stosuje system Othello, który również jest autorskim systemem firmy. 

Projekty branżowe 

Potrzeby logistyczne firmy produkującej elektronikę różnią się od wymagań firmy z branży chemicznej, dlatego dział logistyki kontraktowej opracowuje różne modele współpracy, w zależności od obsługiwanego podmiotu. Informatycy operatora z najwyższą precyzją organizują przepływ danych oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, opracowują zupełnie nowe rozwiązania. Czasami systemy IT stosowane przez klienta muszą zostać dostosowane do interfejsów oprogramowania operatora.

- Zawsze musimy znaleźć sposób na zintegrowanie naszego systemu z systemem funkcjonującym u klienta – mówi Wojciech Cipiur, opisując wyzwania we współpracy z kontrahentami. - Aby nasze systemy mogły sprawnie działać oraz być na bieżąco aktualizowane, niezmierną ważną kwestią jest odpowiednie przeszkolenie pracowników. Ponieważ Dachser na całym świecie używa tego samego systemu, można powiedzieć, że wirtualnie mówimy jednym językiem. Taka unifikacja znacznie ułatwia pracę, zarówno naszym pracownikom, jak i klientom, którzy np. korzystają z naszych usług w różnych krajach.

Klienci mają bezpośredni dostęp do sieci operatora, w tym do systemów do zarządzania transportem oraz procesami magazynowymi. Jest to możliwe dzięki aplikacji eLogistics, w ramach której mogą poprzez Internet komunikować się z operatorem. Korzyści są oczywiste – dzięki eLogistics klienci Dachser przez Internet mogą np. obliczyć koszty transportu, złożyć zamówienie, czy w czasie rzeczywistym sprawdzić status przesyłki na całym świecie.