Łączenie spółek poprzez fuzje i przejęcia

19-07-2017, 18:01

Wiele mniejszych i większych firm podbija rynek łącząc swoje siły. Każde przedsiębiorstwo posiada swój flagowy produkt bądź usługę. Zakres jego działalności najczęściej ogranicza się więc do konkretnego rynku. Trudniej jest utrzymać wysoką pozycję na kilku różnych obszarach. W tym miejscu najczęściej pojawia się pomysł znalezienia innego przedsiębiorstwa, które będzie idealnie uzupełniać nasz produkt.

dlaszefa.pl

W jaki sposób łączą się spółki?

Łączenie zostało zarezerwowane na spółek prawa handlowego. Dokonać fuzji bądź przejęcia mogą w obrębie swoich grup spółki kapitałowe i spółki osobowe. Dopuszczalne jest również połączenie spółek kapitałowych z osobowymi z zastrzeżeniem, że spółka osobowa nie może być podmiotem przejmującym (w przypadku przejęcia).

Połączenie może nastąpić poprzez fuzję. W konsekwencji powstaje zupełnie nowy podmiot prawa. Fuzji mogą dokonać co najmniej dwa przedsiębiorstwa, które z chwilą połączenia tracą swoją podmiotowość. Do nowopowstałego podmiotu przeniesiony zostaje również cały ich majątek.

Istnieją trzy rodzaje fuzji. Mówimy o pionowej, kiedy przedsiębiorstwa zajmują się wytwarzaniem tego samego produktu, ale na różnych etapach jego powstawania. W ten sposób można łączyć się z dostawcą (fuzja pionowa w dół) albo z odbiorcą (pionowa w górę).

Przy poziomej przedsiębiorstwa są do siebie podobne: wytwarzają podobny produkt na podobnym rynku. Taki rodzaj fuzji służy udoskonaleniu produktu bądź usługi i wzmocnieniu pozycji na rynku.

Ostatnią jest konglomeratowa – przedsiębiorstwa łączące w zasadzie się nie mają ze sobą nic wspólnego. Nie są do siebie podobne ani konkurencyjne. Nie działają na tych samych rynkach, fuzja pozwala więc na poszerzenie tej działalności.

W przypadku przejęcia mamy do czynienia z dwiema stronami: przejmującym i przejmowanym. Następuje ono poprzez uzyskanie kontroli nad działalnością i majątkiem przedsiębiorstwa przejmowanego na rzecz przejmującego. Nie powstaje w ten sposób nowy podmiot, a spółka przejmowana zachowuje osobowość prawną.

Standardowe przejęcie nazywa się kontrolowanym – oba przedsiębiorstwa wyrażają zgodę. Przejmujący zyskuje na zasobach przejmowanego, a ten na np. pakietach socjalnych dla pracowników.

Kiedy na pewnym etapie rozmów czy negocjacji, strona przejmowana wycofała się, ale przejmujący uzyskał już wystarczającą ilość akcji, mamy do czynienia z tzw. wrogim przejęciem. Spółka przejmowana traci w ten sposób wszelkie przywileje, jakie wynikałyby z przejęcia kontrolowanego.

Korzyści i zagrożenia

Wspólnymi siłami można wywindować produkt (usługę) idealny, utrzymując jednocześnie wysoki poziom w innych dziedzinach. Dzięki połączeniu można uzyskać dwukrotnie więcej kontrahentów i rynków zbytu. Wzrost produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pozwala na wyeliminowanie konkurencji nie naruszając przy tym przepisów dotyczących ochrony konkurencji.

Połączenie jest jednak obarczone sporym ryzykiem. Wiąże się z dużym nakładem środków w krótkim czasie, a ostatecznie z faktycznym rozrostem powierzchni przedsiębiorstwa i kadry pracowniczej. Konkretne kroki należy więc podejmować z wyostrzoną czujnością. W celu uniknięcia „wpadki” można zlecić specjalistom dokonanie analizy due diligence. Polega ona na zbadaniu sytuacji prawnej, gospodarczej i finansowej spółki w celu dokonania jej realnej wyceny. Analiza pozwala wykryć ewentualne wady i zadłużenia. Należy jednak pamiętać o złożeniu stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności.

Przy opracowaniu tematu pomocny był artykuł: http://dlaszefa.pl/fuzje-i-przejecia/. Na blogu "dlaszefa" znajdziecie więcej informacji z zakresu prawa handlowego, a także praktyczne porady i wskazówki.

Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


Tematy pokrewne:  

tag komunikat firmy

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.