Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Kruszywa podstawą rozwoju infrastruktury drogowej

18-03-2022, 12:59

Piasek, żwir, tłuczeń kamienny i, w coraz większym stopniu, przemysłowe produkty uboczne i odzyskane materiały budowlane są dosłownie podstawą infrastruktury transportowe. Materiały te, zwane łącznie kruszywami, są niezbędne do budowy, konserwacji i renowacji dróg i mostów. Kruszywa wpływają na trwałość, wytrzymałość, moduł, właściwości termiczne oraz najważniejsze, związane z bezpieczeństwem właściwości nawierzchni jezdnych: tarcie i przyczepność.

Kruszywo i kruszony żwir to główne źródła większości kruszyw nawierzchniowych. Ich kanciaste kształty sprawdzają się dobrze w zastosowaniach, w których tarcie międzycząsteczkowe zwiększa wytrzymałość nawierzchni, takich jak podłoża ziarniste i warstwy asfaltu. W przypadku betonu portlandzkiego, naturalny piasek, żwir i tłuczeń kamienny są również szeroko stosowane w chodnikach i konstrukcjach. Piasek naturalny, jako drobne kruszywo do betonu, jest zakorzeniony w specyfikacjach agencji drogowych, ponieważ jego zaokrąglony kształt przyczynia się do urabialności betonu. Używanie kruszywa kruszonego, kanciastego i wytworzonego drobnego kruszywa w betonie, zaprawie i zaczynie jest trudniejsze, ale może być konieczne w niektórych obszarach.

Aby były użyteczne dla agencji drogowych, przede wszystkim, kruszywa muszą być odpowiedniej jakości, aby spełnić zarówno początkowe potrzeby projektowe, jak i długoterminowe cele w zakresie wydajności cyklu życia. Decydenci branżowi regularnie rozważają alternatywne mieszanki, źródła z recyklingu i klasy, a także inne kruszywa określone w projektach projektu. Opracowywanie specyfikacji, które umożliwiają większą liczbę mieszanek w celu osiągnięcia celów wydajności, może pomóc w zachowaniu najwyższej jakości agregatów do krytycznych zastosowań.

Zapewnienie zrównoważonych dostaw kruszyw wymaga wcześniejszego planowania i równoważenia złożonej macierzy zmiennych inżynieryjnych, geograficznych i geologicznych oraz interesów społeczności. Zagregowane zasoby — czy to kamieniołomy, doły, materiały pochodzące z recyklingu, czy przemysłowe produkty uboczne — są bardziej zrównoważone, gdy znajdują się w pobliżu projektów. Jednak w wielu przypadkach materiały muszą być transportowane na teren projektu z odległych lokalizacji.

Wiedząc więcej o zasobach lokalnych, urzędnicy mogą planować i projektować projekty autostrad, aby zoptymalizować wykorzystanie różnych rodzajów dostępnych lokalnie kruszyw naturalnych i pochodzących z recyklingu. Korzystanie z lokalnie dostępnych kruszyw zmniejsza koszty transportu i energię zużywaną na przemieszczanie tych ciężkich materiałów sypkich. Optymalne wykorzystanie lokalnych kruszyw zmniejsza również ruch ciężarówek i liczbę obciążeń osi w systemie autostrad. Co więcej, społeczności mogą wydobywać wysokiej jakości kruszywa przed przeznaczeniem gruntów na inne cele, takie jak jeziora, parki lub nowe inwestycje. Jednak planowanie z wyprzedzeniem oraz względy środowiskowe i architektoniczne krajobrazu mają kluczowe znaczenie w odzyskiwaniu i zagospodarowywaniu gruntów kruszywa.Jeśli szukasz dobrej jakości kruszyw dla swoich inwestycji na Śląsku, już teraz zapraszamy do skorzystania z oferty firmy BUDOKOP.

Ostatnie artykuły:

fot. WWFTematy pokrewne:  

tag nolstag kruszywotag Amin12tag acrw