Kłopoty z IT w szkołach - nie tylko polska przypadłość

04-04-2016, 01:26

W dzisiejszej cyfrowej erze na europejskich instytucjach edukacyjnych spoczywa obowiązek zapewnienia młodym ludziom umiejętności technicznych, które będą im potrzebne na rynku pracy. Jednak według wyników niezależnych badań, wykonanych na zlecenie firmy Epson, większość komórek IT w europejskich instytucjach edukacyjnych nie staje na wysokości wyznaczonego zadania.

W ramach międzynarodowych badań dotyczących umiejętności obsługi komputerów oraz systemów informatycznych zebrano opinie nauczycieli, z których większość uważa, że innowacyjne technologie są niezbędne w procesie rozwoju umiejętności technicznych niezbędnych na stanowisku pracy XXI wieku – umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy, krytycznego myślenia, refleksji nad rzeczywistymi problemami i ich rozwiązywania, komunikacji i współpracy, kreatywności oraz umiejętności obsługi cyfrowych systemów.

Jednak prawie połowa respondentów z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, mimo świadomości technologicznych potrzeb swoich placówek, nie podejmuje czynnych działań w celu ich spełnienia. We Włoszech ponad połowa (57%) badanych przyznała, że nic nie robi z zauważonymi problemami. Lepiej wypada pod tym względem Hiszpania; tam podobnej odpowiedzi udzieliło jedynie 28% respondentów.

Oprócz tego 38% podmiotów nabywczych w sektorach edukacyjnych wspomnianych krajów nie dba o proaktywną modernizację posiadanych rozwiązań technologicznych. Ten problem jest zwłaszcza widoczny we Francji, gdzie dotyczy ponad połowy podmiotów, w porównaniu z 30% w Hiszpanii, 32% w Wielkiej Brytanii, 40% w Niemczech i 41% we Włoszech.

Ponadto ponad 1/4 pracowników sektora edukacyjnego twierdzi, że niemożność zmodernizowania sprzętu „prawie zawsze” lub „często” była przyczyną utrudnień w użytkowaniu technologii. Pracownicy z Francji i Niemczech, gdzie boryka się z nim odpowiednio 15% i 18% respondentów, najrzadziej narzekają na ten problem. Z drugiej we Włoszech utrudnienia zgłaszał co trzeci badany pracownik. W odpowiedzi na pytanie o rodzaj technologii, który powinien być zdaniem respondentów najszybciej zmodernizowany lub wdrożony w ich placówkach, 43% pracowników wskazało laptopy, a 40% drukarki.

Brak dostępu do nowoczesnych technologii to tylko jedna z rzeczy, które uniemożliwiają instytucjom edukacyjnym zrealizowanie pełnego potencjału technologii w klasach. Należy też zadbać o poprawne szkolenie nauczycieli, aby ci czuli się pewni w obsłudze nowych technologii i mogli skutecznie przekazywać swą wiedzę innym. Jednak 31% wszystkich badanych przyznaje, że słabe przeszkolenie jest główną z barier do pełnego zrealizowanie korzyści z nowoczesnych technologii w sektorze edukacyjnym. Problem wymaga znaczącej poprawy w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, gdzie został zgłoszony przez 34% i 33% respondentów.

„Musimy włożyć więcej wysiłku w zniwelowanie przepaści między klasami w szkołach, a salami konferencyjnymi w biznesie. Dobrą wiadomością jest to, że coraz więcej placówek edukacyjnych otwiera się na nowe technologie. Wiele szkół w Europie wykorzystuje już narzędzia do komunikacji wizualnej – takie jak interaktywne projektory – usprawniając proces nauczania poprzez współpracę, co jest niezbędną umiejętnością w dzisiejszych miejscach pracy”, podsumowuje Hans Drummer, szef działu projektorów w Epson Europe.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
fot. PhotoMIX
fot. BabbelRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: