KIR stawia na cyfrowe przyspieszenie. Nowa strategia na lata 2017-2019

17-02-2017, 07:58

Za swoje priorytety na najbliższe lata firma uznaje m.in. przebudowę obecnej oferty i opracowanie nowych rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie sektora bankowego, aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją programu cyfryzacji kraju, a także inicjowanie i realizację projektów zwiększających cyfrową świadomość Polaków.

Nowa strategia przewiduje utrzymanie kluczowej roli KIR w dostarczaniu systemów wspomagających efektywne funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego, zbudowanie pozycji animatora przemian w sektorze bankowym i aktywnego partnera administracji publicznej w procesie cyfrowej transformacji. Jest odpowiedzią na długoterminowe wyzwania polskiego sektora bankowego i zmieniającego się modelu rozwoju gospodarczego Polski.

Pełnienie roli sektorowego centrum innowacyjnych usług wspólnych i ośrodka R&D sektora bankowego oraz wspieranie branży w realizacji zadań wynikających z programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” to filary, na których opiera się nowa strategia.

– Projektujemy i w najbliższym czasie planujemy wdrożyć projekty służące przyspieszeniu procesu cyfryzacji usług. Obejmują one m.in. stworzenie bankowego węzła eID, czyli rozwiązania, które pozwoli sektorowi na pełnienie nowej roli dostawcy środka identyfikacji dla usług komercyjnych i publicznych, powiązane z tym usługi zaufania – w tym podpis elektroniczny w chmurze, a także opracowanie rozwiązań ułatwiających bankom dostosowanie się do wymogów PSD2 oraz wspierających cyberbezpieczeństwo sektora. Naszą ambicją jest przyjęcie współodpowiedzialności za urzeczywistnienie idei Polski cyfrowej – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

W zakresie płatności bezgotówkowych KIR skupi się na rozwoju i upowszechnianiu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir, komercjalizacji systemu rozliczeń kartowych Inkart, rozwijaniu systemów Paybynet i Qlik (Invoobill), a także zyskaniu wiodącej roli w obszarze weryfikacji tożsamości w internecie.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Strategii wymaga odpowiedniego dopasowania organizacji do wyznaczonych celów, dlatego KIR będzie inwestować w budowę zasobów i kompetencji, zwłaszcza w obszarach IT i R&D. – Chcemy pełnić rolę technologicznego lidera zmian w sektorze. Naszą rolą będzie kreowanie oferty podnoszącej konkurencyjność i efektywność działania banków. Chcemy, żeby wizytówką KIR były nowoczesne usługi najwyższej jakości, ale również świadome zaangażowanie społeczne – dodaje Piotr Alicki.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag strategietag KIR
To warto przeczytać
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: