Newser
Zasady korzystania

  1. Rejestracja strony w systemie NEWSER Dziennika Internautów (DI) jest bezpłatna. Nie jest moderowana - każdy webmaster może zgłosić swoją stronę.
  2. Użytkownik NEWSERa oświadcza, że strona, na której będą publikowane informacje DI, nie zawiera treści obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych sprzecznych z prawem materiałów.
  3. Każda rejestracja w systemie przewidziana jest dla jednej strony WWW. W przypadku posiadania wielu stron, prosimy o rejestrowanie każdej z osobna.
  4. Kod NEWSERa oraz informacje stanowią własność intelektualną wydawcy Dziennika Internautów. Wszelkie próby ingerencji w dostarczony kod oraz próby alternatywnego pobierania informacji, innego niż poprzez dostarczony plugin JavaScript (oraz inne rozwiązania przygotowane przez DI), są niedopuszczalne.
  5. Strony uczestniczące w rankingu są monitorowane. Wszelkie próby sztucznego zwiększania ilości przejść będą skutkowały wykluczeniem z rankingu.
  6. Możliwe są czasowe przerwy w funkcjonowaniu usługi w późnych godzinach nocnych.
  7. Zastrzegamy sobie prawo trwałej lub czasowej blokady stron z powodu naruszeń niniejszych zasad.