Newser
Opis konfiguracji

Wersja JavaScript

Wygląd NEWSERa dostosowuje się poprzez kaskadowe arkusze stylów (CSS). Pomoc w zakresie CSS można uzyskać przeszukując internet. Zmieniając niektóre parametry skryptu można wpływać na jego zawartość.

CSS (struktura)
ul.newserlista nieuporządkowana, domyślnie bez punktatora
ul.newser lielement listy
ul.newser li .newser-tytulformatuje wygląd tytułu publilacji
ul.newser li .newser-dataformatuje wygląd datę publikacji
ul.newser li .newser-picformatuje wygląd obramowania i tła ikony obok informacji
ul.newser li .newser-leadformatuje wygląd leadu informacji
a.linktresciformatuje wygląd linka (dostępne tylko w wersji z tytułami)
a:hover.linktrescij.w.
a:visited.linktrescij.w.

PARAMETRY SKRYPTU
inp. i=10, określa ilość elementów
gr1 lub 0, określa czy ma się wyświetlać grafika
d1 lub 0, określa czy ma się wyświetlać data
unididentyfikator użytkownika w systemie
ltrewiecej lub all, określa sposób prezentowania linku do źródła (poprzez krótki wyraz na końcu lub przez linkowanie tytułu i leadu.
enciso lub utf, kodowanie znaków (ISO-8859-2 lub UTF-8)

Wersja XML

W przygotowaniu