Jednolity system antyplagiatowy w Sejmie, apteki ścigane za Facebooka. Przegląd (e)prawny 8.04.2016

08-04-2016, 15:07

Jaki projekt dotyczący systemu antyplagiatowego trafił do Sejmu? Dlaczego apteki powinny uważać z Facebookiem? Co z informatyzacją fiskusa? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Apteki ścigane na Facebooku?

Gazeta Prawna donosi, że nadzór farmaceutyczny zamierza przypuścić "szturm na portale społecznościowe". Inspektorzy będą sprawdzać, czy aptekarze nie łamią zakazu reklamy aptek, wprowadzonego art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne.  Ten przepis całkowicie zabronił aptekom reklamowania się i informowania o swojej działalności. Szczegóły w tekście Gazety Prawnej pt. Apteka ścigana na Facebooku. Nadzór farmaceutyczny zapowiada kontrole.

O systemie antyplagiatowym w Sejmie

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, który dotyczy utworzenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i wprowadzenia obowiązku sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem tego systemu oraz wydłużenia terminu wykonania obowiązku przekazania przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych danych dotyczących prac dyplomowych, których obrona odbyła się po dniu 30 września 2009 r.

- Wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który zostanie udostępniony wszystkim uczelniom nieodpłatnie (w formie tzw. open-source), zapewni kompleksową obsługę antyplagiatową w systemie szkolnictwa wyższego - czytamy w uzasadnieniu projektu dostępnego na stronie Sejmu

Ustawa antyterrorystyczna? Co z nią? 

Co się stało z projektem ustawy antyterrorystycznej? To jest bardzo dobre pytanie jeśli weźmiemy pod uwagę, że niedawno minister spraw wewnętrznych przedstawił coś w rodzaju założeń ustawy i obiecał zakończenie prac nad ustawą jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży. 

O prace nad ustawą pyta Fundacja Panoptykon. Pytaliśmy i my. Dziś rano wysłaliśmy pytania w tej sprawie do MSW. Otrzymaliśmy bardzo krótką odpowiedź. 

Panie Redaktorze,
informujemy, że prace nad ustawą antyterrorystyczną dobiegają końca.

Informatyzacja fiskusa - plany są realizowane

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej.

Ustawa umożliwi stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał organy administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu poboru tego podatku. Powyższe działania będą realizowane przez specjalnie powołaną przez Skarb Państwa spółkę celową (spółkę z o.o.). Oznacza to, że przedmiotem działalności tej spółki nie będzie pozyskiwanie i administrowanie danymi podatników, ale właśnie przygotowanie rozwiązań informatycznych i wyposażenie organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne, urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań tych organów.

Pisaliśmy już o projekcie ustawy i opisywaliśmy stanowiska organizacji krytycznych wobec pomysłu

Recepty przesyłane e-mailem i RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie nowych rozwiązań prawnych dotyczących przesyłania recept drogą mailową. W ocenie Rzecznika regulacje zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw nie zapewniają należytego standardu ochrony danych osobowych. Rzecznik wystąpił w tej sprawie wcześniej do Ministra Zdrowi. Ten poinformował, że przesyłanie recept drogą mailową jest rozwiązaniem fakultatywnym, z którego pacjent może skorzystać. 

Organizacje konsumenckie przeciwko "Tarczy prywatności"

Zaproponowane rozwiązanie w zakresie przekazywania danych do USA (EU-US Privacy Shield) doczekało się kolejnych krytyków. Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) wskazuje, że zaproponowane porozumienie w sprawie transferów danych nie zapewni lepszej ochrony niż program Safe Harbour unieważniony wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości UE. TACD apeluje o stworzenie narzędzi realnej ochrony. 

Dyrektor FBI o hakowaniu iPhone'a

Dyrektor FBI James Comey przyznał, że rząd nie tylko skorzystał z pomocy jakiejś firmy przy odblokowaniu iPhone'a, ale wręcz zakupił jakieś narzędzie do tego celu. Ujawnił też, że zakupione narzędzie umożliwia dostęp tylko do wybranych modeli urządzeń, które nie obejmują najnowszego iPhone'a 5s. Rząd obecnie zastanawia się, czy ujawnić firmie Apple wykorzystaną metodę. Więcej na ten temat pisze CNN.  

Ustawą w szyfrowanie!

Pozostańmy w temacie szyfrowania. Jak donosi The Verge, amerykańscy politycy przedstawili projekt ustawy wymagającej od producentów smartfonów odszyfrowywania danych na żądanie organów ścigania. Firmy będą musiały albo przekazać dane, albo przynajmniej pomagać przy uzyskiwaniu takich informacji. Ustawa nie odnosi się do sprawy Apple vs. FBI ale niewątpliwie jest to jeden z jej efektów. Więcej w tekście pt. New bill would require companies to decrypt data on demand

Wikimedia, Szwecja i prawo autorskie

Visual Copyright Society, szwedzka organizacja zbiorowego zarządzania, pozwała Wikimedię za publikowanie fotografii sztuki ulicznej. Sąd w Sztokholmie uznał, że prowadzenie baz fotografii przez Wikimedię narusza prawo autorskie. Więcej na ten temat w ArtDaily. Zachęcamy również do przejrzenia przeglądu Kserokopia, z którego zaczerpnęliśmy tę konkretną ciekawostkę. 


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy